Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 6 – So Dau Duoi MN Thu 6

Thứ 6

25/11/2022

 • Vĩnh Long

  0667

 • Bình Dương

  4435

 • Trà Vinh

  0191

Thứ 6

18/11/2022

 • Vĩnh Long

  2119

 • Bình Dương

  6727

 • Trà Vinh

  3825

Thứ 6

11/11/2022

 • Vĩnh Long

  6165

 • Bình Dương

  5833

 • Trà Vinh

  8114

Thứ 6

04/11/2022

 • Vĩnh Long

  3699

 • Bình Dương

  2982

 • Trà Vinh

  6950

Thứ 6

28/10/2022

 • Vĩnh Long

  7036

 • Bình Dương

  3338

 • Trà Vinh

  7480

Thứ 6

21/10/2022

 • Vĩnh Long

  2015

 • Bình Dương

  5577

 • Trà Vinh

  7492

Thứ 6

14/10/2022

 • Vĩnh Long

  7522

 • Bình Dương

  3970

 • Trà Vinh

  5901

Thứ 6

07/10/2022

 • Vĩnh Long

  2964

 • Bình Dương

  5042

 • Trà Vinh

  9415

Thứ 6

30/09/2022

 • Vĩnh Long

  7591

 • Bình Dương

  9226

 • Trà Vinh

  0453

Thứ 6

23/09/2022

 • Vĩnh Long

  4270

 • Bình Dương

  4749

 • Trà Vinh

  5420

Thứ 6

16/09/2022

 • Vĩnh Long

  6475

 • Bình Dương

  2806

 • Trà Vinh

  0400

Thứ 6

09/09/2022

 • Vĩnh Long

  7387

 • Bình Dương

  3891

 • Trà Vinh

  5353

Thứ 6

02/09/2022

 • Vĩnh Long

  2700

 • Bình Dương

  1359

 • Trà Vinh

  6087

Thứ 6

26/08/2022

 • Vĩnh Long

  3266

 • Bình Dương

  8332

 • Trà Vinh

  9082

Thứ 6

19/08/2022

 • Vĩnh Long

  3912

 • Bình Dương

  3069

 • Trà Vinh

  9647

Thứ 6

12/08/2022

 • Vĩnh Long

  8127

 • Bình Dương

  9970

 • Trà Vinh

  5197

Thứ 6

05/08/2022

 • Vĩnh Long

  0759

 • Bình Dương

  4690

 • Trà Vinh

  4328

Thứ 6

29/07/2022

 • Vĩnh Long

  2778

 • Bình Dương

  8286

 • Trà Vinh

  5398

Thứ 6

22/07/2022

 • Vĩnh Long

  5859

 • Bình Dương

  7993

 • Trà Vinh

  8237

Thứ 6

15/07/2022

 • Vĩnh Long

  1330

 • Bình Dương

  8669

 • Trà Vinh

  0208

Thứ 6

08/07/2022

 • Vĩnh Long

  6138

 • Bình Dương

  9301

 • Trà Vinh

  7778

Thứ 6

01/07/2022

 • Vĩnh Long

  6078

 • Bình Dương

  5521

 • Trà Vinh

  2923

Thứ 6

24/06/2022

 • Vĩnh Long

  2908

 • Bình Dương

  1405

 • Trà Vinh

  8354

Thứ 6

17/06/2022

 • Vĩnh Long

  6926

 • Bình Dương

  7419

 • Trà Vinh

  3741

Thứ 6

10/06/2022

 • Vĩnh Long

  7913

 • Bình Dương

  7321

 • Trà Vinh

  9319

Thứ 6

03/06/2022

 • Vĩnh Long

  1958

 • Bình Dương

  3464

 • Trà Vinh

  4035

Thứ 6

27/05/2022

 • Vĩnh Long

  0837

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  4352

Thứ 6

20/05/2022

 • Vĩnh Long

  2032

 • Bình Dương

  7197

 • Trà Vinh

  1985

Thứ 6

13/05/2022

 • Vĩnh Long

  0167

 • Bình Dương

  0826

 • Trà Vinh

  4561

Thứ 6

06/05/2022

 • Vĩnh Long

  4932

 • Bình Dương

  2099

 • Trà Vinh

  0288

Thứ 6

29/04/2022

 • Vĩnh Long

  9025

 • Bình Dương

  1791

 • Trà Vinh

  3068

Thứ 6

22/04/2022

 • Vĩnh Long

  7327

 • Bình Dương

  7551

 • Trà Vinh

  0706

Thứ 6

15/04/2022

 • Vĩnh Long

  1071

 • Bình Dương

  3563

 • Trà Vinh

  1226

Thứ 6

08/04/2022

 • Vĩnh Long

  3523

 • Bình Dương

  1410

 • Trà Vinh

  8393

Thứ 6

01/04/2022

 • Vĩnh Long

  2263

 • Bình Dương

  1070

 • Trà Vinh

  8881

Thứ 6

25/03/2022

 • Vĩnh Long

  3513

 • Bình Dương

  5317

 • Trà Vinh

  5034

Thứ 6

18/03/2022

 • Vĩnh Long

  4895

 • Bình Dương

  4676

 • Trà Vinh

  1788

Thứ 6

11/03/2022

 • Vĩnh Long

  6594

 • Bình Dương

  2248

 • Trà Vinh

  0363

Thứ 6

04/03/2022

 • Vĩnh Long

  7324

 • Bình Dương

  2210

 • Trà Vinh

  5889

Thứ 6

25/02/2022

 • Vĩnh Long

  0352

 • Bình Dương

  3841

 • Trà Vinh

  7344

Thứ 6

18/02/2022

 • Vĩnh Long

  2857

 • Bình Dương

  9143

 • Trà Vinh

  0043

Thứ 6

11/02/2022

 • Vĩnh Long

  7712

 • Bình Dương

  3543

 • Trà Vinh

  9315

Thứ 6

04/02/2022

 • Vĩnh Long

  0917

 • Bình Dương

  4917

 • Trà Vinh

  9885

Thứ 6

28/01/2022

 • Vĩnh Long

  5675

 • Bình Dương

  1521

 • Trà Vinh

  3506

Thứ 6

21/01/2022

 • Vĩnh Long

  1916

 • Bình Dương

  0997

 • Trà Vinh

  8938

Thứ 6

14/01/2022

 • Vĩnh Long

  1579

 • Bình Dương

  8896

 • Trà Vinh

  4502

Thứ 6

07/01/2022

 • Vĩnh Long

  7572

 • Bình Dương

  3977

 • Trà Vinh

  8463

Thứ 6

31/12/2021

 • Vĩnh Long

  9517

 • Bình Dương

  9007

 • Trà Vinh

  5926

Thứ 6

24/12/2021

 • Vĩnh Long

  1421

 • Bình Dương

  3261

 • Trà Vinh

  5798

Thứ 6

17/12/2021

 • Vĩnh Long

  4538

 • Bình Dương

  2912

 • Trà Vinh

  3324

Thứ 6

10/12/2021

 • Vĩnh Long

  9180

 • Bình Dương

  1635

 • Trà Vinh

  7891

Thứ 6

03/12/2021

 • Vĩnh Long

  9824

 • Bình Dương

  1767

 • Trà Vinh

  1952

Thứ 6

26/11/2021

 • Vĩnh Long

  7580

 • Bình Dương

  0717

 • Trà Vinh

  0396

Thứ 6

19/11/2021

 • Vĩnh Long

  7615

 • Bình Dương

  6474

 • Trà Vinh

  0126

Thứ 6

12/11/2021

 • Vĩnh Long

  1689

 • Bình Dương

  7307

 • Trà Vinh

  3925

Thứ 6

05/11/2021

 • Vĩnh Long

  0635

 • Bình Dương

  6543

 • Trà Vinh

  2300

Thứ 6

29/10/2021

 • Vĩnh Long

  1331

 • Bình Dương

  7907

 • Trà Vinh

  4477

Thứ 6

22/10/2021

 • Vĩnh Long

  8661

 • Bình Dương

  6425

 • Trà Vinh

  4659

Thứ 6

02/07/2021

 • Vĩnh Long

  0468

 • Bình Dương

  8793

 • Trà Vinh

  8712

Thứ 6

25/06/2021

 • Vĩnh Long

  9043

 • Bình Dương

  7649

 • Trà Vinh

  8042

Thứ 6

18/06/2021

 • Vĩnh Long

  1796

 • Bình Dương

  4967

 • Trà Vinh

  1497

Thứ 6

11/06/2021

 • Vĩnh Long

  2974

 • Bình Dương

  6175

 • Trà Vinh

  3296

Thứ 6

04/06/2021

 • Vĩnh Long

  7128

 • Bình Dương

  3597

 • Trà Vinh

  1026

Thứ 6

28/05/2021

 • Vĩnh Long

  6565

 • Bình Dương

  0941

 • Trà Vinh

  9653

Thứ 6

21/05/2021

 • Vĩnh Long

  7695

 • Bình Dương

  8333

 • Trà Vinh

  7353

Thứ 6

14/05/2021

 • Vĩnh Long

  4278

 • Bình Dương

  6550

 • Trà Vinh

  8027

Thứ 6

07/05/2021

 • Vĩnh Long

  4559

 • Bình Dương

  8387

 • Trà Vinh

  4351

Thứ 6

30/04/2021

 • Vĩnh Long

  3222

 • Bình Dương

  0869

 • Trà Vinh

  9979

Thứ 6

23/04/2021

 • Vĩnh Long

  6151

 • Bình Dương

  6409

 • Trà Vinh

  9866

Thứ 6

16/04/2021

 • Vĩnh Long

  5863

 • Bình Dương

  1399

 • Trà Vinh

  5199

Thứ 6

09/04/2021

 • Vĩnh Long

  7942

 • Bình Dương

  9016

 • Trà Vinh

  1695

Thứ 6

02/04/2021

 • Vĩnh Long

  2879

 • Bình Dương

  2731

 • Trà Vinh

  7293

Thứ 6

26/03/2021

 • Vĩnh Long

  7037

 • Bình Dương

  4052

 • Trà Vinh

  8620

Thứ 6

19/03/2021

 • Vĩnh Long

  1189

 • Bình Dương

  4710

 • Trà Vinh

  1339

Thứ 6

12/03/2021

 • Vĩnh Long

  4990

 • Bình Dương

  0124

 • Trà Vinh

  3104

Thứ 6

05/03/2021

 • Vĩnh Long

  4121

 • Bình Dương

  3311

 • Trà Vinh

  9802

Thứ 6

26/02/2021

 • Vĩnh Long

  1184

 • Bình Dương

  8793

 • Trà Vinh

  5333

Thứ 6

19/02/2021

 • Vĩnh Long

  2938

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  0571

Thứ 6

12/02/2021

 • Vĩnh Long

  6786

 • Bình Dương

  2724

 • Trà Vinh

  1714

Thứ 6

05/02/2021

 • Vĩnh Long

  3856

 • Bình Dương

  0535

 • Trà Vinh

  2939

Thứ 6

29/01/2021

 • Vĩnh Long

  0055

 • Bình Dương

  9861

 • Trà Vinh

  4904

Thứ 6

22/01/2021

 • Vĩnh Long

  5449

 • Bình Dương

  4760

 • Trà Vinh

  2387

Thứ 6

15/01/2021

 • Vĩnh Long

  6921

 • Bình Dương

  3908

 • Trà Vinh

  6188

Thứ 6

08/01/2021

 • Vĩnh Long

  7098

 • Bình Dương

  2851

 • Trà Vinh

  5416

Thứ 6

01/01/2021

 • Vĩnh Long

  7543

 • Bình Dương

  0730

 • Trà Vinh

  0044

Thứ 6

25/12/2020

 • Vĩnh Long

  8210

 • Bình Dương

  7204

 • Trà Vinh

  0384

Thứ 6

18/12/2020

 • Vĩnh Long

  3560

 • Bình Dương

  4299

 • Trà Vinh

  5805

Thứ 6

11/12/2020

 • Vĩnh Long

  6515

 • Bình Dương

  3707

 • Trà Vinh

  9703

Thứ 6

04/12/2020

 • Vĩnh Long

  1542

 • Bình Dương

  0667

 • Trà Vinh

  3161

Thứ 6

27/11/2020

 • Vĩnh Long

  6589

 • Bình Dương

  2882

 • Trà Vinh

  4531

Thứ 6

20/11/2020

 • Vĩnh Long

  2153

 • Bình Dương

  1647

 • Trà Vinh

  4836

Thứ 6

13/11/2020

 • Vĩnh Long

  8040

 • Bình Dương

  7177

 • Trà Vinh

  9115

Thứ 6

06/11/2020

 • Vĩnh Long

  7430

 • Bình Dương

  2011

 • Trà Vinh

  9763

Thứ 6

30/10/2020

 • Vĩnh Long

  7939

 • Bình Dương

  1363

 • Trà Vinh

  5743

Thứ 6

23/10/2020

 • Vĩnh Long

  7395

 • Bình Dương

  4180

 • Trà Vinh

  1246

Thứ 6

16/10/2020

 • Vĩnh Long

  1414

 • Bình Dương

  3416

 • Trà Vinh

  5789

Thứ 6

09/10/2020

 • Vĩnh Long

  4572

 • Bình Dương

  5997

 • Trà Vinh

  6560

Thứ 6

02/10/2020

 • Vĩnh Long

  9039

 • Bình Dương

  4837

 • Trà Vinh

  8921

Thứ 6

25/09/2020

 • Vĩnh Long

  9186

 • Bình Dương

  2689

 • Trà Vinh

  5942

Thứ 6

18/09/2020

 • Vĩnh Long

  4363

 • Bình Dương

  0974

 • Trà Vinh

  0286

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm