Sớ Đầu Đuôi Miền Nam – So Dau Duoi MN

Thứ 6

27/05/2022

 • Bình Dương

  7953

 • Trà Vinh

  4352

 • Vĩnh Long

  0837

Thứ 5

26/05/2022

 • Tây Ninh

  8950

 • Bình Thuận

  5002

 • An Giang

  2427

Thứ 4

25/05/2022

 • Sóc Trăng

  0908

 • Đồng Nai

  8766

 • Cần Thơ

  9300

Thứ 3

24/05/2022

 • Bến Tre

  2676

 • Vũng Tàu

  3547

 • Bạc Liêu

  1651

Thứ 2

23/05/2022

 • Cà Mau

  2922

 • TPHCM

  6445

 • Đồng Tháp

  2108

Chủ Nhật

22/05/2022

 • Đà Lạt

  7168

 • Tiền Giang

  7702

 • Kiên Giang

  1304

Thứ 7

21/05/2022

 • Bình Phước

  8466

 • Hậu Giang

  2584

 • TPHCM

  2798

 • Long An

  3127

Thứ 6

20/05/2022

 • Bình Dương

  7197

 • Trà Vinh

  1985

 • Vĩnh Long

  2032

Thứ 5

19/05/2022

 • Bình Thuận

  0581

 • Tây Ninh

  8956

 • An Giang

  2560

Thứ 4

18/05/2022

 • Sóc Trăng

  1765

 • Cần Thơ

  9803

 • Đồng Nai

  5982

Thứ 3

17/05/2022

 • Bến Tre

  4033

 • Bạc Liêu

  7466

 • Vũng Tàu

  0567

Thứ 2

16/05/2022

 • Cà Mau

  7654

 • Đồng Tháp

  5854

 • TPHCM

  7947

Chủ Nhật

15/05/2022

 • Đà Lạt

  8745

 • Tiền Giang

  5226

 • Kiên Giang

  5480

Thứ 7

14/05/2022

 • Bình Phước

  0353

 • Hậu Giang

  3849

 • TPHCM

  0761

 • Long An

  9904

Thứ 6

13/05/2022

 • Bình Dương

  0826

 • Trà Vinh

  4561

 • Vĩnh Long

  0167

Thứ 5

12/05/2022

 • Tây Ninh

  8863

 • Bình Thuận

  0500

 • An Giang

  7651

Thứ 4

11/05/2022

 • Sóc Trăng

  6871

 • Đồng Nai

  5234

 • Cần Thơ

  9558

Thứ 3

10/05/2022

 • Bạc Liêu

  3906

 • Bến Tre

  6480

 • Vũng Tàu

  8647

Thứ 2

09/05/2022

 • Cà Mau

  5037

 • TPHCM

  9289

 • Đồng Tháp

  6852

Chủ Nhật

08/05/2022

 • Đà Lạt

  7064

 • Tiền Giang

  8171

 • Kiên Giang

  2579

Thứ 7

07/05/2022

 • Bình Phước

  5562

 • Hậu Giang

  6746

 • TPHCM

  8844

 • Long An

  3742

Thứ 6

06/05/2022

 • Bình Dương

  2099

 • Trà Vinh

  0288

 • Vĩnh Long

  4932

Thứ 5

05/05/2022

 • Bình Thuận

  4095

 • Tây Ninh

  1520

 • An Giang

  4964

Thứ 4

04/05/2022

 • Sóc Trăng

  9951

 • Cần Thơ

  3754

 • Đồng Nai

  8223

Thứ 3

03/05/2022

 • Bạc Liêu

  1393

 • Bến Tre

  2132

 • Vũng Tàu

  9797

Thứ 2

02/05/2022

 • Cà Mau

  2793

 • Đồng Tháp

  1698

 • TPHCM

  7575

Chủ Nhật

01/05/2022

 • Đà Lạt

  2090

 • Tiền Giang

  6625

 • Kiên Giang

  8524

Thứ 7

30/04/2022

 • Bình Phước

  2758

 • Hậu Giang

  1783

 • Long An

  3844

 • TPHCM

  9017

Thứ 6

29/04/2022

 • Bình Dương

  1791

 • Trà Vinh

  3068

 • Vĩnh Long

  9025

Thứ 5

28/04/2022

 • Tây Ninh

  6086

 • Bình Thuận

  1941

 • An Giang

  7801

Thứ 4

27/04/2022

 • Sóc Trăng

  2291

 • Đồng Nai

  8929

 • Cần Thơ

  9562

Thứ 3

26/04/2022

 • Bến Tre

  0064

 • Bạc Liêu

  7642

 • Vũng Tàu

  3418

Thứ 2

25/04/2022

 • Cà Mau

  0596

 • TPHCM

  3585

 • Đồng Tháp

  5596

Chủ Nhật

24/04/2022

 • Đà Lạt

  3062

 • Tiền Giang

  0634

 • Kiên Giang

  5368

Thứ 7

23/04/2022

 • Bình Phước

  9349

 • Hậu Giang

  2453

 • TPHCM

  9838

 • Long An

  0806

Thứ 6

22/04/2022

 • Bình Dương

  7551

 • Trà Vinh

  0706

 • Vĩnh Long

  7327

Thứ 5

21/04/2022

 • Tây Ninh

  9242

 • Bình Thuận

  5885

 • An Giang

  7407

Thứ 4

20/04/2022

 • Sóc Trăng

  3703

 • Đồng Nai

  6399

 • Cần Thơ

  8430

Thứ 3

19/04/2022

 • Bạc Liêu

  7426

 • Bến Tre

  2092

 • Vũng Tàu

  8901

Thứ 2

18/04/2022

 • Cà Mau

  3019

 • Đồng Tháp

  0716

 • TPHCM

  5252

Chủ Nhật

17/04/2022

 • Đà Lạt

  0760

 • Tiền Giang

  7204

 • Kiên Giang

  6675

Thứ 7

16/04/2022

 • Bình Phước

  1870

 • Hậu Giang

  4209

 • TPHCM

  8779

 • Long An

  0809

Thứ 6

15/04/2022

 • Bình Dương

  3563

 • Trà Vinh

  1226

 • Vĩnh Long

  1071

Thứ 5

14/04/2022

 • Tây Ninh

  8986

 • Bình Thuận

  5626

 • An Giang

  7702

Thứ 4

13/04/2022

 • Sóc Trăng

  0589

 • Đồng Nai

  5014

 • Cần Thơ

  6567

Thứ 3

12/04/2022

 • Bến Tre

  5062

 • Bạc Liêu

  1443

 • Vũng Tàu

  9149

Thứ 2

11/04/2022

 • Cà Mau

  9512

 • TPHCM

  6011

 • Đồng Tháp

  9454

Chủ Nhật

10/04/2022

 • Đà Lạt

  0925

 • Tiền Giang

  4056

 • Kiên Giang

  8745

Thứ 7

09/04/2022

 • Bình Phước

  4286

 • Hậu Giang

  5958

 • Long An

  6598

 • TPHCM

  3575

Thứ 6

08/04/2022

 • Bình Dương

  1410

 • Trà Vinh

  8393

 • Vĩnh Long

  3523

Thứ 5

07/04/2022

 • Tây Ninh

  7545

 • Bình Thuận

  2234

 • An Giang

  1111

Thứ 4

06/04/2022

 • Sóc Trăng

  4701

 • Đồng Nai

  5930

 • Cần Thơ

  5742

Thứ 3

05/04/2022

 • Bạc Liêu

  0921

 • Bến Tre

  7005

 • Vũng Tàu

  4946

Thứ 2

04/04/2022

 • Cà Mau

  4047

 • TPHCM

  3489

 • Đồng Tháp

  0062

Chủ Nhật

03/04/2022

 • Đà Lạt

  3552

 • Tiền Giang

  2177

 • Kiên Giang

  0586

Thứ 7

02/04/2022

 • Bình Phước

  2043

 • Hậu Giang

  5970

 • Long An

  1933

 • TPHCM

  1108

Thứ 6

01/04/2022

 • Bình Dương

  1070

 • Trà Vinh

  8881

 • Vĩnh Long

  2263

Thứ 5

31/03/2022

 • Tây Ninh

  8691

 • Bình Thuận

  2431

 • An Giang

  4438

Thứ 4

30/03/2022

 • Sóc Trăng

  3497

 • Đồng Nai

  8934

 • Cần Thơ

  5168

Thứ 3

29/03/2022

 • Bạc Liêu

  8963

 • Bến Tre

  7463

 • Vũng Tàu

  6659

Thứ 2

28/03/2022

 • Cà Mau

  8153

 • TPHCM

  4236

 • Đồng Tháp

  2163

Chủ Nhật

27/03/2022

 • Đà Lạt

  2934

 • Tiền Giang

  7278

 • Kiên Giang

  2918

Thứ 7

26/03/2022

 • Bình Phước

  4334

 • Hậu Giang

  5399

 • TPHCM

  4549

 • Long An

  5092

Thứ 6

25/03/2022

 • Bình Dương

  5317

 • Trà Vinh

  5034

 • Vĩnh Long

  3513

Thứ 5

24/03/2022

 • Tây Ninh

  0633

 • Bình Thuận

  6493

 • An Giang

  6666

Thứ 4

23/03/2022

 • Sóc Trăng

  6043

 • Cần Thơ

  9855

 • Đồng Nai

  5501

Thứ 3

22/03/2022

 • Bạc Liêu

  2882

 • Vũng Tàu

  6545

 • Bến Tre

  2251

Thứ 2

21/03/2022

 • Cà Mau

  2224

 • Đồng Tháp

  8723

 • TPHCM

  9233

Chủ Nhật

20/03/2022

 • Đà Lạt

  7036

 • Tiền Giang

  1934

 • Kiên Giang

  9005

Thứ 7

19/03/2022

 • Hậu Giang

  7438

 • TPHCM

  2418

 • Long An

  1938

 • Bình Phước

  2827

Thứ 6

18/03/2022

 • Bình Dương

  4676

 • Trà Vinh

  1788

 • Vĩnh Long

  4895

Thứ 5

17/03/2022

 • Tây Ninh

  5674

 • Bình Thuận

  2515

 • An Giang

  7940

Thứ 4

16/03/2022

 • Sóc Trăng

  4936

 • Cần Thơ

  9749

 • Đồng Nai

  4147

Thứ 3

15/03/2022

 • Bến Tre

  2456

 • Vũng Tàu

  2048

 • Bạc Liêu

  5826

Thứ 2

14/03/2022

 • Cà Mau

  3067

 • TPHCM

  0914

 • Đồng Tháp

  5282

Chủ Nhật

13/03/2022

 • Đà Lạt

  7324

 • Tiền Giang

  2482

 • Kiên Giang

  3935

Thứ 7

12/03/2022

 • Bình Phước

  1939

 • TPHCM

  3707

 • Hậu Giang

  0593

 • Long An

  8913

Thứ 6

11/03/2022

 • Bình Dương

  2248

 • Trà Vinh

  0363

 • Vĩnh Long

  6594

Thứ 5

10/03/2022

 • Tây Ninh

  3558

 • Bình Thuận

  7404

 • An Giang

  9720

Thứ 4

09/03/2022

 • Sóc Trăng

  7126

 • Cần Thơ

  2651

 • Đồng Nai

  9036

Thứ 3

08/03/2022

 • Bạc Liêu

  0241

 • Bến Tre

  7034

 • Vũng Tàu

  6149

Thứ 2

07/03/2022

 • Cà Mau

  3736

 • TPHCM

  6667

 • Đồng Tháp

  0163

Chủ Nhật

06/03/2022

 • Đà Lạt

  7334

 • Tiền Giang

  0574

 • Kiên Giang

  9933

Thứ 7

05/03/2022

 • Bình Phước

  1405

 • Hậu Giang

  6445

 • Long An

  4039

 • TPHCM

  3278

Thứ 6

04/03/2022

 • Bình Dương

  2210

 • Trà Vinh

  5889

 • Vĩnh Long

  7324

Thứ 5

03/03/2022

 • Tây Ninh

  3915

 • Bình Thuận

  4790

 • An Giang

  8028

Thứ 4

02/03/2022

 • Sóc Trăng

  3094

 • Đồng Nai

  6288

 • Cần Thơ

  8872

Thứ 3

01/03/2022

 • Bạc Liêu

  8002

 • Vũng Tàu

  2290

 • Bến Tre

  1327

Thứ 2

28/02/2022

 • Cà Mau

  9758

 • TPHCM

  7551

 • Đồng Tháp

  4582

Chủ Nhật

27/02/2022

 • Đà Lạt

  2653

 • Tiền Giang

  9057

 • Kiên Giang

  1810

Thứ 7

26/02/2022

 • Bình Phước

  9004

 • TPHCM

  3609

 • Hậu Giang

  2513

 • Long An

  5658

Thứ 6

25/02/2022

 • Bình Dương

  3841

 • Trà Vinh

  7344

 • Vĩnh Long

  0352

Thứ 5

24/02/2022

 • Tây Ninh

  4623

 • Bình Thuận

  7429

 • An Giang

  1105

Thứ 4

23/02/2022

 • Sóc Trăng

  8293

 • Cần Thơ

  9201

 • Đồng Nai

  3281

Thứ 3

22/02/2022

 • Bến Tre

  3771

 • Bạc Liêu

  0058

 • Vũng Tàu

  1682

Thứ 2

21/02/2022

 • Cà Mau

  4383

 • Đồng Tháp

  4698

 • TPHCM

  0255

Chủ Nhật

20/02/2022

 • Đà Lạt

  2433

 • Tiền Giang

  5853

 • Kiên Giang

  8229

Thứ 7

19/02/2022

 • Bình Phước

  7427

 • Hậu Giang

  5674

 • TPHCM

  8363

 • Long An

  2733

Thứ 6

18/02/2022

 • Bình Dương

  9143

 • Trà Vinh

  0043

 • Vĩnh Long

  2857

Thứ 5

17/02/2022

 • Tây Ninh

  4986

 • Bình Thuận

  3574

 • An Giang

  6421

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm