Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 6 – So Dau Duoi MN Thu 6

Thứ 6

22/09/2023

 • Vĩnh Long

  1761

 • Bình Dương

  7767

 • Trà Vinh

  8291

Thứ 6

15/09/2023

 • Vĩnh Long

  7335

 • Bình Dương

  1653

 • Trà Vinh

  7809

Thứ 6

08/09/2023

 • Vĩnh Long

  2011

 • Bình Dương

  4197

 • Trà Vinh

  9710

Thứ 6

01/09/2023

 • Vĩnh Long

  9897

 • Bình Dương

  7138

 • Trà Vinh

  5155

Thứ 6

25/08/2023

 • Vĩnh Long

  3113

 • Bình Dương

  8260

 • Trà Vinh

  0840

Thứ 6

18/08/2023

 • Vĩnh Long

  2169

 • Bình Dương

  1892

 • Trà Vinh

  6009

Thứ 6

11/08/2023

 • Vĩnh Long

  8163

 • Bình Dương

  5958

 • Trà Vinh

  4513

Thứ 6

04/08/2023

 • Vĩnh Long

  5194

 • Bình Dương

  3953

 • Trà Vinh

  3409

Thứ 6

28/07/2023

 • Vĩnh Long

  3612

 • Bình Dương

  4163

 • Trà Vinh

  3141

Thứ 6

21/07/2023

 • Vĩnh Long

  5341

 • Bình Dương

  4540

 • Trà Vinh

  6728

Thứ 6

14/07/2023

 • Vĩnh Long

  6230

 • Bình Dương

  0720

 • Trà Vinh

  7423

Thứ 6

07/07/2023

 • Vĩnh Long

  4964

 • Bình Dương

  8081

 • Trà Vinh

  1958

Thứ 6

30/06/2023

 • Vĩnh Long

  9661

 • Bình Dương

  8379

 • Trà Vinh

  7226

Thứ 6

23/06/2023

 • Vĩnh Long

  7696

 • Bình Dương

  4490

 • Trà Vinh

  8050

Thứ 6

16/06/2023

 • Vĩnh Long

  5439

 • Bình Dương

  2868

 • Trà Vinh

  4259

Thứ 6

09/06/2023

 • Vĩnh Long

  4687

 • Bình Dương

  8214

 • Trà Vinh

  9870

Thứ 6

02/06/2023

 • Vĩnh Long

  1610

 • Bình Dương

  6927

 • Trà Vinh

  5552

Thứ 6

26/05/2023

 • Vĩnh Long

  7311

 • Bình Dương

  6232

 • Trà Vinh

  9230

Thứ 6

19/05/2023

 • Vĩnh Long

  0611

 • Bình Dương

  2404

 • Trà Vinh

  7826

Thứ 6

12/05/2023

 • Vĩnh Long

  3770

 • Bình Dương

  5437

 • Trà Vinh

  2853

Thứ 6

05/05/2023

 • Vĩnh Long

  2668

 • Bình Dương

  2619

 • Trà Vinh

  3870

Thứ 6

28/04/2023

 • Vĩnh Long

  1468

 • Bình Dương

  0711

 • Trà Vinh

  6707

Thứ 6

21/04/2023

 • Vĩnh Long

  0455

 • Bình Dương

  1331

 • Trà Vinh

  0161

Thứ 6

14/04/2023

 • Vĩnh Long

  4496

 • Bình Dương

  8441

 • Trà Vinh

  6156

Thứ 6

07/04/2023

 • Vĩnh Long

  2178

 • Bình Dương

  1283

 • Trà Vinh

  1997

Thứ 6

31/03/2023

 • Vĩnh Long

  6913

 • Bình Dương

  9615

 • Trà Vinh

  3916

Thứ 6

24/03/2023

 • Vĩnh Long

  6066

 • Bình Dương

  0752

 • Trà Vinh

  2550

Thứ 6

17/03/2023

 • Vĩnh Long

  2176

 • Bình Dương

  4356

 • Trà Vinh

  5955

Thứ 6

10/03/2023

 • Vĩnh Long

  6351

 • Bình Dương

  2657

 • Trà Vinh

  8969

Thứ 6

03/03/2023

 • Vĩnh Long

  6302

 • Bình Dương

  6392

 • Trà Vinh

  3303

Thứ 6

24/02/2023

 • Vĩnh Long

  8641

 • Bình Dương

  3860

 • Trà Vinh

  1836

Thứ 6

17/02/2023

 • Vĩnh Long

  9622

 • Bình Dương

  4750

 • Trà Vinh

  8141

Thứ 6

10/02/2023

 • Vĩnh Long

  9644

 • Bình Dương

  3788

 • Trà Vinh

  0437

Thứ 6

03/02/2023

 • Vĩnh Long

  3917

 • Bình Dương

  4524

 • Trà Vinh

  1756

Thứ 6

27/01/2023

 • Vĩnh Long

  9865

 • Bình Dương

  7631

 • Trà Vinh

  2696

Thứ 6

20/01/2023

 • Vĩnh Long

  2217

 • Bình Dương

  8568

 • Trà Vinh

  2960

Thứ 6

13/01/2023

 • Vĩnh Long

  2203

 • Bình Dương

  5836

 • Trà Vinh

  0353

Thứ 6

06/01/2023

 • Vĩnh Long

  2974

 • Bình Dương

  0109

 • Trà Vinh

  4566

Thứ 6

30/12/2022

 • Vĩnh Long

  6529

 • Bình Dương

  8164

 • Trà Vinh

  9815

Thứ 6

23/12/2022

 • Vĩnh Long

  7655

 • Bình Dương

  3559

 • Trà Vinh

  0508

Thứ 6

16/12/2022

 • Vĩnh Long

  8296

 • Bình Dương

  2415

 • Trà Vinh

  4112

Thứ 6

09/12/2022

 • Vĩnh Long

  1983

 • Bình Dương

  7313

 • Trà Vinh

  4862

Thứ 6

02/12/2022

 • Vĩnh Long

  0359

 • Bình Dương

  2495

 • Trà Vinh

  3660

Thứ 6

25/11/2022

 • Vĩnh Long

  0667

 • Bình Dương

  4435

 • Trà Vinh

  0191

Thứ 6

18/11/2022

 • Vĩnh Long

  2119

 • Bình Dương

  6727

 • Trà Vinh

  3825

Thứ 6

11/11/2022

 • Vĩnh Long

  6165

 • Bình Dương

  5833

 • Trà Vinh

  8114

Thứ 6

04/11/2022

 • Vĩnh Long

  3699

 • Bình Dương

  2982

 • Trà Vinh

  6950

Thứ 6

28/10/2022

 • Vĩnh Long

  7036

 • Bình Dương

  3338

 • Trà Vinh

  7480

Thứ 6

21/10/2022

 • Vĩnh Long

  2015

 • Bình Dương

  5577

 • Trà Vinh

  7492

Thứ 6

14/10/2022

 • Vĩnh Long

  7522

 • Bình Dương

  3970

 • Trà Vinh

  5901

Thứ 6

07/10/2022

 • Vĩnh Long

  2964

 • Bình Dương

  5042

 • Trà Vinh

  9415

Thứ 6

30/09/2022

 • Vĩnh Long

  7591

 • Bình Dương

  9226

 • Trà Vinh

  0453

Thứ 6

23/09/2022

 • Vĩnh Long

  4270

 • Bình Dương

  4749

 • Trà Vinh

  5420

Thứ 6

16/09/2022

 • Vĩnh Long

  6475

 • Bình Dương

  2806

 • Trà Vinh

  0400

Thứ 6

09/09/2022

 • Vĩnh Long

  7387

 • Bình Dương

  3891

 • Trà Vinh

  5353

Thứ 6

02/09/2022

 • Vĩnh Long

  2700

 • Bình Dương

  1359

 • Trà Vinh

  6087

Thứ 6

26/08/2022

 • Vĩnh Long

  3266

 • Bình Dương

  8332

 • Trà Vinh

  9082

Thứ 6

19/08/2022

 • Vĩnh Long

  3912

 • Bình Dương

  3069

 • Trà Vinh

  9647

Thứ 6

12/08/2022

 • Vĩnh Long

  8127

 • Bình Dương

  9970

 • Trà Vinh

  5197

Thứ 6

05/08/2022

 • Vĩnh Long

  0759

 • Bình Dương

  4690

 • Trà Vinh

  4328

Thứ 6

29/07/2022

 • Vĩnh Long

  2778

 • Bình Dương

  8286

 • Trà Vinh

  5398

Thứ 6

22/07/2022

 • Vĩnh Long

  5859

 • Bình Dương

  7993

 • Trà Vinh

  8237

Thứ 6

15/07/2022

 • Vĩnh Long

  1330

 • Bình Dương

  8669

 • Trà Vinh

  0208

Thứ 6

08/07/2022

 • Vĩnh Long

  6138

 • Bình Dương

  9301

 • Trà Vinh

  7778

Thứ 6

01/07/2022

 • Vĩnh Long

  6078

 • Bình Dương

  5521

 • Trà Vinh

  2923

Thứ 6

24/06/2022

 • Vĩnh Long

  2908

 • Bình Dương

  1405

 • Trà Vinh

  8354

Thứ 6

17/06/2022

 • Vĩnh Long

  6926

 • Bình Dương

  7419

 • Trà Vinh

  3741

Thứ 6

10/06/2022

 • Vĩnh Long

  7913

 • Bình Dương

  7321

 • Trà Vinh

  9319

Thứ 6

03/06/2022

 • Vĩnh Long

  1958

 • Bình Dương

  3464

 • Trà Vinh

  4035

Thứ 6

27/05/2022

 • Vĩnh Long

  0837

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  4352

Thứ 6

20/05/2022

 • Vĩnh Long

  2032

 • Bình Dương

  7197

 • Trà Vinh

  1985

Thứ 6

13/05/2022

 • Vĩnh Long

  0167

 • Bình Dương

  0826

 • Trà Vinh

  4561

Thứ 6

06/05/2022

 • Vĩnh Long

  4932

 • Bình Dương

  2099

 • Trà Vinh

  0288

Thứ 6

29/04/2022

 • Vĩnh Long

  9025

 • Bình Dương

  1791

 • Trà Vinh

  3068

Thứ 6

22/04/2022

 • Vĩnh Long

  7327

 • Bình Dương

  7551

 • Trà Vinh

  0706

Thứ 6

15/04/2022

 • Vĩnh Long

  1071

 • Bình Dương

  3563

 • Trà Vinh

  1226

Thứ 6

08/04/2022

 • Vĩnh Long

  3523

 • Bình Dương

  1410

 • Trà Vinh

  8393

Thứ 6

01/04/2022

 • Vĩnh Long

  2263

 • Bình Dương

  1070

 • Trà Vinh

  8881

Thứ 6

25/03/2022

 • Vĩnh Long

  3513

 • Bình Dương

  5317

 • Trà Vinh

  5034

Thứ 6

18/03/2022

 • Vĩnh Long

  4895

 • Bình Dương

  4676

 • Trà Vinh

  1788

Thứ 6

11/03/2022

 • Vĩnh Long

  6594

 • Bình Dương

  2248

 • Trà Vinh

  0363

Thứ 6

04/03/2022

 • Vĩnh Long

  7324

 • Bình Dương

  2210

 • Trà Vinh

  5889

Thứ 6

25/02/2022

 • Vĩnh Long

  0352

 • Bình Dương

  3841

 • Trà Vinh

  7344

Thứ 6

18/02/2022

 • Vĩnh Long

  2857

 • Bình Dương

  9143

 • Trà Vinh

  0043

Thứ 6

11/02/2022

 • Vĩnh Long

  7712

 • Bình Dương

  3543

 • Trà Vinh

  9315

Thứ 6

04/02/2022

 • Vĩnh Long

  0917

 • Bình Dương

  4917

 • Trà Vinh

  9885

Thứ 6

28/01/2022

 • Vĩnh Long

  5675

 • Bình Dương

  1521

 • Trà Vinh

  3506

Thứ 6

21/01/2022

 • Vĩnh Long

  1916

 • Bình Dương

  0997

 • Trà Vinh

  8938

Thứ 6

14/01/2022

 • Vĩnh Long

  1579

 • Bình Dương

  8896

 • Trà Vinh

  4502

Thứ 6

07/01/2022

 • Vĩnh Long

  7572

 • Bình Dương

  3977

 • Trà Vinh

  8463

Thứ 6

31/12/2021

 • Vĩnh Long

  9517

 • Bình Dương

  9007

 • Trà Vinh

  5926

Thứ 6

24/12/2021

 • Vĩnh Long

  1421

 • Bình Dương

  3261

 • Trà Vinh

  5798

Thứ 6

17/12/2021

 • Vĩnh Long

  4538

 • Bình Dương

  2912

 • Trà Vinh

  3324

Thứ 6

10/12/2021

 • Vĩnh Long

  9180

 • Bình Dương

  1635

 • Trà Vinh

  7891

Thứ 6

03/12/2021

 • Vĩnh Long

  9824

 • Bình Dương

  1767

 • Trà Vinh

  1952

Thứ 6

26/11/2021

 • Vĩnh Long

  7580

 • Bình Dương

  0717

 • Trà Vinh

  0396

Thứ 6

19/11/2021

 • Vĩnh Long

  7615

 • Bình Dương

  6474

 • Trà Vinh

  0126

Thứ 6

12/11/2021

 • Vĩnh Long

  1689

 • Bình Dương

  7307

 • Trà Vinh

  3925

Thứ 6

05/11/2021

 • Vĩnh Long

  0635

 • Bình Dương

  6543

 • Trà Vinh

  2300

Thứ 6

29/10/2021

 • Vĩnh Long

  1331

 • Bình Dương

  7907

 • Trà Vinh

  4477

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm