Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 6 – So Dau Duoi MN Thu 6

Thứ 6

14/01/2022

 • Vĩnh Long

  1579

 • Bình Dương

  8896

 • Trà Vinh

  4502

Thứ 6

07/01/2022

 • Vĩnh Long

  7572

 • Bình Dương

  3977

 • Trà Vinh

  8463

Thứ 6

31/12/2021

 • Vĩnh Long

  9517

 • Bình Dương

  9007

 • Trà Vinh

  5926

Thứ 6

24/12/2021

 • Vĩnh Long

  1421

 • Bình Dương

  3261

 • Trà Vinh

  5798

Thứ 6

17/12/2021

 • Vĩnh Long

  4538

 • Bình Dương

  2912

 • Trà Vinh

  3324

Thứ 6

10/12/2021

 • Vĩnh Long

  9180

 • Bình Dương

  1635

 • Trà Vinh

  7891

Thứ 6

03/12/2021

 • Vĩnh Long

  9824

 • Bình Dương

  1767

 • Trà Vinh

  1952

Thứ 6

26/11/2021

 • Vĩnh Long

  7580

 • Bình Dương

  0717

 • Trà Vinh

  0396

Thứ 6

19/11/2021

 • Vĩnh Long

  7615

 • Bình Dương

  6474

 • Trà Vinh

  0126

Thứ 6

12/11/2021

 • Vĩnh Long

  1689

 • Bình Dương

  7307

 • Trà Vinh

  3925

Thứ 6

05/11/2021

 • Vĩnh Long

  0635

 • Bình Dương

  6543

 • Trà Vinh

  2300

Thứ 6

29/10/2021

 • Vĩnh Long

  1331

 • Bình Dương

  7907

 • Trà Vinh

  4477

Thứ 6

22/10/2021

 • Vĩnh Long

  8661

 • Bình Dương

  6425

 • Trà Vinh

  4659

Thứ 6

02/07/2021

 • Vĩnh Long

  0468

 • Bình Dương

  8793

 • Trà Vinh

  8712

Thứ 6

25/06/2021

 • Vĩnh Long

  9043

 • Bình Dương

  7649

 • Trà Vinh

  8042

Thứ 6

18/06/2021

 • Vĩnh Long

  1796

 • Bình Dương

  4967

 • Trà Vinh

  1497

Thứ 6

11/06/2021

 • Vĩnh Long

  2974

 • Bình Dương

  6175

 • Trà Vinh

  3296

Thứ 6

04/06/2021

 • Vĩnh Long

  7128

 • Bình Dương

  3597

 • Trà Vinh

  1026

Thứ 6

28/05/2021

 • Vĩnh Long

  6565

 • Bình Dương

  0941

 • Trà Vinh

  9653

Thứ 6

21/05/2021

 • Vĩnh Long

  7695

 • Bình Dương

  8333

 • Trà Vinh

  7353

Thứ 6

14/05/2021

 • Vĩnh Long

  4278

 • Bình Dương

  6550

 • Trà Vinh

  8027

Thứ 6

07/05/2021

 • Vĩnh Long

  4559

 • Bình Dương

  8387

 • Trà Vinh

  4351

Thứ 6

30/04/2021

 • Vĩnh Long

  3222

 • Bình Dương

  0869

 • Trà Vinh

  9979

Thứ 6

23/04/2021

 • Vĩnh Long

  6151

 • Bình Dương

  6409

 • Trà Vinh

  9866

Thứ 6

16/04/2021

 • Vĩnh Long

  5863

 • Bình Dương

  1399

 • Trà Vinh

  5199

Thứ 6

09/04/2021

 • Vĩnh Long

  7942

 • Bình Dương

  9016

 • Trà Vinh

  1695

Thứ 6

02/04/2021

 • Vĩnh Long

  2879

 • Bình Dương

  2731

 • Trà Vinh

  7293

Thứ 6

26/03/2021

 • Vĩnh Long

  7037

 • Bình Dương

  4052

 • Trà Vinh

  8620

Thứ 6

19/03/2021

 • Vĩnh Long

  1189

 • Bình Dương

  4710

 • Trà Vinh

  1339

Thứ 6

12/03/2021

 • Vĩnh Long

  4990

 • Bình Dương

  0124

 • Trà Vinh

  3104

Thứ 6

05/03/2021

 • Vĩnh Long

  4121

 • Bình Dương

  3311

 • Trà Vinh

  9802

Thứ 6

26/02/2021

 • Vĩnh Long

  1184

 • Bình Dương

  8793

 • Trà Vinh

  5333

Thứ 6

19/02/2021

 • Vĩnh Long

  2938

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  0571

Thứ 6

12/02/2021

 • Vĩnh Long

  6786

 • Bình Dương

  2724

 • Trà Vinh

  1714

Thứ 6

05/02/2021

 • Vĩnh Long

  3856

 • Bình Dương

  0535

 • Trà Vinh

  2939

Thứ 6

29/01/2021

 • Vĩnh Long

  0055

 • Bình Dương

  9861

 • Trà Vinh

  4904

Thứ 6

22/01/2021

 • Vĩnh Long

  5449

 • Bình Dương

  4760

 • Trà Vinh

  2387

Thứ 6

15/01/2021

 • Vĩnh Long

  6921

 • Bình Dương

  3908

 • Trà Vinh

  6188

Thứ 6

08/01/2021

 • Vĩnh Long

  7098

 • Bình Dương

  2851

 • Trà Vinh

  5416

Thứ 6

01/01/2021

 • Vĩnh Long

  7543

 • Bình Dương

  0730

 • Trà Vinh

  0044

Thứ 6

25/12/2020

 • Vĩnh Long

  8210

 • Bình Dương

  7204

 • Trà Vinh

  0384

Thứ 6

18/12/2020

 • Vĩnh Long

  3560

 • Bình Dương

  4299

 • Trà Vinh

  5805

Thứ 6

11/12/2020

 • Vĩnh Long

  6515

 • Bình Dương

  3707

 • Trà Vinh

  9703

Thứ 6

04/12/2020

 • Vĩnh Long

  1542

 • Bình Dương

  0667

 • Trà Vinh

  3161

Thứ 6

27/11/2020

 • Vĩnh Long

  6589

 • Bình Dương

  2882

 • Trà Vinh

  4531

Thứ 6

20/11/2020

 • Vĩnh Long

  2153

 • Bình Dương

  1647

 • Trà Vinh

  4836

Thứ 6

13/11/2020

 • Vĩnh Long

  8040

 • Bình Dương

  7177

 • Trà Vinh

  9115

Thứ 6

06/11/2020

 • Vĩnh Long

  7430

 • Bình Dương

  2011

 • Trà Vinh

  9763

Thứ 6

30/10/2020

 • Vĩnh Long

  7939

 • Bình Dương

  1363

 • Trà Vinh

  5743

Thứ 6

23/10/2020

 • Vĩnh Long

  7395

 • Bình Dương

  4180

 • Trà Vinh

  1246

Thứ 6

16/10/2020

 • Vĩnh Long

  1414

 • Bình Dương

  3416

 • Trà Vinh

  5789

Thứ 6

09/10/2020

 • Vĩnh Long

  4572

 • Bình Dương

  5997

 • Trà Vinh

  6560

Thứ 6

02/10/2020

 • Vĩnh Long

  9039

 • Bình Dương

  4837

 • Trà Vinh

  8921

Thứ 6

25/09/2020

 • Vĩnh Long

  9186

 • Bình Dương

  2689

 • Trà Vinh

  5942

Thứ 6

18/09/2020

 • Vĩnh Long

  4363

 • Bình Dương

  0974

 • Trà Vinh

  0286

Thứ 6

11/09/2020

 • Vĩnh Long

  3599

 • Bình Dương

  0398

 • Trà Vinh

  1103

Thứ 6

04/09/2020

 • Vĩnh Long

  6866

 • Bình Dương

  5970

 • Trà Vinh

  2867

Thứ 6

28/08/2020

 • Vĩnh Long

  4089

 • Bình Dương

  5551

 • Trà Vinh

  6235

Thứ 6

21/08/2020

 • Vĩnh Long

  1354

 • Bình Dương

  6562

 • Trà Vinh

  7490

Thứ 6

14/08/2020

 • Vĩnh Long

  1621

 • Bình Dương

  7460

 • Trà Vinh

  8797

Thứ 6

07/08/2020

 • Vĩnh Long

  7527

 • Bình Dương

  7683

 • Trà Vinh

  5411

Thứ 6

31/07/2020

 • Vĩnh Long

  7449

 • Bình Dương

  4108

 • Trà Vinh

  0717

Thứ 6

24/07/2020

 • Vĩnh Long

  5791

 • Bình Dương

  4639

 • Trà Vinh

  3413

Thứ 6

17/07/2020

 • Vĩnh Long

  6506

 • Bình Dương

  3273

 • Trà Vinh

  0463

Thứ 6

10/07/2020

 • Vĩnh Long

  9006

 • Bình Dương

  9903

 • Trà Vinh

  7551

Thứ 6

03/07/2020

 • Vĩnh Long

  8942

 • Bình Dương

  8919

 • Trà Vinh

  8857

Thứ 6

26/06/2020

 • Vĩnh Long

  3702

 • Bình Dương

  8841

 • Trà Vinh

  7623

Thứ 6

19/06/2020

 • Vĩnh Long

  9425

 • Bình Dương

  4025

 • Trà Vinh

  9479

Thứ 6

12/06/2020

 • Vĩnh Long

  2471

 • Bình Dương

  2236

 • Trà Vinh

  9617

Thứ 6

05/06/2020

 • Vĩnh Long

  5238

 • Bình Dương

  7431

 • Trà Vinh

  3365

Thứ 6

29/05/2020

 • Vĩnh Long

  4965

 • Bình Dương

  5929

 • Trà Vinh

  3416

Thứ 6

22/05/2020

 • Vĩnh Long

  6823

 • Bình Dương

  9320

 • Trà Vinh

  1699

Thứ 6

15/05/2020

 • Vĩnh Long

  2111

 • Bình Dương

  8882

 • Trà Vinh

  8658

Thứ 6

08/05/2020

 • Vĩnh Long

  8107

 • Bình Dương

  2792

 • Trà Vinh

  6369

Thứ 6

01/05/2020

 • Vĩnh Long

  9978

 • Bình Dương

  0711

 • Trà Vinh

  6202

Thứ 6

27/03/2020

 • Vĩnh Long

  6015

 • Bình Dương

  6053

 • Trà Vinh

  0509

Thứ 6

20/03/2020

 • Vĩnh Long

  1621

 • Bình Dương

  6197

 • Trà Vinh

  8258

Thứ 6

13/03/2020

 • Vĩnh Long

  0151

 • Bình Dương

  3782

 • Trà Vinh

  8848

Thứ 6

06/03/2020

 • Vĩnh Long

  1665

 • Bình Dương

  8386

 • Trà Vinh

  4968

Thứ 6

28/02/2020

 • Vĩnh Long

  6314

 • Bình Dương

  4520

 • Trà Vinh

  1890

Thứ 6

21/02/2020

 • Vĩnh Long

  7638

 • Bình Dương

  9150

 • Trà Vinh

  7473

Thứ 6

14/02/2020

 • Vĩnh Long

  0367

 • Bình Dương

  0917

 • Trà Vinh

  0851

Thứ 6

07/02/2020

 • Vĩnh Long

  0896

 • Bình Dương

  5825

 • Trà Vinh

  7027

Thứ 6

31/01/2020

 • Vĩnh Long

  6150

 • Bình Dương

  4892

 • Trà Vinh

  3036

Thứ 6

24/01/2020

 • Vĩnh Long

  9358

 • Bình Dương

  8530

 • Trà Vinh

  8671

Thứ 6

17/01/2020

 • Vĩnh Long

  2464

 • Bình Dương

  9561

 • Trà Vinh

  6065

Thứ 6

10/01/2020

 • Vĩnh Long

  8556

 • Bình Dương

  8306

 • Trà Vinh

  4730

Thứ 6

03/01/2020

 • Vĩnh Long

  0372

 • Bình Dương

  9175

 • Trà Vinh

  6867

Thứ 6

27/12/2019

 • Vĩnh Long

  7877

 • Bình Dương

  7206

 • Trà Vinh

  1483

Thứ 6

20/12/2019

 • Vĩnh Long

  0330

 • Bình Dương

  7917

 • Trà Vinh

  4610

Thứ 6

13/12/2019

 • Vĩnh Long

  2338

 • Bình Dương

  6699

 • Trà Vinh

  0139

Thứ 6

06/12/2019

 • Vĩnh Long

  2842

 • Bình Dương

  7948

 • Trà Vinh

  0516

Thứ 6

29/11/2019

 • Vĩnh Long

  5086

 • Bình Dương

  2960

 • Trà Vinh

  6004

Thứ 6

22/11/2019

 • Vĩnh Long

  0500

 • Bình Dương

  9351

 • Trà Vinh

  1766

Thứ 6

15/11/2019

 • Vĩnh Long

  9538

 • Bình Dương

  0078

 • Trà Vinh

  7280

Thứ 6

08/11/2019

 • Vĩnh Long

  9602

 • Bình Dương

  8260

 • Trà Vinh

  5630

Thứ 6

01/11/2019

 • Vĩnh Long

  3980

 • Bình Dương

  1532

 • Trà Vinh

  7801

Thứ 6

25/10/2019

 • Vĩnh Long

  1598

 • Bình Dương

  0758

 • Trà Vinh

  4974

Thứ 6

18/10/2019

 • Vĩnh Long

  8209

 • Bình Dương

  9591

 • Trà Vinh

  0685

Thứ 6

11/10/2019

 • Vĩnh Long

  2499

 • Bình Dương

  8830

 • Trà Vinh

  2075

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt