Sớ Đầu Đuôi Miền Nam – So Dau Duoi MN

Thứ 2

03/10/2022

 • Cà Mau

  4853

 • TPHCM

  5220

 • Đồng Tháp

  2035

Chủ Nhật

02/10/2022

 • Đà Lạt

  9341

 • Tiền Giang

  1962

 • Kiên Giang

  7737

Thứ 7

01/10/2022

 • Bình Phước

  3424

 • Hậu Giang

  8903

 • TPHCM

  0321

 • Long An

  9696

Thứ 6

30/09/2022

 • Bình Dương

  9226

 • Trà Vinh

  0453

 • Vĩnh Long

  7591

Thứ 5

29/09/2022

 • Tây Ninh

  8640

 • Bình Thuận

  6311

 • An Giang

  8795

Thứ 4

28/09/2022

 • Sóc Trăng

  7227

 • Cần Thơ

  1566

 • Đồng Nai

  5630

Thứ 3

27/09/2022

 • Bến Tre

  0809

 • Vũng Tàu

  5549

 • Bạc Liêu

  6750

Thứ 2

26/09/2022

 • Cà Mau

  1113

 • TPHCM

  7507

 • Đồng Tháp

  6192

Chủ Nhật

25/09/2022

 • Đà Lạt

  7930

 • Tiền Giang

  9879

 • Kiên Giang

  8471

Thứ 7

24/09/2022

 • Bình Phước

  9173

 • TPHCM

  0735

 • Hậu Giang

  6638

 • Long An

  4473

Thứ 6

23/09/2022

 • Bình Dương

  4749

 • Trà Vinh

  5420

 • Vĩnh Long

  4270

Thứ 5

22/09/2022

 • Tây Ninh

  0172

 • Bình Thuận

  1349

 • An Giang

  2195

Thứ 4

21/09/2022

 • Sóc Trăng

  8854

 • Cần Thơ

  7443

 • Đồng Nai

  0870

Thứ 3

20/09/2022

 • Vũng Tàu

  8632

 • Bạc Liêu

  0628

 • Bến Tre

  7925

Thứ 2

19/09/2022

 • Cà Mau

  2583

 • TPHCM

  0622

 • Đồng Tháp

  0742

Chủ Nhật

18/09/2022

 • Đà Lạt

  1547

 • Tiền Giang

  3624

 • Kiên Giang

  2195

Thứ 7

17/09/2022

 • Bình Phước

  6307

 • Hậu Giang

  7941

 • TPHCM

  8935

 • Long An

  8665

Thứ 6

16/09/2022

 • Bình Dương

  2806

 • Trà Vinh

  0400

 • Vĩnh Long

  6475

Thứ 5

15/09/2022

 • Tây Ninh

  9503

 • Bình Thuận

  8937

 • An Giang

  4197

Thứ 4

14/09/2022

 • Sóc Trăng

  9767

 • Cần Thơ

  9757

 • Đồng Nai

  5620

Thứ 3

13/09/2022

 • Vũng Tàu

  7660

 • Bến Tre

  4625

 • Bạc Liêu

  2433

Thứ 2

12/09/2022

 • Cà Mau

  2771

 • TPHCM

  1080

 • Đồng Tháp

  4794

Chủ Nhật

11/09/2022

 • Đà Lạt

  1161

 • Tiền Giang

  9501

 • Kiên Giang

  6467

Thứ 7

10/09/2022

 • Bình Phước

  2099

 • TPHCM

  9221

 • Hậu Giang

  4394

 • Long An

  6161

Thứ 6

09/09/2022

 • Bình Dương

  3891

 • Trà Vinh

  5353

 • Vĩnh Long

  7387

Thứ 5

08/09/2022

 • Tây Ninh

  8021

 • Bình Thuận

  6921

 • An Giang

  7227

Thứ 4

07/09/2022

 • Sóc Trăng

  9580

 • Cần Thơ

  2034

 • Đồng Nai

  8470

Thứ 3

06/09/2022

 • Bến Tre

  2826

 • Bạc Liêu

  4530

 • Vũng Tàu

  2520

Thứ 2

05/09/2022

 • Cà Mau

  3564

 • TPHCM

  7223

 • Đồng Tháp

  9725

Chủ Nhật

04/09/2022

 • Đà Lạt

  9654

 • Tiền Giang

  4901

 • Kiên Giang

  8860

Thứ 7

03/09/2022

 • Bình Phước

  9383

 • Hậu Giang

  4307

 • TPHCM

  9369

 • Long An

  2615

Thứ 6

02/09/2022

 • Bình Dương

  1359

 • Trà Vinh

  6087

 • Vĩnh Long

  2700

Thứ 5

01/09/2022

 • Tây Ninh

  1201

 • Bình Thuận

  1885

 • An Giang

  8616

Thứ 4

31/08/2022

 • Sóc Trăng

  9231

 • Cần Thơ

  4928

 • Đồng Nai

  3237

Thứ 3

30/08/2022

 • Bến Tre

  9401

 • Vũng Tàu

  7518

 • Bạc Liêu

  0415

Thứ 2

29/08/2022

 • Cà Mau

  3908

 • TPHCM

  3290

 • Đồng Tháp

  3204

Chủ Nhật

28/08/2022

 • Đà Lạt

  1158

 • Tiền Giang

  4377

 • Kiên Giang

  7307

Thứ 7

27/08/2022

 • Bình Phước

  1685

 • Hậu Giang

  3749

 • TPHCM

  2885

 • Long An

  0256

Thứ 6

26/08/2022

 • Bình Dương

  8332

 • Trà Vinh

  9082

 • Vĩnh Long

  3266

Thứ 5

25/08/2022

 • Tây Ninh

  5725

 • Bình Thuận

  9582

 • An Giang

  6927

Thứ 4

24/08/2022

 • Sóc Trăng

  2672

 • Cần Thơ

  1801

 • Đồng Nai

  9975

Thứ 3

23/08/2022

 • Bến Tre

  4086

 • Bạc Liêu

  2445

 • Vũng Tàu

  3504

Thứ 2

22/08/2022

 • Cà Mau

  7356

 • Đồng Tháp

  3227

 • TPHCM

  5843

Chủ Nhật

21/08/2022

 • Đà Lạt

  5589

 • Tiền Giang

  8007

 • Kiên Giang

  4889

Thứ 7

20/08/2022

 • Bình Phước

  9357

 • Hậu Giang

  2995

 • TPHCM

  6680

 • Long An

  0452

Thứ 6

19/08/2022

 • Bình Dương

  3069

 • Trà Vinh

  9647

 • Vĩnh Long

  3912

Thứ 5

18/08/2022

 • Tây Ninh

  8438

 • Bình Thuận

  9184

 • An Giang

  9574

Thứ 4

17/08/2022

 • Sóc Trăng

  7677

 • Cần Thơ

  8371

 • Đồng Nai

  8773

Thứ 3

16/08/2022

 • Bạc Liêu

  8870

 • Vũng Tàu

  9104

 • Bến Tre

  2414

Thứ 2

15/08/2022

 • Cà Mau

  3934

 • TPHCM

  4503

 • Đồng Tháp

  7937

Chủ Nhật

14/08/2022

 • Đà Lạt

  0855

 • Tiền Giang

  0273

 • Kiên Giang

  9295

Thứ 7

13/08/2022

 • Bình Phước

  1864

 • Hậu Giang

  1348

 • TPHCM

  2407

 • Long An

  3461

Thứ 6

12/08/2022

 • Bình Dương

  9970

 • Trà Vinh

  5197

 • Vĩnh Long

  8127

Thứ 5

11/08/2022

 • Tây Ninh

  5578

 • Bình Thuận

  2422

 • An Giang

  4668

Thứ 4

10/08/2022

 • Sóc Trăng

  1722

 • Cần Thơ

  8674

 • Đồng Nai

  8409

Thứ 3

09/08/2022

 • Vũng Tàu

  4068

 • Bạc Liêu

  1136

 • Bến Tre

  9371

Thứ 2

08/08/2022

 • Cà Mau

  3913

 • Đồng Tháp

  9116

 • TPHCM

  9144

Chủ Nhật

07/08/2022

 • Đà Lạt

  3113

 • Tiền Giang

  0771

 • Kiên Giang

  2185

Thứ 7

06/08/2022

 • Bình Phước

  2608

 • Hậu Giang

  2472

 • TPHCM

  1416

 • Long An

  3565

Thứ 6

05/08/2022

 • Bình Dương

  4690

 • Trà Vinh

  4328

 • Vĩnh Long

  0759

Thứ 5

04/08/2022

 • Tây Ninh

  9466

 • Bình Thuận

  2487

 • An Giang

  5074

Thứ 4

03/08/2022

 • Sóc Trăng

  7311

 • Cần Thơ

  0671

 • Đồng Nai

  3169

Thứ 3

02/08/2022

 • Bạc Liêu

  0192

 • Vũng Tàu

  7485

 • Bến Tre

  9332

Thứ 2

01/08/2022

 • Cà Mau

  5487

 • TPHCM

  7992

 • Đồng Tháp

  5867

Chủ Nhật

31/07/2022

 • Đà Lạt

  1602

 • Tiền Giang

  1084

 • Kiên Giang

  5914

Thứ 7

30/07/2022

 • Bình Phước

  3024

 • Hậu Giang

  5699

 • Long An

  6492

 • TPHCM

  2733

Thứ 6

29/07/2022

 • Bình Dương

  8286

 • Trà Vinh

  5398

 • Vĩnh Long

  2778

Thứ 5

28/07/2022

 • Tây Ninh

  7712

 • Bình Thuận

  4726

 • An Giang

  6148

Thứ 4

27/07/2022

 • Sóc Trăng

  9729

 • Cần Thơ

  6185

 • Đồng Nai

  7074

Thứ 3

26/07/2022

 • Bạc Liêu

  3610

 • Vũng Tàu

  6010

 • Bến Tre

  0755

Thứ 2

25/07/2022

 • Đồng Tháp

  1269

 • TPHCM

  4451

 • Cà Mau

  3618

Chủ Nhật

24/07/2022

 • Đà Lạt

  1185

 • Tiền Giang

  9562

 • Kiên Giang

  3372

Thứ 7

23/07/2022

 • Bình Phước

  2907

 • Hậu Giang

  8894

 • TPHCM

  0389

 • Long An

  4786

Thứ 6

22/07/2022

 • Bình Dương

  7993

 • Trà Vinh

  8237

 • Vĩnh Long

  5859

Thứ 5

21/07/2022

 • Tây Ninh

  6005

 • Bình Thuận

  7249

 • An Giang

  5485

Thứ 4

20/07/2022

 • Sóc Trăng

  0347

 • Cần Thơ

  3511

 • Đồng Nai

  0566

Thứ 3

19/07/2022

 • Bạc Liêu

  0436

 • Vũng Tàu

  0914

 • Bến Tre

  2027

Thứ 2

18/07/2022

 • Cà Mau

  6922

 • TPHCM

  7052

 • Đồng Tháp

  0355

Chủ Nhật

17/07/2022

 • Đà Lạt

  5245

 • Tiền Giang

  3134

 • Kiên Giang

  5132

Thứ 7

16/07/2022

 • Bình Phước

  9808

 • Hậu Giang

  1160

 • TPHCM

  2535

 • Long An

  9033

Thứ 6

15/07/2022

 • Bình Dương

  8669

 • Trà Vinh

  0208

 • Vĩnh Long

  1330

Thứ 5

14/07/2022

 • Tây Ninh

  8136

 • Bình Thuận

  7413

 • An Giang

  9568

Thứ 4

13/07/2022

 • Sóc Trăng

  8270

 • Cần Thơ

  7784

 • Đồng Nai

  9336

Thứ 3

12/07/2022

 • Bến Tre

  2781

 • Bạc Liêu

  6435

 • Vũng Tàu

  1862

Thứ 2

11/07/2022

 • Cà Mau

  9862

 • Đồng Tháp

  4943

 • TPHCM

  5486

Chủ Nhật

10/07/2022

 • Đà Lạt

  8891

 • Tiền Giang

  1922

 • Kiên Giang

  2221

Thứ 7

09/07/2022

 • Bình Phước

  1682

 • Hậu Giang

  1752

 • TPHCM

  6839

 • Long An

  1619

Thứ 6

08/07/2022

 • Bình Dương

  9301

 • Trà Vinh

  7778

 • Vĩnh Long

  6138

Thứ 5

07/07/2022

 • Tây Ninh

  4704

 • Bình Thuận

  2187

 • An Giang

  7970

Thứ 4

06/07/2022

 • Sóc Trăng

  5685

 • Đồng Nai

  2226

 • Cần Thơ

  0167

Thứ 3

05/07/2022

 • Bạc Liêu

  6761

 • Bến Tre

  0964

 • Vũng Tàu

  1306

Thứ 2

04/07/2022

 • Cà Mau

  0105

 • TPHCM

  7311

 • Đồng Tháp

  9265

Chủ Nhật

03/07/2022

 • Đà Lạt

  7695

 • Tiền Giang

  0810

 • Kiên Giang

  1765

Thứ 7

02/07/2022

 • Bình Phước

  3904

 • Hậu Giang

  0893

 • Long An

  5089

 • TPHCM

  3053

Thứ 6

01/07/2022

 • Bình Dương

  5521

 • Trà Vinh

  2923

 • Vĩnh Long

  6078

Thứ 5

30/06/2022

 • Bình Thuận

  1630

 • Tây Ninh

  6146

 • An Giang

  5573

Thứ 4

29/06/2022

 • Sóc Trăng

  1418

 • Cần Thơ

  4057

 • Đồng Nai

  3146

Thứ 3

28/06/2022

 • Bến Tre

  4765

 • Vũng Tàu

  6640

 • Bạc Liêu

  1711

Thứ 2

27/06/2022

 • Cà Mau

  9904

 • Đồng Tháp

  1975

 • TPHCM

  9412

Chủ Nhật

26/06/2022

 • Đà Lạt

  9033

 • Tiền Giang

  8182

 • Kiên Giang

  2404

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm