Sớ Đầu Đuôi Miền Nam – So Dau Duoi MN

Thứ 3

16/04/2024

 • Vũng Tàu

  5877

 • Bến Tre

  2325

 • Bạc Liêu

  7405

Thứ 2

15/04/2024

 • Cà Mau

  3543

 • Đồng Tháp

  4122

 • TPHCM

  9884

Chủ Nhật

14/04/2024

 • Đà Lạt

  6978

 • Kiên Giang

  9144

 • Tiền Giang

  7873

Thứ 7

13/04/2024

 • Bình Phước

  7295

 • Hậu Giang

  0975

 • TPHCM

  7025

 • Long An

  4004

Thứ 6

12/04/2024

 • Bình Dương

  9107

 • Trà Vinh

  1153

 • Vĩnh Long

  8709

Thứ 5

11/04/2024

 • Tây Ninh

  4184

 • Bình Thuận

  0073

 • An Giang

  8828

Thứ 4

10/04/2024

 • Sóc Trăng

  7516

 • Cần Thơ

  6955

 • Đồng Nai

  1744

Thứ 3

09/04/2024

 • Bạc Liêu

  2769

 • Bến Tre

  8130

 • Vũng Tàu

  5728

Thứ 2

08/04/2024

 • Cà Mau

  2156

 • TPHCM

  3515

 • Đồng Tháp

  9468

Chủ Nhật

07/04/2024

 • Đà Lạt

  2069

 • Kiên Giang

  2273

 • Tiền Giang

  5189

Thứ 7

06/04/2024

 • Bình Phước

  0371

 • Hậu Giang

  9256

 • TPHCM

  9131

 • Long An

  8119

Thứ 6

05/04/2024

 • Bình Dương

  2752

 • Trà Vinh

  5719

 • Vĩnh Long

  9366

Thứ 5

04/04/2024

 • Tây Ninh

  7815

 • Bình Thuận

  2119

 • An Giang

  8841

Thứ 4

03/04/2024

 • Sóc Trăng

  5277

 • Đồng Nai

  3547

 • Cần Thơ

  3366

Thứ 3

02/04/2024

 • Bến Tre

  5072

 • Bạc Liêu

  9526

 • Vũng Tàu

  5671

Thứ 2

01/04/2024

 • Cà Mau

  7464

 • TPHCM

  5639

 • Đồng Tháp

  6904

Chủ Nhật

31/03/2024

 • Đà Lạt

  8359

 • Kiên Giang

  6869

 • Tiền Giang

  5198

Thứ 7

30/03/2024

 • Hậu Giang

  8947

 • Bình Phước

  1037

 • Long An

  5625

 • TPHCM

  5985

Thứ 6

29/03/2024

 • Bình Dương

  1349

 • Trà Vinh

  9962

 • Vĩnh Long

  3961

Thứ 5

28/03/2024

 • Tây Ninh

  7842

 • Bình Thuận

  1365

 • An Giang

  3623

Thứ 4

27/03/2024

 • Sóc Trăng

  5240

 • Đồng Nai

  6023

 • Cần Thơ

  2318

Thứ 3

26/03/2024

 • Bến Tre

  1173

 • Vũng Tàu

  1919

 • Bạc Liêu

  1732

Thứ 2

25/03/2024

 • Cà Mau

  8285

 • TPHCM

  6748

 • Đồng Tháp

  9215

Chủ Nhật

24/03/2024

 • Đà Lạt

  6685

 • Kiên Giang

  9426

 • Tiền Giang

  7745

Thứ 7

23/03/2024

 • Hậu Giang

  1828

 • Bình Phước

  5195

 • TPHCM

  6734

 • Long An

  3987

Thứ 6

22/03/2024

 • Bình Dương

  9759

 • Trà Vinh

  7595

 • Vĩnh Long

  9829

Thứ 5

21/03/2024

 • Tây Ninh

  5110

 • Bình Thuận

  1137

 • An Giang

  0457

Thứ 4

20/03/2024

 • Sóc Trăng

  1937

 • Đồng Nai

  2592

 • Cần Thơ

  5544

Thứ 3

19/03/2024

 • Bạc Liêu

  9539

 • Bến Tre

  9060

 • Vũng Tàu

  0147

Thứ 2

18/03/2024

 • Cà Mau

  4258

 • TPHCM

  6459

 • Đồng Tháp

  1040

Chủ Nhật

17/03/2024

 • Đà Lạt

  8825

 • Kiên Giang

  2665

 • Tiền Giang

  3825

Thứ 7

16/03/2024

 • Hậu Giang

  1309

 • Bình Phước

  5459

 • Long An

  9006

 • TPHCM

  0016

Thứ 6

15/03/2024

 • Bình Dương

  1315

 • Trà Vinh

  7194

 • Vĩnh Long

  8399

Thứ 5

14/03/2024

 • Tây Ninh

  1708

 • Bình Thuận

  5409

 • An Giang

  1346

Thứ 4

13/03/2024

 • Sóc Trăng

  7143

 • Đồng Nai

  5244

 • Cần Thơ

  1672

Thứ 3

12/03/2024

 • Vũng Tàu

  8027

 • Bạc Liêu

  4457

 • Bến Tre

  0245

Thứ 2

11/03/2024

 • Cà Mau

  6434

 • TPHCM

  7558

 • Đồng Tháp

  4410

Chủ Nhật

10/03/2024

 • Đà Lạt

  7773

 • Kiên Giang

  9299

 • Tiền Giang

  6236

Thứ 7

09/03/2024

 • Bình Phước

  5302

 • Hậu Giang

  9153

 • TPHCM

  9556

 • Long An

  6203

Thứ 6

08/03/2024

 • Bình Dương

  1854

 • Trà Vinh

  1247

 • Vĩnh Long

  6545

Thứ 5

07/03/2024

 • Tây Ninh

  9196

 • Bình Thuận

  1142

 • An Giang

  8424

Thứ 4

06/03/2024

 • Sóc Trăng

  1912

 • Cần Thơ

  9880

 • Đồng Nai

  9503

Thứ 3

05/03/2024

 • Vũng Tàu

  9538

 • Bến Tre

  1482

 • Bạc Liêu

  4520

Thứ 2

04/03/2024

 • Cà Mau

  3971

 • TPHCM

  9672

 • Đồng Tháp

  6934

Chủ Nhật

03/03/2024

 • Đà Lạt

  6828

 • Kiên Giang

  5243

 • Tiền Giang

  1488

Thứ 7

02/03/2024

 • Bình Phước

  0188

 • Hậu Giang

  1618

 • TPHCM

  0949

 • Long An

  2762

Thứ 6

01/03/2024

 • Bình Dương

  1049

 • Trà Vinh

  1976

 • Vĩnh Long

  6305

Thứ 5

29/02/2024

 • Tây Ninh

  4698

 • Bình Thuận

  7110

 • An Giang

  8863

Thứ 4

28/02/2024

 • Sóc Trăng

  2492

 • Cần Thơ

  6109

 • Đồng Nai

  6558

Thứ 3

27/02/2024

 • Bến Tre

  5991

 • Vũng Tàu

  3291

 • Bạc Liêu

  9689

Thứ 2

26/02/2024

 • Cà Mau

  1186

 • TPHCM

  7309

 • Đồng Tháp

  8334

Chủ Nhật

25/02/2024

 • Đà Lạt

  1971

 • Kiên Giang

  2774

 • Tiền Giang

  8726

Thứ 7

24/02/2024

 • Hậu Giang

  9603

 • Bình Phước

  0367

 • Long An

  9372

 • TPHCM

  2441

Thứ 6

23/02/2024

 • Bình Dương

  3112

 • Trà Vinh

  5070

 • Vĩnh Long

  8218

Thứ 5

22/02/2024

 • Tây Ninh

  6839

 • Bình Thuận

  7375

 • An Giang

  8104

Thứ 4

21/02/2024

 • Sóc Trăng

  9340

 • Đồng Nai

  6830

 • Cần Thơ

  6209

Thứ 3

20/02/2024

 • Vũng Tàu

  8311

 • Bến Tre

  4881

 • Bạc Liêu

  7901

Thứ 2

19/02/2024

 • Cà Mau

  4336

 • TPHCM

  9924

 • Đồng Tháp

  9225

Chủ Nhật

18/02/2024

 • Đà Lạt

  9715

 • Kiên Giang

  9056

 • Tiền Giang

  2239

Thứ 7

17/02/2024

 • Hậu Giang

  9346

 • Bình Phước

  4020

 • TPHCM

  3727

 • Long An

  3877

Thứ 6

16/02/2024

 • Bình Dương

  2338

 • Trà Vinh

  8998

 • Vĩnh Long

  8929

Thứ 5

15/02/2024

 • Tây Ninh

  6326

 • Bình Thuận

  3443

 • An Giang

  3429

Thứ 4

14/02/2024

 • Sóc Trăng

  7941

 • Đồng Nai

  0001

 • Cần Thơ

  5603

Thứ 3

13/02/2024

 • Bạc Liêu

  0805

 • Bến Tre

  4441

 • Vũng Tàu

  3500

Thứ 2

12/02/2024

 • Cà Mau

  3768

 • TPHCM

  3761

 • Đồng Tháp

  8727

Chủ Nhật

11/02/2024

 • Đà Lạt

  9008

 • Kiên Giang

  1882

 • Tiền Giang

  3054

Thứ 7

10/02/2024

 • Bình Phước

  7733

 • Hậu Giang

  2004

 • TPHCM

  8989

 • Long An

  0005

Thứ 6

09/02/2024

 • Bình Dương

  9515

 • Trà Vinh

  2098

 • Vĩnh Long

  1374

Thứ 5

08/02/2024

 • Tây Ninh

  9905

 • Bình Thuận

  0846

 • An Giang

  4866

Thứ 4

07/02/2024

 • Sóc Trăng

  2596

 • Đồng Nai

  4678

 • Cần Thơ

  6455

Thứ 3

06/02/2024

 • Bến Tre

  0476

 • Vũng Tàu

  5075

 • Bạc Liêu

  5268

Thứ 2

05/02/2024

 • Cà Mau

  4475

 • TPHCM

  1346

 • Đồng Tháp

  4543

Chủ Nhật

04/02/2024

 • Đà Lạt

  2634

 • Kiên Giang

  8317

 • Tiền Giang

  9214

Thứ 7

03/02/2024

 • Hậu Giang

  8866

 • Bình Phước

  9319

 • TPHCM

  0750

 • Long An

  5720

Thứ 6

02/02/2024

 • Bình Dương

  1293

 • Trà Vinh

  8908

 • Vĩnh Long

  7853

Thứ 5

01/02/2024

 • Tây Ninh

  1359

 • Bình Thuận

  4850

 • An Giang

  8436

Thứ 4

31/01/2024

 • Sóc Trăng

  7290

 • Đồng Nai

  5596

 • Cần Thơ

  9025

Thứ 3

30/01/2024

 • Vũng Tàu

  7148

 • Bến Tre

  1572

 • Bạc Liêu

  4055

Thứ 2

29/01/2024

 • Cà Mau

  6222

 • TPHCM

  5813

 • Đồng Tháp

  3364

Chủ Nhật

28/01/2024

 • Đà Lạt

  4462

 • Kiên Giang

  9109

 • Tiền Giang

  6991

Thứ 7

27/01/2024

 • Bình Phước

  6992

 • Hậu Giang

  2518

 • TPHCM

  2897

 • Long An

  2663

Thứ 6

26/01/2024

 • Bình Dương

  7187

 • Trà Vinh

  8421

 • Vĩnh Long

  6322

Thứ 5

25/01/2024

 • Tây Ninh

  4878

 • Bình Thuận

  7336

 • An Giang

  3060

Thứ 4

24/01/2024

 • Sóc Trăng

  6077

 • Đồng Nai

  2239

 • Cần Thơ

  1929

Thứ 3

23/01/2024

 • Bến Tre

  5283

 • Vũng Tàu

  4405

 • Bạc Liêu

  2038

Thứ 2

22/01/2024

 • Cà Mau

  8978

 • TPHCM

  5743

 • Đồng Tháp

  9315

Chủ Nhật

21/01/2024

 • Đà Lạt

  4135

 • Kiên Giang

  5724

 • Tiền Giang

  0829

Thứ 7

20/01/2024

 • Bình Phước

  2025

 • Hậu Giang

  0403

 • Long An

  4930

 • TPHCM

  1139

Thứ 6

19/01/2024

 • Bình Dương

  2760

 • Trà Vinh

  4284

 • Vĩnh Long

  3804

Thứ 5

18/01/2024

 • Tây Ninh

  4962

 • Bình Thuận

  3923

 • An Giang

  8782

Thứ 4

17/01/2024

 • Sóc Trăng

  4205

 • Cần Thơ

  5922

 • Đồng Nai

  2002

Thứ 3

16/01/2024

 • Bến Tre

  1764

 • Vũng Tàu

  5179

 • Bạc Liêu

  0394

Thứ 2

15/01/2024

 • Cà Mau

  8270

 • TPHCM

  9783

 • Đồng Tháp

  8695

Chủ Nhật

14/01/2024

 • Đà Lạt

  5000

 • Kiên Giang

  2313

 • Tiền Giang

  8570

Thứ 7

13/01/2024

 • Bình Phước

  1867

 • Hậu Giang

  8903

 • TPHCM

  2223

 • Long An

  5033

Thứ 6

12/01/2024

 • Bình Dương

  8087

 • Trà Vinh

  9547

 • Vĩnh Long

  8606

Thứ 5

11/01/2024

 • Tây Ninh

  6458

 • Bình Thuận

  6375

 • An Giang

  8079

Thứ 4

10/01/2024

 • Sóc Trăng

  0461

 • Đồng Nai

  7958

 • Cần Thơ

  3920

Thứ 3

09/01/2024

 • Bạc Liêu

  9433

 • Bến Tre

  2264

 • Vũng Tàu

  4483

Thứ 2

08/01/2024

 • Cà Mau

  6488

 • TPHCM

  3427

 • Đồng Tháp

  9781

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm