Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc Chủ Nhật – So Dau Duoi MB Chu Nhat

Thứ - Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Chủ Nhật, 28/02/2021 44 - 10 - 04 - 43 30398
Chủ Nhật, 21/02/2021 50 - 19 - 82 - 08 57607
Chủ Nhật, 07/02/2021 10 - 80 - 14 - 93 25119
Chủ Nhật, 31/01/2021 80 - 28 - 30 - 81 17386
Chủ Nhật, 24/01/2021 56 - 53 - 26 - 74 45883
Chủ Nhật, 17/01/2021 43 - 98 - 97 - 87 55095
Chủ Nhật, 10/01/2021 54 - 95 - 68 - 29 48146

Sớ đầu đuôi miền Bắc

- Sớ đầu đuôi miền Bắc là cách thống kê trên wesite sodauduoi.com với những con lô giải đầu (giải 7) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Bắc theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật