Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc Chủ Nhật – So Dau Duoi MB Chu Nhat

Thứ - Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Chủ Nhật, 02/05/2021 76 - 34 - 85 - 13 76578
Chủ Nhật, 25/04/2021 41 - 07 - 91 - 36 73278
Chủ Nhật, 18/04/2021 08 - 56 - 62 - 30 89500
Chủ Nhật, 11/04/2021 87 - 80 - 83 - 23 29013
Chủ Nhật, 04/04/2021 54 - 37 - 36 - 65 16278
Chủ Nhật, 28/03/2021 28 - 55 - 35 - 70 31295
Chủ Nhật, 21/03/2021 05 - 17 - 02 - 51 68140

Sớ đầu đuôi miền Bắc

- Sớ đầu đuôi miền Bắc là cách thống kê trên wesite sodauduoi.com với những con lô giải đầu (giải 7) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Bắc theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật