Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Chủ Nhật – So Dau Duoi MN Chu Nhat

Chủ Nhật

19/03/2023

 • Kiên Giang

  4571

 • Tiền Giang

  6469

 • Đà Lạt

  6984

Chủ Nhật

12/03/2023

 • Kiên Giang

  3388

 • Tiền Giang

  8859

 • Đà Lạt

  4862

Chủ Nhật

05/03/2023

 • Kiên Giang

  6668

 • Tiền Giang

  4896

 • Đà Lạt

  8746

Chủ Nhật

26/02/2023

 • Kiên Giang

  8145

 • Tiền Giang

  9536

 • Đà Lạt

  1531

Chủ Nhật

19/02/2023

 • Kiên Giang

  4675

 • Tiền Giang

  4477

 • Đà Lạt

  6581

Chủ Nhật

12/02/2023

 • Kiên Giang

  5574

 • Tiền Giang

  1256

 • Đà Lạt

  1698

Chủ Nhật

05/02/2023

 • Kiên Giang

  5668

 • Tiền Giang

  3828

 • Đà Lạt

  3696

Chủ Nhật

29/01/2023

 • Kiên Giang

  6443

 • Tiền Giang

  5562

 • Đà Lạt

  2632

Chủ Nhật

22/01/2023

 • Kiên Giang

  9903

 • Tiền Giang

  4417

 • Đà Lạt

  9714

Chủ Nhật

15/01/2023

 • Kiên Giang

  8046

 • Tiền Giang

  5694

 • Đà Lạt

  7096

Chủ Nhật

08/01/2023

 • Kiên Giang

  2882

 • Tiền Giang

  4615

 • Đà Lạt

  1109

Chủ Nhật

01/01/2023

 • Kiên Giang

  6480

 • Tiền Giang

  9539

 • Đà Lạt

  0933

Chủ Nhật

25/12/2022

 • Kiên Giang

  2555

 • Tiền Giang

  4469

 • Đà Lạt

  0003

Chủ Nhật

18/12/2022

 • Kiên Giang

  6054

 • Tiền Giang

  7572

 • Đà Lạt

  3589

Chủ Nhật

11/12/2022

 • Kiên Giang

  6671

 • Tiền Giang

  6660

 • Đà Lạt

  1315

Chủ Nhật

04/12/2022

 • Kiên Giang

  4389

 • Tiền Giang

  7316

 • Đà Lạt

  8515

Chủ Nhật

27/11/2022

 • Kiên Giang

  6751

 • Tiền Giang

  4138

 • Đà Lạt

  6464

Chủ Nhật

20/11/2022

 • Kiên Giang

  8284

 • Tiền Giang

  4699

 • Đà Lạt

  5396

Chủ Nhật

13/11/2022

 • Kiên Giang

  0158

 • Tiền Giang

  1232

 • Đà Lạt

  8110

Chủ Nhật

06/11/2022

 • Kiên Giang

  8712

 • Tiền Giang

  8208

 • Đà Lạt

  3958

Chủ Nhật

30/10/2022

 • Kiên Giang

  9019

 • Tiền Giang

  1379

 • Đà Lạt

  8965

Chủ Nhật

23/10/2022

 • Kiên Giang

  9035

 • Tiền Giang

  8136

 • Đà Lạt

  9432

Chủ Nhật

16/10/2022

 • Kiên Giang

  8969

 • Tiền Giang

  3029

 • Đà Lạt

  4811

Chủ Nhật

09/10/2022

 • Kiên Giang

  6432

 • Tiền Giang

  3431

 • Đà Lạt

  9540

Chủ Nhật

02/10/2022

 • Kiên Giang

  7737

 • Tiền Giang

  1962

 • Đà Lạt

  9341

Chủ Nhật

25/09/2022

 • Kiên Giang

  8471

 • Tiền Giang

  9879

 • Đà Lạt

  7930

Chủ Nhật

18/09/2022

 • Kiên Giang

  2195

 • Tiền Giang

  3624

 • Đà Lạt

  1547

Chủ Nhật

11/09/2022

 • Kiên Giang

  6467

 • Tiền Giang

  9501

 • Đà Lạt

  1161

Chủ Nhật

04/09/2022

 • Kiên Giang

  8860

 • Tiền Giang

  4901

 • Đà Lạt

  9654

Chủ Nhật

28/08/2022

 • Kiên Giang

  7307

 • Tiền Giang

  4377

 • Đà Lạt

  1158

Chủ Nhật

21/08/2022

 • Kiên Giang

  4889

 • Tiền Giang

  8007

 • Đà Lạt

  5589

Chủ Nhật

14/08/2022

 • Kiên Giang

  9295

 • Tiền Giang

  0273

 • Đà Lạt

  0855

Chủ Nhật

07/08/2022

 • Kiên Giang

  2185

 • Tiền Giang

  0771

 • Đà Lạt

  3113

Chủ Nhật

31/07/2022

 • Kiên Giang

  5914

 • Tiền Giang

  1084

 • Đà Lạt

  1602

Chủ Nhật

24/07/2022

 • Kiên Giang

  3372

 • Tiền Giang

  9562

 • Đà Lạt

  1185

Chủ Nhật

17/07/2022

 • Kiên Giang

  5132

 • Tiền Giang

  3134

 • Đà Lạt

  5245

Chủ Nhật

10/07/2022

 • Kiên Giang

  2221

 • Tiền Giang

  1922

 • Đà Lạt

  8891

Chủ Nhật

03/07/2022

 • Kiên Giang

  1765

 • Tiền Giang

  0810

 • Đà Lạt

  7695

Chủ Nhật

26/06/2022

 • Kiên Giang

  2404

 • Tiền Giang

  8182

 • Đà Lạt

  9033

Chủ Nhật

19/06/2022

 • Kiên Giang

  5215

 • Tiền Giang

  4204

 • Đà Lạt

  4425

Chủ Nhật

12/06/2022

 • Kiên Giang

  5401

 • Tiền Giang

  2453

 • Đà Lạt

  0337

Chủ Nhật

05/06/2022

 • Kiên Giang

  3319

 • Tiền Giang

  3971

 • Đà Lạt

  7109

Chủ Nhật

29/05/2022

 • Kiên Giang

  3962

 • Tiền Giang

  4015

 • Đà Lạt

  6059

Chủ Nhật

22/05/2022

 • Kiên Giang

  1304

 • Tiền Giang

  7702

 • Đà Lạt

  7168

Chủ Nhật

15/05/2022

 • Kiên Giang

  5480

 • Tiền Giang

  5226

 • Đà Lạt

  8745

Chủ Nhật

08/05/2022

 • Kiên Giang

  2579

 • Tiền Giang

  8171

 • Đà Lạt

  7064

Chủ Nhật

01/05/2022

 • Kiên Giang

  8524

 • Tiền Giang

  6625

 • Đà Lạt

  2090

Chủ Nhật

24/04/2022

 • Kiên Giang

  5368

 • Tiền Giang

  0634

 • Đà Lạt

  3062

Chủ Nhật

17/04/2022

 • Kiên Giang

  6675

 • Tiền Giang

  7204

 • Đà Lạt

  0760

Chủ Nhật

10/04/2022

 • Kiên Giang

  8745

 • Tiền Giang

  4056

 • Đà Lạt

  0925

Chủ Nhật

03/04/2022

 • Kiên Giang

  0586

 • Tiền Giang

  2177

 • Đà Lạt

  3552

Chủ Nhật

27/03/2022

 • Kiên Giang

  2918

 • Tiền Giang

  7278

 • Đà Lạt

  2934

Chủ Nhật

20/03/2022

 • Kiên Giang

  9005

 • Tiền Giang

  1934

 • Đà Lạt

  7036

Chủ Nhật

13/03/2022

 • Kiên Giang

  3935

 • Tiền Giang

  2482

 • Đà Lạt

  7324

Chủ Nhật

06/03/2022

 • Kiên Giang

  9933

 • Tiền Giang

  0574

 • Đà Lạt

  7334

Chủ Nhật

27/02/2022

 • Kiên Giang

  1810

 • Tiền Giang

  9057

 • Đà Lạt

  2653

Chủ Nhật

20/02/2022

 • Kiên Giang

  8229

 • Tiền Giang

  5853

 • Đà Lạt

  2433

Chủ Nhật

13/02/2022

 • Kiên Giang

  0641

 • Tiền Giang

  2783

 • Đà Lạt

  0625

Chủ Nhật

06/02/2022

 • Kiên Giang

  1072

 • Tiền Giang

  0355

 • Đà Lạt

  5866

Chủ Nhật

30/01/2022

 • Kiên Giang

  4533

 • Tiền Giang

  0137

 • Đà Lạt

  3839

Chủ Nhật

23/01/2022

 • Kiên Giang

  7386

 • Tiền Giang

  3564

 • Đà Lạt

  7912

Chủ Nhật

16/01/2022

 • Kiên Giang

  7711

 • Tiền Giang

  5941

 • Đà Lạt

  0667

Chủ Nhật

09/01/2022

 • Kiên Giang

  6225

 • Tiền Giang

  2289

 • Đà Lạt

  1471

Chủ Nhật

02/01/2022

 • Kiên Giang

  6763

 • Tiền Giang

  8341

 • Đà Lạt

  8764

Chủ Nhật

26/12/2021

 • Kiên Giang

  5986

 • Tiền Giang

  3132

 • Đà Lạt

  1780

Chủ Nhật

19/12/2021

 • Kiên Giang

  3159

 • Tiền Giang

  0428

 • Đà Lạt

  3910

Chủ Nhật

12/12/2021

 • Kiên Giang

  1534

 • Tiền Giang

  4065

 • Đà Lạt

  8098

Chủ Nhật

05/12/2021

 • Kiên Giang

  4462

 • Tiền Giang

  7835

 • Đà Lạt

  2845

Chủ Nhật

28/11/2021

 • Kiên Giang

  4454

 • Tiền Giang

  6682

 • Đà Lạt

  9023

Chủ Nhật

21/11/2021

 • Kiên Giang

  9274

 • Tiền Giang

  3620

 • Đà Lạt

  4610

Chủ Nhật

14/11/2021

 • Kiên Giang

  5717

 • Tiền Giang

  3947

 • Đà Lạt

  6708

Chủ Nhật

07/11/2021

 • Kiên Giang

  3630

 • Tiền Giang

  4942

 • Đà Lạt

  5654

Chủ Nhật

31/10/2021

 • Kiên Giang

  4306

 • Tiền Giang

  0341

 • Đà Lạt

  3768

Chủ Nhật

24/10/2021

 • Kiên Giang

  8448

 • Tiền Giang

  3572

 • Đà Lạt

  9421

Chủ Nhật

04/07/2021

 • Kiên Giang

  4067

 • Tiền Giang

  8916

 • Đà Lạt

  0435

Chủ Nhật

27/06/2021

 • Kiên Giang

  1913

 • Tiền Giang

  2243

 • Đà Lạt

  0398

Chủ Nhật

20/06/2021

 • Kiên Giang

  3973

 • Tiền Giang

  6074

 • Đà Lạt

  8278

Chủ Nhật

13/06/2021

 • Kiên Giang

  5499

 • Tiền Giang

  3012

 • Đà Lạt

  9483

Chủ Nhật

06/06/2021

 • Kiên Giang

  5270

 • Tiền Giang

  5030

 • Đà Lạt

  2200

Chủ Nhật

30/05/2021

 • Kiên Giang

  7456

 • Tiền Giang

  3803

 • Đà Lạt

  6925

Chủ Nhật

23/05/2021

 • Kiên Giang

  5588

 • Tiền Giang

  7374

 • Đà Lạt

  5377

Chủ Nhật

16/05/2021

 • Kiên Giang

  5200

 • Tiền Giang

  7239

 • Đà Lạt

  4175

Chủ Nhật

09/05/2021

 • Kiên Giang

  7553

 • Tiền Giang

  8336

 • Đà Lạt

  4935

Chủ Nhật

02/05/2021

 • Kiên Giang

  5840

 • Tiền Giang

  4452

 • Đà Lạt

  1640

Chủ Nhật

25/04/2021

 • Kiên Giang

  5133

 • Tiền Giang

  2435

 • Đà Lạt

  3424

Chủ Nhật

18/04/2021

 • Kiên Giang

  8067

 • Tiền Giang

  0261

 • Đà Lạt

  3679

Chủ Nhật

11/04/2021

 • Kiên Giang

  5786

 • Tiền Giang

  4778

 • Đà Lạt

  6489

Chủ Nhật

04/04/2021

 • Kiên Giang

  8875

 • Tiền Giang

  2642

 • Đà Lạt

  2121

Chủ Nhật

28/03/2021

 • Kiên Giang

  5100

 • Tiền Giang

  7797

 • Đà Lạt

  4802

Chủ Nhật

21/03/2021

 • Kiên Giang

  1739

 • Tiền Giang

  9158

 • Đà Lạt

  1616

Chủ Nhật

14/03/2021

 • Kiên Giang

  7938

 • Tiền Giang

  1587

 • Đà Lạt

  4494

Chủ Nhật

07/03/2021

 • Kiên Giang

  4346

 • Tiền Giang

  3991

 • Đà Lạt

  1036

Chủ Nhật

28/02/2021

 • Kiên Giang

  8438

 • Tiền Giang

  0788

 • Đà Lạt

  1341

Chủ Nhật

21/02/2021

 • Kiên Giang

  6755

 • Tiền Giang

  6279

 • Đà Lạt

  5800

Chủ Nhật

14/02/2021

 • Kiên Giang

  2824

 • Tiền Giang

  9435

 • Đà Lạt

  5209

Chủ Nhật

07/02/2021

 • Kiên Giang

  1372

 • Tiền Giang

  7600

 • Đà Lạt

  6892

Chủ Nhật

31/01/2021

 • Kiên Giang

  5294

 • Tiền Giang

  7044

 • Đà Lạt

  4423

Chủ Nhật

24/01/2021

 • Kiên Giang

  5813

 • Tiền Giang

  4815

 • Đà Lạt

  4631

Chủ Nhật

17/01/2021

 • Kiên Giang

  2687

 • Tiền Giang

  1607

 • Đà Lạt

  7941

Chủ Nhật

10/01/2021

 • Kiên Giang

  4492

 • Tiền Giang

  9701

 • Đà Lạt

  3813

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm