Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Thứ 7 – So Dau Duoi MN Thu 7

Thứ 7

13/04/2024

 • TPHCM

  7025

 • Long An

  4004

 • Bình Phước

  7295

 • Hậu Giang

  0975

Thứ 7

06/04/2024

 • TPHCM

  9131

 • Long An

  8119

 • Bình Phước

  0371

 • Hậu Giang

  9256

Thứ 7

30/03/2024

 • TPHCM

  5985

 • Long An

  5625

 • Bình Phước

  1037

 • Hậu Giang

  8947

Thứ 7

23/03/2024

 • TPHCM

  6734

 • Long An

  3987

 • Bình Phước

  5195

 • Hậu Giang

  1828

Thứ 7

16/03/2024

 • TPHCM

  0016

 • Long An

  9006

 • Bình Phước

  5459

 • Hậu Giang

  1309

Thứ 7

09/03/2024

 • TPHCM

  9556

 • Long An

  6203

 • Bình Phước

  5302

 • Hậu Giang

  9153

Thứ 7

02/03/2024

 • TPHCM

  0949

 • Long An

  2762

 • Bình Phước

  0188

 • Hậu Giang

  1618

Thứ 7

24/02/2024

 • TPHCM

  2441

 • Long An

  9372

 • Bình Phước

  0367

 • Hậu Giang

  9603

Thứ 7

17/02/2024

 • TPHCM

  3727

 • Long An

  3877

 • Bình Phước

  4020

 • Hậu Giang

  9346

Thứ 7

10/02/2024

 • TPHCM

  8989

 • Long An

  0005

 • Bình Phước

  7733

 • Hậu Giang

  2004

Thứ 7

03/02/2024

 • TPHCM

  0750

 • Long An

  5720

 • Bình Phước

  9319

 • Hậu Giang

  8866

Thứ 7

27/01/2024

 • TPHCM

  2897

 • Long An

  2663

 • Bình Phước

  6992

 • Hậu Giang

  2518

Thứ 7

20/01/2024

 • TPHCM

  1139

 • Long An

  4930

 • Bình Phước

  2025

 • Hậu Giang

  0403

Thứ 7

13/01/2024

 • TPHCM

  2223

 • Long An

  5033

 • Bình Phước

  1867

 • Hậu Giang

  8903

Thứ 7

06/01/2024

 • TPHCM

  2699

 • Long An

  7403

 • Bình Phước

  7211

 • Hậu Giang

  9854

Thứ 7

30/12/2023

 • TPHCM

  8524

 • Long An

  8123

 • Bình Phước

  7182

 • Hậu Giang

  5148

Thứ 7

23/12/2023

 • TPHCM

  2571

 • Long An

  1370

 • Bình Phước

  6433

 • Hậu Giang

  8231

Thứ 7

16/12/2023

 • TPHCM

  8868

 • Long An

  9031

 • Bình Phước

  7464

 • Hậu Giang

  7039

Thứ 7

09/12/2023

 • TPHCM

  5633

 • Long An

  1475

 • Bình Phước

  8656

 • Hậu Giang

  6678

Thứ 7

02/12/2023

 • TPHCM

  4559

 • Long An

  0951

 • Bình Phước

  1715

 • Hậu Giang

  6292

Thứ 7

25/11/2023

 • TPHCM

  6173

 • Long An

  3932

 • Bình Phước

  6517

 • Hậu Giang

  8623

Thứ 7

18/11/2023

 • TPHCM

  5430

 • Long An

  2154

 • Bình Phước

  6767

 • Hậu Giang

  9876

Thứ 7

11/11/2023

 • TPHCM

  8838

 • Long An

  0172

 • Bình Phước

  7385

 • Hậu Giang

  7246

Thứ 7

04/11/2023

 • TPHCM

  5485

 • Long An

  8006

 • Bình Phước

  1576

 • Hậu Giang

  2171

Thứ 7

28/10/2023

 • TPHCM

  1696

 • Long An

  3544

 • Bình Phước

  5492

 • Hậu Giang

  1300

Thứ 7

21/10/2023

 • TPHCM

  4027

 • Long An

  3137

 • Bình Phước

  7481

 • Hậu Giang

  2825

Thứ 7

14/10/2023

 • TPHCM

  3808

 • Long An

  2113

 • Bình Phước

  7835

 • Hậu Giang

  6850

Thứ 7

07/10/2023

 • TPHCM

  5500

 • Long An

  4891

 • Bình Phước

  5710

 • Hậu Giang

  6612

Thứ 7

30/09/2023

 • TPHCM

  4451

 • Long An

  9678

 • Bình Phước

  0994

 • Hậu Giang

  4645

Thứ 7

23/09/2023

 • TPHCM

  5141

 • Long An

  6724

 • Bình Phước

  8973

 • Hậu Giang

  5481

Thứ 7

16/09/2023

 • TPHCM

  5147

 • Long An

  5978

 • Bình Phước

  1468

 • Hậu Giang

  0678

Thứ 7

09/09/2023

 • TPHCM

  0275

 • Long An

  9239

 • Bình Phước

  0560

 • Hậu Giang

  9575

Thứ 7

02/09/2023

 • TPHCM

  3259

 • Long An

  6573

 • Bình Phước

  2594

 • Hậu Giang

  9599

Thứ 7

26/08/2023

 • TPHCM

  9957

 • Long An

  3519

 • Bình Phước

  3364

 • Hậu Giang

  3397

Thứ 7

19/08/2023

 • TPHCM

  0637

 • Long An

  3684

 • Bình Phước

  7941

 • Hậu Giang

  6933

Thứ 7

12/08/2023

 • TPHCM

  0327

 • Long An

  3121

 • Bình Phước

  4901

 • Hậu Giang

  7691

Thứ 7

05/08/2023

 • TPHCM

  1435

 • Long An

  9250

 • Bình Phước

  6037

 • Hậu Giang

  5234

Thứ 7

29/07/2023

 • TPHCM

  5073

 • Long An

  9043

 • Bình Phước

  2529

 • Hậu Giang

  6550

Thứ 7

22/07/2023

 • TPHCM

  1018

 • Long An

  8449

 • Bình Phước

  3038

 • Hậu Giang

  2876

Thứ 7

15/07/2023

 • TPHCM

  8126

 • Long An

  6334

 • Bình Phước

  3201

 • Hậu Giang

  7443

Thứ 7

08/07/2023

 • TPHCM

  1163

 • Long An

  0621

 • Bình Phước

  5518

 • Hậu Giang

  6323

Thứ 7

01/07/2023

 • TPHCM

  9903

 • Long An

  2177

 • Bình Phước

  5719

 • Hậu Giang

  1340

Thứ 7

24/06/2023

 • TPHCM

  5736

 • Long An

  3774

 • Bình Phước

  9183

 • Hậu Giang

  0677

Thứ 7

17/06/2023

 • TPHCM

  3422

 • Long An

  6580

 • Bình Phước

  8302

 • Hậu Giang

  8103

Thứ 7

10/06/2023

 • TPHCM

  2239

 • Long An

  9426

 • Bình Phước

  3261

 • Hậu Giang

  5759

Thứ 7

03/06/2023

 • TPHCM

  2039

 • Long An

  0533

 • Bình Phước

  4875

 • Hậu Giang

  2651

Thứ 7

27/05/2023

 • TPHCM

  6372

 • Long An

  8946

 • Bình Phước

  7975

 • Hậu Giang

  2087

Thứ 7

20/05/2023

 • TPHCM

  5819

 • Long An

  1404

 • Bình Phước

  5498

 • Hậu Giang

  0141

Thứ 7

13/05/2023

 • TPHCM

  9994

 • Long An

  8353

 • Bình Phước

  3603

 • Hậu Giang

  5486

Thứ 7

06/05/2023

 • TPHCM

  6497

 • Long An

  6728

 • Bình Phước

  1642

 • Hậu Giang

  2939

Thứ 7

29/04/2023

 • TPHCM

  6055

 • Long An

  2045

 • Bình Phước

  1282

 • Hậu Giang

  0905

Thứ 7

22/04/2023

 • TPHCM

  6898

 • Long An

  7755

 • Bình Phước

  9049

 • Hậu Giang

  5843

Thứ 7

15/04/2023

 • TPHCM

  8809

 • Long An

  0882

 • Bình Phước

  4179

 • Hậu Giang

  9293

Thứ 7

08/04/2023

 • TPHCM

  4178

 • Long An

  5680

 • Bình Phước

  0559

 • Hậu Giang

  2196

Thứ 7

01/04/2023

 • TPHCM

  9446

 • Long An

  7748

 • Bình Phước

  1308

 • Hậu Giang

  6953

Thứ 7

25/03/2023

 • TPHCM

  7661

 • Long An

  1807

 • Bình Phước

  8146

 • Hậu Giang

  8815

Thứ 7

18/03/2023

 • TPHCM

  9844

 • Long An

  3775

 • Bình Phước

  3731

 • Hậu Giang

  2303

Thứ 7

11/03/2023

 • TPHCM

  5865

 • Long An

  2391

 • Bình Phước

  7553

 • Hậu Giang

  7500

Thứ 7

04/03/2023

 • TPHCM

  3147

 • Long An

  9198

 • Bình Phước

  8523

 • Hậu Giang

  3380

Thứ 7

25/02/2023

 • TPHCM

  3514

 • Long An

  8622

 • Bình Phước

  4438

 • Hậu Giang

  1386

Thứ 7

18/02/2023

 • TPHCM

  5793

 • Long An

  9100

 • Bình Phước

  9562

 • Hậu Giang

  8631

Thứ 7

11/02/2023

 • TPHCM

  3773

 • Long An

  3626

 • Bình Phước

  0395

 • Hậu Giang

  1246

Thứ 7

04/02/2023

 • TPHCM

  7367

 • Long An

  7876

 • Bình Phước

  7900

 • Hậu Giang

  3905

Thứ 7

28/01/2023

 • TPHCM

  4978

 • Long An

  2788

 • Bình Phước

  6843

 • Hậu Giang

  9450

Thứ 7

21/01/2023

 • TPHCM

  5286

 • Long An

  6193

 • Bình Phước

  9553

 • Hậu Giang

  9585

Thứ 7

14/01/2023

 • TPHCM

  6565

 • Long An

  7125

 • Bình Phước

  1980

 • Hậu Giang

  9309

Thứ 7

07/01/2023

 • TPHCM

  0171

 • Long An

  6980

 • Bình Phước

  0535

 • Hậu Giang

  1300

Thứ 7

31/12/2022

 • TPHCM

  5275

 • Long An

  7125

 • Bình Phước

  3925

 • Hậu Giang

  3540

Thứ 7

24/12/2022

 • TPHCM

  4233

 • Long An

  5670

 • Bình Phước

  0825

 • Hậu Giang

  7132

Thứ 7

17/12/2022

 • TPHCM

  1108

 • Long An

  7889

 • Bình Phước

  0775

 • Hậu Giang

  4407

Thứ 7

10/12/2022

 • TPHCM

  2300

 • Long An

  7220

 • Bình Phước

  1683

 • Hậu Giang

  3798

Thứ 7

03/12/2022

 • TPHCM

  4749

 • Long An

  4824

 • Bình Phước

  2091

 • Hậu Giang

  7311

Thứ 7

26/11/2022

 • TPHCM

  5192

 • Long An

  4398

 • Bình Phước

  0306

 • Hậu Giang

  1933

Thứ 7

19/11/2022

 • TPHCM

  0641

 • Long An

  6371

 • Bình Phước

  8539

 • Hậu Giang

  4338

Thứ 7

12/11/2022

 • TPHCM

  4341

 • Long An

  7856

 • Bình Phước

  4755

 • Hậu Giang

  5907

Thứ 7

05/11/2022

 • TPHCM

  6028

 • Long An

  9568

 • Bình Phước

  4321

 • Hậu Giang

  6526

Thứ 7

29/10/2022

 • TPHCM

  4633

 • Long An

  0094

 • Bình Phước

  7992

 • Hậu Giang

  1451

Thứ 7

22/10/2022

 • TPHCM

  5018

 • Long An

  3413

 • Bình Phước

  7875

 • Hậu Giang

  5150

Thứ 7

15/10/2022

 • TPHCM

  1452

 • Long An

  9317

 • Bình Phước

  2256

 • Hậu Giang

  9447

Thứ 7

08/10/2022

 • TPHCM

  9669

 • Long An

  7399

 • Bình Phước

  0968

 • Hậu Giang

  8082

Thứ 7

01/10/2022

 • TPHCM

  0321

 • Long An

  9696

 • Bình Phước

  3424

 • Hậu Giang

  8903

Thứ 7

24/09/2022

 • TPHCM

  0735

 • Long An

  4473

 • Bình Phước

  9173

 • Hậu Giang

  6638

Thứ 7

17/09/2022

 • TPHCM

  8935

 • Long An

  8665

 • Bình Phước

  6307

 • Hậu Giang

  7941

Thứ 7

10/09/2022

 • TPHCM

  9221

 • Long An

  6161

 • Bình Phước

  2099

 • Hậu Giang

  4394

Thứ 7

03/09/2022

 • TPHCM

  9369

 • Long An

  2615

 • Bình Phước

  9383

 • Hậu Giang

  4307

Thứ 7

27/08/2022

 • TPHCM

  2885

 • Long An

  0256

 • Bình Phước

  1685

 • Hậu Giang

  3749

Thứ 7

20/08/2022

 • TPHCM

  6680

 • Long An

  0452

 • Bình Phước

  9357

 • Hậu Giang

  2995

Thứ 7

13/08/2022

 • TPHCM

  2407

 • Long An

  3461

 • Bình Phước

  1864

 • Hậu Giang

  1348

Thứ 7

06/08/2022

 • TPHCM

  1416

 • Long An

  3565

 • Bình Phước

  2608

 • Hậu Giang

  2472

Thứ 7

30/07/2022

 • TPHCM

  2733

 • Long An

  6492

 • Bình Phước

  3024

 • Hậu Giang

  5699

Thứ 7

23/07/2022

 • TPHCM

  0389

 • Long An

  4786

 • Bình Phước

  2907

 • Hậu Giang

  8894

Thứ 7

16/07/2022

 • TPHCM

  2535

 • Long An

  9033

 • Bình Phước

  9808

 • Hậu Giang

  1160

Thứ 7

09/07/2022

 • TPHCM

  6839

 • Long An

  1619

 • Bình Phước

  1682

 • Hậu Giang

  1752

Thứ 7

02/07/2022

 • TPHCM

  3053

 • Long An

  5089

 • Bình Phước

  3904

 • Hậu Giang

  0893

Thứ 7

25/06/2022

 • TPHCM

  7813

 • Long An

  3026

 • Bình Phước

  7734

 • Hậu Giang

  0130

Thứ 7

18/06/2022

 • TPHCM

  4525

 • Long An

  3475

 • Bình Phước

  6550

 • Hậu Giang

  0494

Thứ 7

11/06/2022

 • TPHCM

  4195

 • Long An

  9714

 • Bình Phước

  1151

 • Hậu Giang

  7252

Thứ 7

04/06/2022

 • TPHCM

  1380

 • Long An

  6631

 • Bình Phước

  9552

 • Hậu Giang

  0128

Thứ 7

28/05/2022

 • TPHCM

  2610

 • Long An

  1124

 • Bình Phước

  9522

 • Hậu Giang

  6225

Thứ 7

21/05/2022

 • TPHCM

  2798

 • Long An

  3127

 • Bình Phước

  8466

 • Hậu Giang

  2584

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm