Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 5 – So Dau Duoi MN Thu 5

Thứ 5

29/02/2024

 • An Giang

  8863

 • Tây Ninh

  4698

 • Bình Thuận

  7110

Thứ 5

22/02/2024

 • An Giang

  8104

 • Tây Ninh

  6839

 • Bình Thuận

  7375

Thứ 5

15/02/2024

 • An Giang

  3429

 • Tây Ninh

  6326

 • Bình Thuận

  3443

Thứ 5

08/02/2024

 • An Giang

  4866

 • Tây Ninh

  9905

 • Bình Thuận

  0846

Thứ 5

01/02/2024

 • An Giang

  8436

 • Tây Ninh

  1359

 • Bình Thuận

  4850

Thứ 5

25/01/2024

 • An Giang

  3060

 • Tây Ninh

  4878

 • Bình Thuận

  7336

Thứ 5

18/01/2024

 • An Giang

  8782

 • Tây Ninh

  4962

 • Bình Thuận

  3923

Thứ 5

11/01/2024

 • An Giang

  8079

 • Tây Ninh

  6458

 • Bình Thuận

  6375

Thứ 5

04/01/2024

 • An Giang

  2155

 • Tây Ninh

  3130

 • Bình Thuận

  9504

Thứ 5

28/12/2023

 • An Giang

  0042

 • Tây Ninh

  6854

 • Bình Thuận

  8747

Thứ 5

21/12/2023

 • An Giang

  8772

 • Tây Ninh

  1487

 • Bình Thuận

  7978

Thứ 5

14/12/2023

 • An Giang

  8876

 • Tây Ninh

  6251

 • Bình Thuận

  7653

Thứ 5

07/12/2023

 • An Giang

  4217

 • Tây Ninh

  0825

 • Bình Thuận

  1755

Thứ 5

30/11/2023

 • An Giang

  9374

 • Tây Ninh

  8471

 • Bình Thuận

  8273

Thứ 5

23/11/2023

 • An Giang

  1411

 • Tây Ninh

  1532

 • Bình Thuận

  7368

Thứ 5

16/11/2023

 • An Giang

  2701

 • Tây Ninh

  3038

 • Bình Thuận

  8498

Thứ 5

09/11/2023

 • An Giang

  2866

 • Tây Ninh

  3792

 • Bình Thuận

  6578

Thứ 5

02/11/2023

 • An Giang

  6620

 • Tây Ninh

  0903

 • Bình Thuận

  8514

Thứ 5

26/10/2023

 • An Giang

  9053

 • Tây Ninh

  1376

 • Bình Thuận

  0218

Thứ 5

19/10/2023

 • An Giang

  7132

 • Tây Ninh

  7539

 • Bình Thuận

  2444

Thứ 5

12/10/2023

 • An Giang

  4586

 • Tây Ninh

  4154

 • Bình Thuận

  7135

Thứ 5

05/10/2023

 • An Giang

  5714

 • Tây Ninh

  6122

 • Bình Thuận

  5142

Thứ 5

28/09/2023

 • An Giang

  8640

 • Tây Ninh

  2516

 • Bình Thuận

  5672

Thứ 5

21/09/2023

 • An Giang

  4308

 • Tây Ninh

  8558

 • Bình Thuận

  1434

Thứ 5

14/09/2023

 • An Giang

  6310

 • Tây Ninh

  4286

 • Bình Thuận

  9794

Thứ 5

07/09/2023

 • An Giang

  1226

 • Tây Ninh

  4942

 • Bình Thuận

  1365

Thứ 5

31/08/2023

 • An Giang

  3698

 • Tây Ninh

  9352

 • Bình Thuận

  9347

Thứ 5

24/08/2023

 • An Giang

  1716

 • Tây Ninh

  0253

 • Bình Thuận

  9819

Thứ 5

17/08/2023

 • An Giang

  0144

 • Tây Ninh

  0419

 • Bình Thuận

  8300

Thứ 5

10/08/2023

 • An Giang

  1882

 • Tây Ninh

  6663

 • Bình Thuận

  6353

Thứ 5

03/08/2023

 • An Giang

  9267

 • Tây Ninh

  0407

 • Bình Thuận

  9545

Thứ 5

27/07/2023

 • An Giang

  2194

 • Tây Ninh

  7937

 • Bình Thuận

  9173

Thứ 5

20/07/2023

 • An Giang

  1240

 • Tây Ninh

  4608

 • Bình Thuận

  7015

Thứ 5

13/07/2023

 • An Giang

  3522

 • Tây Ninh

  1617

 • Bình Thuận

  4936

Thứ 5

06/07/2023

 • An Giang

  0009

 • Tây Ninh

  2247

 • Bình Thuận

  7428

Thứ 5

29/06/2023

 • An Giang

  1440

 • Tây Ninh

  2438

 • Bình Thuận

  3313

Thứ 5

22/06/2023

 • An Giang

  2105

 • Tây Ninh

  1699

 • Bình Thuận

  9174

Thứ 5

15/06/2023

 • An Giang

  8719

 • Tây Ninh

  0789

 • Bình Thuận

  3171

Thứ 5

08/06/2023

 • An Giang

  4580

 • Tây Ninh

  1102

 • Bình Thuận

  3411

Thứ 5

01/06/2023

 • An Giang

  6886

 • Tây Ninh

  5937

 • Bình Thuận

  0809

Thứ 5

25/05/2023

 • An Giang

  1972

 • Tây Ninh

  4164

 • Bình Thuận

  1936

Thứ 5

18/05/2023

 • An Giang

  2398

 • Tây Ninh

  3400

 • Bình Thuận

  1778

Thứ 5

11/05/2023

 • An Giang

  2534

 • Tây Ninh

  3842

 • Bình Thuận

  3946

Thứ 5

04/05/2023

 • An Giang

  4870

 • Tây Ninh

  1095

 • Bình Thuận

  0562

Thứ 5

27/04/2023

 • An Giang

  7805

 • Tây Ninh

  0895

 • Bình Thuận

  1277

Thứ 5

20/04/2023

 • An Giang

  2665

 • Tây Ninh

  7049

 • Bình Thuận

  2938

Thứ 5

13/04/2023

 • An Giang

  4909

 • Tây Ninh

  9052

 • Bình Thuận

  7476

Thứ 5

06/04/2023

 • An Giang

  8883

 • Tây Ninh

  3275

 • Bình Thuận

  2062

Thứ 5

30/03/2023

 • An Giang

  8477

 • Tây Ninh

  9786

 • Bình Thuận

  8930

Thứ 5

23/03/2023

 • An Giang

  1754

 • Tây Ninh

  1554

 • Bình Thuận

  2313

Thứ 5

16/03/2023

 • An Giang

  6663

 • Tây Ninh

  6304

 • Bình Thuận

  0299

Thứ 5

09/03/2023

 • An Giang

  0178

 • Tây Ninh

  7178

 • Bình Thuận

  8593

Thứ 5

02/03/2023

 • An Giang

  7766

 • Tây Ninh

  1327

 • Bình Thuận

  6538

Thứ 5

23/02/2023

 • An Giang

  9054

 • Tây Ninh

  9645

 • Bình Thuận

  6833

Thứ 5

16/02/2023

 • An Giang

  3266

 • Tây Ninh

  3256

 • Bình Thuận

  7084

Thứ 5

09/02/2023

 • An Giang

  5883

 • Tây Ninh

  4213

 • Bình Thuận

  5696

Thứ 5

02/02/2023

 • An Giang

  0217

 • Tây Ninh

  8764

 • Bình Thuận

  8750

Thứ 5

26/01/2023

 • An Giang

  6535

 • Tây Ninh

  4142

 • Bình Thuận

  6782

Thứ 5

19/01/2023

 • An Giang

  3727

 • Tây Ninh

  0307

 • Bình Thuận

  5809

Thứ 5

12/01/2023

 • An Giang

  8579

 • Tây Ninh

  5132

 • Bình Thuận

  2853

Thứ 5

05/01/2023

 • An Giang

  4110

 • Tây Ninh

  3783

 • Bình Thuận

  5788

Thứ 5

29/12/2022

 • An Giang

  5003

 • Tây Ninh

  4243

 • Bình Thuận

  5929

Thứ 5

22/12/2022

 • An Giang

  2407

 • Tây Ninh

  9412

 • Bình Thuận

  5011

Thứ 5

15/12/2022

 • An Giang

  7126

 • Tây Ninh

  3636

 • Bình Thuận

  9001

Thứ 5

08/12/2022

 • An Giang

  5884

 • Tây Ninh

  0900

 • Bình Thuận

  7615

Thứ 5

01/12/2022

 • An Giang

  4301

 • Tây Ninh

  7436

 • Bình Thuận

  2967

Thứ 5

24/11/2022

 • An Giang

  8445

 • Tây Ninh

  6626

 • Bình Thuận

  3888

Thứ 5

17/11/2022

 • An Giang

  7956

 • Tây Ninh

  6530

 • Bình Thuận

  5959

Thứ 5

10/11/2022

 • An Giang

  0546

 • Tây Ninh

  9802

 • Bình Thuận

  5424

Thứ 5

03/11/2022

 • An Giang

  4950

 • Tây Ninh

  7273

 • Bình Thuận

  7190

Thứ 5

27/10/2022

 • An Giang

  1771

 • Tây Ninh

  4799

 • Bình Thuận

  1652

Thứ 5

20/10/2022

 • An Giang

  5451

 • Tây Ninh

  0174

 • Bình Thuận

  3981

Thứ 5

13/10/2022

 • An Giang

  1891

 • Tây Ninh

  0727

 • Bình Thuận

  4900

Thứ 5

06/10/2022

 • An Giang

  8448

 • Tây Ninh

  9952

 • Bình Thuận

  3037

Thứ 5

29/09/2022

 • An Giang

  8795

 • Tây Ninh

  8640

 • Bình Thuận

  6311

Thứ 5

22/09/2022

 • An Giang

  2195

 • Tây Ninh

  0172

 • Bình Thuận

  1349

Thứ 5

15/09/2022

 • An Giang

  4197

 • Tây Ninh

  9503

 • Bình Thuận

  8937

Thứ 5

08/09/2022

 • An Giang

  7227

 • Tây Ninh

  8021

 • Bình Thuận

  6921

Thứ 5

01/09/2022

 • An Giang

  8616

 • Tây Ninh

  1201

 • Bình Thuận

  1885

Thứ 5

25/08/2022

 • An Giang

  6927

 • Tây Ninh

  5725

 • Bình Thuận

  9582

Thứ 5

18/08/2022

 • An Giang

  9574

 • Tây Ninh

  8438

 • Bình Thuận

  9184

Thứ 5

11/08/2022

 • An Giang

  4668

 • Tây Ninh

  5578

 • Bình Thuận

  2422

Thứ 5

04/08/2022

 • An Giang

  5074

 • Tây Ninh

  9466

 • Bình Thuận

  2487

Thứ 5

28/07/2022

 • An Giang

  6148

 • Tây Ninh

  7712

 • Bình Thuận

  4726

Thứ 5

21/07/2022

 • An Giang

  5485

 • Tây Ninh

  6005

 • Bình Thuận

  7249

Thứ 5

14/07/2022

 • An Giang

  9568

 • Tây Ninh

  8136

 • Bình Thuận

  7413

Thứ 5

07/07/2022

 • An Giang

  7970

 • Tây Ninh

  4704

 • Bình Thuận

  2187

Thứ 5

30/06/2022

 • An Giang

  5573

 • Tây Ninh

  6146

 • Bình Thuận

  1630

Thứ 5

23/06/2022

 • An Giang

  2962

 • Tây Ninh

  8100

 • Bình Thuận

  4423

Thứ 5

16/06/2022

 • An Giang

  7903

 • Tây Ninh

  8642

 • Bình Thuận

  5390

Thứ 5

09/06/2022

 • An Giang

  4066

 • Tây Ninh

  5915

 • Bình Thuận

  2221

Thứ 5

02/06/2022

 • An Giang

  8050

 • Tây Ninh

  0270

 • Bình Thuận

  7706

Thứ 5

26/05/2022

 • An Giang

  2427

 • Tây Ninh

  8950

 • Bình Thuận

  5002

Thứ 5

19/05/2022

 • An Giang

  2560

 • Tây Ninh

  8956

 • Bình Thuận

  0581

Thứ 5

12/05/2022

 • An Giang

  7651

 • Tây Ninh

  8863

 • Bình Thuận

  0500

Thứ 5

05/05/2022

 • An Giang

  4964

 • Tây Ninh

  1520

 • Bình Thuận

  4095

Thứ 5

28/04/2022

 • An Giang

  7801

 • Tây Ninh

  6086

 • Bình Thuận

  1941

Thứ 5

21/04/2022

 • An Giang

  7407

 • Tây Ninh

  9242

 • Bình Thuận

  5885

Thứ 5

14/04/2022

 • An Giang

  7702

 • Tây Ninh

  8986

 • Bình Thuận

  5626

Thứ 5

07/04/2022

 • An Giang

  1111

 • Tây Ninh

  7545

 • Bình Thuận

  2234

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm