Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 4 – So Dau Duoi MN Thu 4

Thứ 4

06/12/2023

 • Cần Thơ

  7082

 • Sóc Trăng

  8416

 • Đồng Nai

  0249

Thứ 4

29/11/2023

 • Cần Thơ

  9395

 • Sóc Trăng

  6531

 • Đồng Nai

  6893

Thứ 4

22/11/2023

 • Cần Thơ

  7315

 • Sóc Trăng

  3100

 • Đồng Nai

  2040

Thứ 4

15/11/2023

 • Cần Thơ

  2611

 • Sóc Trăng

  2728

 • Đồng Nai

  1948

Thứ 4

08/11/2023

 • Cần Thơ

  5859

 • Sóc Trăng

  3499

 • Đồng Nai

  5401

Thứ 4

01/11/2023

 • Cần Thơ

  6757

 • Sóc Trăng

  1625

 • Đồng Nai

  7019

Thứ 4

25/10/2023

 • Cần Thơ

  5445

 • Sóc Trăng

  1891

 • Đồng Nai

  6370

Thứ 4

18/10/2023

 • Cần Thơ

  4787

 • Sóc Trăng

  1033

 • Đồng Nai

  1046

Thứ 4

11/10/2023

 • Cần Thơ

  1382

 • Sóc Trăng

  6944

 • Đồng Nai

  0414

Thứ 4

04/10/2023

 • Cần Thơ

  7599

 • Sóc Trăng

  0024

 • Đồng Nai

  3381

Thứ 4

27/09/2023

 • Cần Thơ

  3961

 • Sóc Trăng

  6493

 • Đồng Nai

  5137

Thứ 4

20/09/2023

 • Cần Thơ

  9870

 • Sóc Trăng

  6268

 • Đồng Nai

  8787

Thứ 4

13/09/2023

 • Cần Thơ

  6986

 • Sóc Trăng

  1602

 • Đồng Nai

  7332

Thứ 4

06/09/2023

 • Cần Thơ

  9149

 • Sóc Trăng

  0272

 • Đồng Nai

  7936

Thứ 4

30/08/2023

 • Cần Thơ

  2228

 • Sóc Trăng

  6646

 • Đồng Nai

  6988

Thứ 4

23/08/2023

 • Cần Thơ

  5238

 • Sóc Trăng

  8624

 • Đồng Nai

  1603

Thứ 4

16/08/2023

 • Cần Thơ

  0083

 • Sóc Trăng

  6940

 • Đồng Nai

  6583

Thứ 4

09/08/2023

 • Cần Thơ

  0358

 • Sóc Trăng

  9987

 • Đồng Nai

  4044

Thứ 4

02/08/2023

 • Cần Thơ

  5166

 • Sóc Trăng

  2358

 • Đồng Nai

  1861

Thứ 4

26/07/2023

 • Cần Thơ

  4883

 • Sóc Trăng

  8555

 • Đồng Nai

  9674

Thứ 4

19/07/2023

 • Cần Thơ

  0611

 • Sóc Trăng

  6561

 • Đồng Nai

  6432

Thứ 4

12/07/2023

 • Cần Thơ

  2374

 • Sóc Trăng

  0194

 • Đồng Nai

  6975

Thứ 4

05/07/2023

 • Cần Thơ

  5012

 • Sóc Trăng

  6333

 • Đồng Nai

  4961

Thứ 4

28/06/2023

 • Cần Thơ

  5753

 • Sóc Trăng

  3145

 • Đồng Nai

  2365

Thứ 4

21/06/2023

 • Cần Thơ

  9986

 • Sóc Trăng

  9295

 • Đồng Nai

  8805

Thứ 4

14/06/2023

 • Cần Thơ

  6149

 • Sóc Trăng

  8609

 • Đồng Nai

  2086

Thứ 4

07/06/2023

 • Cần Thơ

  1937

 • Sóc Trăng

  5659

 • Đồng Nai

  5081

Thứ 4

31/05/2023

 • Cần Thơ

  8565

 • Sóc Trăng

  9121

 • Đồng Nai

  8256

Thứ 4

24/05/2023

 • Cần Thơ

  2181

 • Sóc Trăng

  1582

 • Đồng Nai

  5217

Thứ 4

17/05/2023

 • Cần Thơ

  3431

 • Sóc Trăng

  2123

 • Đồng Nai

  3438

Thứ 4

10/05/2023

 • Cần Thơ

  4793

 • Sóc Trăng

  4419

 • Đồng Nai

  1321

Thứ 4

03/05/2023

 • Cần Thơ

  2947

 • Sóc Trăng

  0070

 • Đồng Nai

  9668

Thứ 4

26/04/2023

 • Cần Thơ

  6267

 • Sóc Trăng

  7940

 • Đồng Nai

  9189

Thứ 4

19/04/2023

 • Cần Thơ

  0950

 • Sóc Trăng

  4415

 • Đồng Nai

  4245

Thứ 4

12/04/2023

 • Cần Thơ

  7281

 • Sóc Trăng

  7723

 • Đồng Nai

  6808

Thứ 4

05/04/2023

 • Cần Thơ

  8069

 • Sóc Trăng

  7302

 • Đồng Nai

  7656

Thứ 4

29/03/2023

 • Cần Thơ

  3899

 • Sóc Trăng

  8394

 • Đồng Nai

  9167

Thứ 4

22/03/2023

 • Cần Thơ

  8765

 • Sóc Trăng

  9320

 • Đồng Nai

  0491

Thứ 4

15/03/2023

 • Cần Thơ

  7961

 • Sóc Trăng

  6041

 • Đồng Nai

  6558

Thứ 4

08/03/2023

 • Cần Thơ

  5992

 • Sóc Trăng

  8926

 • Đồng Nai

  2985

Thứ 4

01/03/2023

 • Cần Thơ

  6914

 • Sóc Trăng

  5298

 • Đồng Nai

  6066

Thứ 4

22/02/2023

 • Cần Thơ

  4549

 • Sóc Trăng

  3921

 • Đồng Nai

  7672

Thứ 4

15/02/2023

 • Cần Thơ

  9541

 • Sóc Trăng

  4818

 • Đồng Nai

  1075

Thứ 4

08/02/2023

 • Cần Thơ

  9576

 • Sóc Trăng

  5493

 • Đồng Nai

  5364

Thứ 4

01/02/2023

 • Cần Thơ

  1861

 • Sóc Trăng

  0592

 • Đồng Nai

  0784

Thứ 4

25/01/2023

 • Cần Thơ

  7013

 • Sóc Trăng

  7405

 • Đồng Nai

  0501

Thứ 4

18/01/2023

 • Cần Thơ

  0863

 • Sóc Trăng

  5168

 • Đồng Nai

  9807

Thứ 4

11/01/2023

 • Cần Thơ

  2215

 • Sóc Trăng

  2295

 • Đồng Nai

  2982

Thứ 4

04/01/2023

 • Cần Thơ

  5632

 • Sóc Trăng

  8965

 • Đồng Nai

  5805

Thứ 4

28/12/2022

 • Cần Thơ

  1805

 • Sóc Trăng

  5288

 • Đồng Nai

  8519

Thứ 4

21/12/2022

 • Cần Thơ

  1479

 • Sóc Trăng

  2852

 • Đồng Nai

  8154

Thứ 4

14/12/2022

 • Cần Thơ

  6019

 • Sóc Trăng

  8685

 • Đồng Nai

  1364

Thứ 4

07/12/2022

 • Cần Thơ

  4694

 • Sóc Trăng

  9691

 • Đồng Nai

  8095

Thứ 4

30/11/2022

 • Cần Thơ

  1370

 • Sóc Trăng

  2944

 • Đồng Nai

  5966

Thứ 4

23/11/2022

 • Cần Thơ

  4067

 • Sóc Trăng

  9545

 • Đồng Nai

  8891

Thứ 4

16/11/2022

 • Cần Thơ

  9144

 • Sóc Trăng

  0176

 • Đồng Nai

  9189

Thứ 4

09/11/2022

 • Cần Thơ

  4843

 • Sóc Trăng

  1754

 • Đồng Nai

  7087

Thứ 4

02/11/2022

 • Cần Thơ

  6232

 • Sóc Trăng

  8242

 • Đồng Nai

  1215

Thứ 4

26/10/2022

 • Cần Thơ

  9744

 • Sóc Trăng

  5282

 • Đồng Nai

  1209

Thứ 4

19/10/2022

 • Cần Thơ

  0159

 • Sóc Trăng

  9534

 • Đồng Nai

  2188

Thứ 4

12/10/2022

 • Cần Thơ

  9208

 • Sóc Trăng

  0705

 • Đồng Nai

  8684

Thứ 4

05/10/2022

 • Cần Thơ

  9656

 • Sóc Trăng

  8087

 • Đồng Nai

  2747

Thứ 4

28/09/2022

 • Cần Thơ

  1566

 • Sóc Trăng

  7227

 • Đồng Nai

  5630

Thứ 4

21/09/2022

 • Cần Thơ

  7443

 • Sóc Trăng

  8854

 • Đồng Nai

  0870

Thứ 4

14/09/2022

 • Cần Thơ

  9757

 • Sóc Trăng

  9767

 • Đồng Nai

  5620

Thứ 4

07/09/2022

 • Cần Thơ

  2034

 • Sóc Trăng

  9580

 • Đồng Nai

  8470

Thứ 4

31/08/2022

 • Cần Thơ

  4928

 • Sóc Trăng

  9231

 • Đồng Nai

  3237

Thứ 4

24/08/2022

 • Cần Thơ

  1801

 • Sóc Trăng

  2672

 • Đồng Nai

  9975

Thứ 4

17/08/2022

 • Cần Thơ

  8371

 • Sóc Trăng

  7677

 • Đồng Nai

  8773

Thứ 4

10/08/2022

 • Cần Thơ

  8674

 • Sóc Trăng

  1722

 • Đồng Nai

  8409

Thứ 4

03/08/2022

 • Cần Thơ

  0671

 • Sóc Trăng

  7311

 • Đồng Nai

  3169

Thứ 4

27/07/2022

 • Cần Thơ

  6185

 • Sóc Trăng

  9729

 • Đồng Nai

  7074

Thứ 4

20/07/2022

 • Cần Thơ

  3511

 • Sóc Trăng

  0347

 • Đồng Nai

  0566

Thứ 4

13/07/2022

 • Cần Thơ

  7784

 • Sóc Trăng

  8270

 • Đồng Nai

  9336

Thứ 4

06/07/2022

 • Cần Thơ

  0167

 • Sóc Trăng

  5685

 • Đồng Nai

  2226

Thứ 4

29/06/2022

 • Cần Thơ

  4057

 • Sóc Trăng

  1418

 • Đồng Nai

  3146

Thứ 4

22/06/2022

 • Cần Thơ

  1402

 • Sóc Trăng

  1117

 • Đồng Nai

  8345

Thứ 4

15/06/2022

 • Cần Thơ

  9365

 • Sóc Trăng

  9772

 • Đồng Nai

  6888

Thứ 4

08/06/2022

 • Cần Thơ

  2610

 • Sóc Trăng

  1015

 • Đồng Nai

  5138

Thứ 4

01/06/2022

 • Cần Thơ

  4181

 • Sóc Trăng

  0376

 • Đồng Nai

  1140

Thứ 4

25/05/2022

 • Cần Thơ

  9300

 • Sóc Trăng

  0908

 • Đồng Nai

  8766

Thứ 4

18/05/2022

 • Cần Thơ

  9803

 • Sóc Trăng

  1765

 • Đồng Nai

  5982

Thứ 4

11/05/2022

 • Cần Thơ

  9558

 • Sóc Trăng

  6871

 • Đồng Nai

  5234

Thứ 4

04/05/2022

 • Cần Thơ

  3754

 • Sóc Trăng

  9951

 • Đồng Nai

  8223

Thứ 4

27/04/2022

 • Cần Thơ

  9562

 • Sóc Trăng

  2291

 • Đồng Nai

  8929

Thứ 4

20/04/2022

 • Cần Thơ

  8430

 • Sóc Trăng

  3703

 • Đồng Nai

  6399

Thứ 4

13/04/2022

 • Cần Thơ

  6567

 • Sóc Trăng

  0589

 • Đồng Nai

  5014

Thứ 4

06/04/2022

 • Cần Thơ

  5742

 • Sóc Trăng

  4701

 • Đồng Nai

  5930

Thứ 4

30/03/2022

 • Cần Thơ

  5168

 • Sóc Trăng

  3497

 • Đồng Nai

  8934

Thứ 4

23/03/2022

 • Cần Thơ

  9855

 • Sóc Trăng

  6043

 • Đồng Nai

  5501

Thứ 4

16/03/2022

 • Cần Thơ

  9749

 • Sóc Trăng

  4936

 • Đồng Nai

  4147

Thứ 4

09/03/2022

 • Cần Thơ

  2651

 • Sóc Trăng

  7126

 • Đồng Nai

  9036

Thứ 4

02/03/2022

 • Cần Thơ

  8872

 • Sóc Trăng

  3094

 • Đồng Nai

  6288

Thứ 4

23/02/2022

 • Cần Thơ

  9201

 • Sóc Trăng

  8293

 • Đồng Nai

  3281

Thứ 4

16/02/2022

 • Cần Thơ

  3195

 • Sóc Trăng

  8499

 • Đồng Nai

  6279

Thứ 4

09/02/2022

 • Cần Thơ

  2628

 • Sóc Trăng

  4837

 • Đồng Nai

  8754

Thứ 4

02/02/2022

 • Cần Thơ

  1741

 • Sóc Trăng

  9561

 • Đồng Nai

  7542

Thứ 4

26/01/2022

 • Cần Thơ

  3005

 • Sóc Trăng

  3917

 • Đồng Nai

  2102

Thứ 4

19/01/2022

 • Cần Thơ

  6848

 • Sóc Trăng

  2110

 • Đồng Nai

  9865

Thứ 4

12/01/2022

 • Cần Thơ

  5579

 • Sóc Trăng

  2776

 • Đồng Nai

  1887

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm