Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 6 – So Dau Duoi MN Thu 6

Thứ 6

12/04/2024

 • Vĩnh Long

  8709

 • Bình Dương

  9107

 • Trà Vinh

  1153

Thứ 6

05/04/2024

 • Vĩnh Long

  9366

 • Bình Dương

  2752

 • Trà Vinh

  5719

Thứ 6

29/03/2024

 • Vĩnh Long

  3961

 • Bình Dương

  1349

 • Trà Vinh

  9962

Thứ 6

22/03/2024

 • Vĩnh Long

  9829

 • Bình Dương

  9759

 • Trà Vinh

  7595

Thứ 6

15/03/2024

 • Vĩnh Long

  8399

 • Bình Dương

  1315

 • Trà Vinh

  7194

Thứ 6

08/03/2024

 • Vĩnh Long

  6545

 • Bình Dương

  1854

 • Trà Vinh

  1247

Thứ 6

01/03/2024

 • Vĩnh Long

  6305

 • Bình Dương

  1049

 • Trà Vinh

  1976

Thứ 6

23/02/2024

 • Vĩnh Long

  8218

 • Bình Dương

  3112

 • Trà Vinh

  5070

Thứ 6

16/02/2024

 • Vĩnh Long

  8929

 • Bình Dương

  2338

 • Trà Vinh

  8998

Thứ 6

09/02/2024

 • Vĩnh Long

  1374

 • Bình Dương

  9515

 • Trà Vinh

  2098

Thứ 6

02/02/2024

 • Vĩnh Long

  7853

 • Bình Dương

  1293

 • Trà Vinh

  8908

Thứ 6

26/01/2024

 • Vĩnh Long

  6322

 • Bình Dương

  7187

 • Trà Vinh

  8421

Thứ 6

19/01/2024

 • Vĩnh Long

  3804

 • Bình Dương

  2760

 • Trà Vinh

  4284

Thứ 6

12/01/2024

 • Vĩnh Long

  8606

 • Bình Dương

  8087

 • Trà Vinh

  9547

Thứ 6

05/01/2024

 • Vĩnh Long

  8072

 • Bình Dương

  7193

 • Trà Vinh

  0867

Thứ 6

29/12/2023

 • Vĩnh Long

  4224

 • Bình Dương

  7264

 • Trà Vinh

  6856

Thứ 6

22/12/2023

 • Vĩnh Long

  8402

 • Bình Dương

  7195

 • Trà Vinh

  1913

Thứ 6

15/12/2023

 • Vĩnh Long

  0121

 • Bình Dương

  0137

 • Trà Vinh

  3434

Thứ 6

08/12/2023

 • Vĩnh Long

  9129

 • Bình Dương

  3408

 • Trà Vinh

  3975

Thứ 6

01/12/2023

 • Vĩnh Long

  8887

 • Bình Dương

  2780

 • Trà Vinh

  8703

Thứ 6

24/11/2023

 • Vĩnh Long

  0330

 • Bình Dương

  7196

 • Trà Vinh

  3831

Thứ 6

17/11/2023

 • Vĩnh Long

  4143

 • Bình Dương

  4549

 • Trà Vinh

  4625

Thứ 6

10/11/2023

 • Vĩnh Long

  5327

 • Bình Dương

  7166

 • Trà Vinh

  8716

Thứ 6

03/11/2023

 • Vĩnh Long

  1754

 • Bình Dương

  4086

 • Trà Vinh

  0857

Thứ 6

27/10/2023

 • Vĩnh Long

  1695

 • Bình Dương

  6046

 • Trà Vinh

  9153

Thứ 6

20/10/2023

 • Vĩnh Long

  9084

 • Bình Dương

  2330

 • Trà Vinh

  8501

Thứ 6

13/10/2023

 • Vĩnh Long

  6088

 • Bình Dương

  2277

 • Trà Vinh

  1386

Thứ 6

06/10/2023

 • Vĩnh Long

  2805

 • Bình Dương

  7662

 • Trà Vinh

  5126

Thứ 6

29/09/2023

 • Vĩnh Long

  9428

 • Bình Dương

  6048

 • Trà Vinh

  0040

Thứ 6

22/09/2023

 • Vĩnh Long

  1761

 • Bình Dương

  7767

 • Trà Vinh

  8291

Thứ 6

15/09/2023

 • Vĩnh Long

  7335

 • Bình Dương

  1653

 • Trà Vinh

  7809

Thứ 6

08/09/2023

 • Vĩnh Long

  2011

 • Bình Dương

  4197

 • Trà Vinh

  9710

Thứ 6

01/09/2023

 • Vĩnh Long

  9897

 • Bình Dương

  7138

 • Trà Vinh

  5155

Thứ 6

25/08/2023

 • Vĩnh Long

  3113

 • Bình Dương

  8260

 • Trà Vinh

  0840

Thứ 6

18/08/2023

 • Vĩnh Long

  2169

 • Bình Dương

  1892

 • Trà Vinh

  6009

Thứ 6

11/08/2023

 • Vĩnh Long

  8163

 • Bình Dương

  5958

 • Trà Vinh

  4513

Thứ 6

04/08/2023

 • Vĩnh Long

  5194

 • Bình Dương

  3953

 • Trà Vinh

  3409

Thứ 6

28/07/2023

 • Vĩnh Long

  3612

 • Bình Dương

  4163

 • Trà Vinh

  3141

Thứ 6

21/07/2023

 • Vĩnh Long

  5341

 • Bình Dương

  4540

 • Trà Vinh

  6728

Thứ 6

14/07/2023

 • Vĩnh Long

  6230

 • Bình Dương

  0720

 • Trà Vinh

  7423

Thứ 6

07/07/2023

 • Vĩnh Long

  4964

 • Bình Dương

  8081

 • Trà Vinh

  1958

Thứ 6

30/06/2023

 • Vĩnh Long

  9661

 • Bình Dương

  8379

 • Trà Vinh

  7226

Thứ 6

23/06/2023

 • Vĩnh Long

  7696

 • Bình Dương

  4490

 • Trà Vinh

  8050

Thứ 6

16/06/2023

 • Vĩnh Long

  5439

 • Bình Dương

  2868

 • Trà Vinh

  4259

Thứ 6

09/06/2023

 • Vĩnh Long

  4687

 • Bình Dương

  8214

 • Trà Vinh

  9870

Thứ 6

02/06/2023

 • Vĩnh Long

  1610

 • Bình Dương

  6927

 • Trà Vinh

  5552

Thứ 6

26/05/2023

 • Vĩnh Long

  7311

 • Bình Dương

  6232

 • Trà Vinh

  9230

Thứ 6

19/05/2023

 • Vĩnh Long

  0611

 • Bình Dương

  2404

 • Trà Vinh

  7826

Thứ 6

12/05/2023

 • Vĩnh Long

  3770

 • Bình Dương

  5437

 • Trà Vinh

  2853

Thứ 6

05/05/2023

 • Vĩnh Long

  2668

 • Bình Dương

  2619

 • Trà Vinh

  3870

Thứ 6

28/04/2023

 • Vĩnh Long

  1468

 • Bình Dương

  0711

 • Trà Vinh

  6707

Thứ 6

21/04/2023

 • Vĩnh Long

  0455

 • Bình Dương

  1331

 • Trà Vinh

  0161

Thứ 6

14/04/2023

 • Vĩnh Long

  4496

 • Bình Dương

  8441

 • Trà Vinh

  6156

Thứ 6

07/04/2023

 • Vĩnh Long

  2178

 • Bình Dương

  1283

 • Trà Vinh

  1997

Thứ 6

31/03/2023

 • Vĩnh Long

  6913

 • Bình Dương

  9615

 • Trà Vinh

  3916

Thứ 6

24/03/2023

 • Vĩnh Long

  6066

 • Bình Dương

  0752

 • Trà Vinh

  2550

Thứ 6

17/03/2023

 • Vĩnh Long

  2176

 • Bình Dương

  4356

 • Trà Vinh

  5955

Thứ 6

10/03/2023

 • Vĩnh Long

  6351

 • Bình Dương

  2657

 • Trà Vinh

  8969

Thứ 6

03/03/2023

 • Vĩnh Long

  6302

 • Bình Dương

  6392

 • Trà Vinh

  3303

Thứ 6

24/02/2023

 • Vĩnh Long

  8641

 • Bình Dương

  3860

 • Trà Vinh

  1836

Thứ 6

17/02/2023

 • Vĩnh Long

  9622

 • Bình Dương

  4750

 • Trà Vinh

  8141

Thứ 6

10/02/2023

 • Vĩnh Long

  9644

 • Bình Dương

  3788

 • Trà Vinh

  0437

Thứ 6

03/02/2023

 • Vĩnh Long

  3917

 • Bình Dương

  4524

 • Trà Vinh

  1756

Thứ 6

27/01/2023

 • Vĩnh Long

  9865

 • Bình Dương

  7631

 • Trà Vinh

  2696

Thứ 6

20/01/2023

 • Vĩnh Long

  2217

 • Bình Dương

  8568

 • Trà Vinh

  2960

Thứ 6

13/01/2023

 • Vĩnh Long

  2203

 • Bình Dương

  5836

 • Trà Vinh

  0353

Thứ 6

06/01/2023

 • Vĩnh Long

  2974

 • Bình Dương

  0109

 • Trà Vinh

  4566

Thứ 6

30/12/2022

 • Vĩnh Long

  6529

 • Bình Dương

  8164

 • Trà Vinh

  9815

Thứ 6

23/12/2022

 • Vĩnh Long

  7655

 • Bình Dương

  3559

 • Trà Vinh

  0508

Thứ 6

16/12/2022

 • Vĩnh Long

  8296

 • Bình Dương

  2415

 • Trà Vinh

  4112

Thứ 6

09/12/2022

 • Vĩnh Long

  1983

 • Bình Dương

  7313

 • Trà Vinh

  4862

Thứ 6

02/12/2022

 • Vĩnh Long

  0359

 • Bình Dương

  2495

 • Trà Vinh

  3660

Thứ 6

25/11/2022

 • Vĩnh Long

  0667

 • Bình Dương

  4435

 • Trà Vinh

  0191

Thứ 6

18/11/2022

 • Vĩnh Long

  2119

 • Bình Dương

  6727

 • Trà Vinh

  3825

Thứ 6

11/11/2022

 • Vĩnh Long

  6165

 • Bình Dương

  5833

 • Trà Vinh

  8114

Thứ 6

04/11/2022

 • Vĩnh Long

  3699

 • Bình Dương

  2982

 • Trà Vinh

  6950

Thứ 6

28/10/2022

 • Vĩnh Long

  7036

 • Bình Dương

  3338

 • Trà Vinh

  7480

Thứ 6

21/10/2022

 • Vĩnh Long

  2015

 • Bình Dương

  5577

 • Trà Vinh

  7492

Thứ 6

14/10/2022

 • Vĩnh Long

  7522

 • Bình Dương

  3970

 • Trà Vinh

  5901

Thứ 6

07/10/2022

 • Vĩnh Long

  2964

 • Bình Dương

  5042

 • Trà Vinh

  9415

Thứ 6

30/09/2022

 • Vĩnh Long

  7591

 • Bình Dương

  9226

 • Trà Vinh

  0453

Thứ 6

23/09/2022

 • Vĩnh Long

  4270

 • Bình Dương

  4749

 • Trà Vinh

  5420

Thứ 6

16/09/2022

 • Vĩnh Long

  6475

 • Bình Dương

  2806

 • Trà Vinh

  0400

Thứ 6

09/09/2022

 • Vĩnh Long

  7387

 • Bình Dương

  3891

 • Trà Vinh

  5353

Thứ 6

02/09/2022

 • Vĩnh Long

  2700

 • Bình Dương

  1359

 • Trà Vinh

  6087

Thứ 6

26/08/2022

 • Vĩnh Long

  3266

 • Bình Dương

  8332

 • Trà Vinh

  9082

Thứ 6

19/08/2022

 • Vĩnh Long

  3912

 • Bình Dương

  3069

 • Trà Vinh

  9647

Thứ 6

12/08/2022

 • Vĩnh Long

  8127

 • Bình Dương

  9970

 • Trà Vinh

  5197

Thứ 6

05/08/2022

 • Vĩnh Long

  0759

 • Bình Dương

  4690

 • Trà Vinh

  4328

Thứ 6

29/07/2022

 • Vĩnh Long

  2778

 • Bình Dương

  8286

 • Trà Vinh

  5398

Thứ 6

22/07/2022

 • Vĩnh Long

  5859

 • Bình Dương

  7993

 • Trà Vinh

  8237

Thứ 6

15/07/2022

 • Vĩnh Long

  1330

 • Bình Dương

  8669

 • Trà Vinh

  0208

Thứ 6

08/07/2022

 • Vĩnh Long

  6138

 • Bình Dương

  9301

 • Trà Vinh

  7778

Thứ 6

01/07/2022

 • Vĩnh Long

  6078

 • Bình Dương

  5521

 • Trà Vinh

  2923

Thứ 6

24/06/2022

 • Vĩnh Long

  2908

 • Bình Dương

  1405

 • Trà Vinh

  8354

Thứ 6

17/06/2022

 • Vĩnh Long

  6926

 • Bình Dương

  7419

 • Trà Vinh

  3741

Thứ 6

10/06/2022

 • Vĩnh Long

  7913

 • Bình Dương

  7321

 • Trà Vinh

  9319

Thứ 6

03/06/2022

 • Vĩnh Long

  1958

 • Bình Dương

  3464

 • Trà Vinh

  4035

Thứ 6

27/05/2022

 • Vĩnh Long

  0837

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  4352

Thứ 6

20/05/2022

 • Vĩnh Long

  2032

 • Bình Dương

  7197

 • Trà Vinh

  1985

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm