Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc Chủ Nhật – So Dau Duoi MB Chu Nhat

Thứ - Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Chủ Nhật, 18/07/2021 64 - 08 - 83 - 02 32872
Chủ Nhật, 11/07/2021 83 - 62 - 33 - 49 38294
Chủ Nhật, 04/07/2021 31 - 43 - 84 - 17 96477
Chủ Nhật, 27/06/2021 37 - 75 - 78 - 70 13987
Chủ Nhật, 20/06/2021 48 - 68 - 67 - 26 64799
Chủ Nhật, 13/06/2021 15 - 53 - 57 - 41 35879
Chủ Nhật, 06/06/2021 91 - 21 - 18 - 88 73663

Sớ đầu đuôi miền Bắc

- Sớ đầu đuôi miền Bắc là cách thống kê trên wesite sodauduoi.com với những con lô giải đầu (giải 7) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Bắc theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật