Sớ Đầu Đuôi Miền Nam – So Dau Duoi MN

Thứ 2

25/09/2023

 • Cà Mau

  6443

 • TPHCM

  4917

 • Đồng Tháp

  1571

Chủ Nhật

24/09/2023

 • Đà Lạt

  9347

 • Kiên Giang

  0018

 • Tiền Giang

  8948

Thứ 7

23/09/2023

 • Bình Phước

  8973

 • TPHCM

  5141

 • Long An

  6724

 • Hậu Giang

  5481

Thứ 6

22/09/2023

 • Bình Dương

  7767

 • Trà Vinh

  8291

 • Vĩnh Long

  1761

Thứ 5

21/09/2023

 • Tây Ninh

  8558

 • Bình Thuận

  1434

 • An Giang

  4308

Thứ 4

20/09/2023

 • Sóc Trăng

  6268

 • Đồng Nai

  8787

 • Cần Thơ

  9870

Thứ 3

19/09/2023

 • Bến Tre

  2894

 • Vũng Tàu

  2259

 • Bạc Liêu

  8194

Thứ 2

18/09/2023

 • Cà Mau

  7568

 • TPHCM

  5773

 • Đồng Tháp

  7480

Chủ Nhật

17/09/2023

 • Đà Lạt

  2720

 • Kiên Giang

  6440

 • Tiền Giang

  1746

Thứ 7

16/09/2023

 • Bình Phước

  1468

 • Hậu Giang

  0678

 • TPHCM

  5147

 • Long An

  5978

Thứ 6

15/09/2023

 • Bình Dương

  1653

 • Trà Vinh

  7809

 • Vĩnh Long

  7335

Thứ 5

14/09/2023

 • Tây Ninh

  4286

 • Bình Thuận

  9794

 • An Giang

  6310

Thứ 4

13/09/2023

 • Sóc Trăng

  1602

 • Đồng Nai

  7332

 • Cần Thơ

  6986

Thứ 3

12/09/2023

 • Bến Tre

  4904

 • Vũng Tàu

  3681

 • Bạc Liêu

  7732

Thứ 2

11/09/2023

 • Cà Mau

  0264

 • TPHCM

  9981

 • Đồng Tháp

  1153

Chủ Nhật

10/09/2023

 • Đà Lạt

  9337

 • Kiên Giang

  7003

 • Tiền Giang

  0919

Thứ 7

09/09/2023

 • Bình Phước

  0560

 • Hậu Giang

  9575

 • TPHCM

  0275

 • Long An

  9239

Thứ 6

08/09/2023

 • Bình Dương

  4197

 • Trà Vinh

  9710

 • Vĩnh Long

  2011

Thứ 5

07/09/2023

 • Tây Ninh

  4942

 • Bình Thuận

  1365

 • An Giang

  1226

Thứ 4

06/09/2023

 • Sóc Trăng

  0272

 • Đồng Nai

  7936

 • Cần Thơ

  9149

Thứ 3

05/09/2023

 • Vũng Tàu

  8109

 • Bến Tre

  2238

 • Bạc Liêu

  5278

Thứ 2

04/09/2023

 • Cà Mau

  6728

 • Đồng Tháp

  4910

 • TPHCM

  0582

Chủ Nhật

03/09/2023

 • Đà Lạt

  8664

 • Kiên Giang

  6917

 • Tiền Giang

  1129

Thứ 7

02/09/2023

 • Bình Phước

  2594

 • Hậu Giang

  9599

 • Long An

  6573

 • TPHCM

  3259

Thứ 6

01/09/2023

 • Bình Dương

  7138

 • Trà Vinh

  5155

 • Vĩnh Long

  9897

Thứ 5

31/08/2023

 • Tây Ninh

  9352

 • Bình Thuận

  9347

 • An Giang

  3698

Thứ 4

30/08/2023

 • Sóc Trăng

  6646

 • Đồng Nai

  6988

 • Cần Thơ

  2228

Thứ 3

29/08/2023

 • Vũng Tàu

  2263

 • Bến Tre

  4272

 • Bạc Liêu

  7167

Thứ 2

28/08/2023

 • Cà Mau

  9651

 • TPHCM

  2520

 • Đồng Tháp

  1131

Chủ Nhật

27/08/2023

 • Đà Lạt

  1948

 • Kiên Giang

  9498

 • Tiền Giang

  0832

Thứ 7

26/08/2023

 • Bình Phước

  3364

 • Hậu Giang

  3397

 • TPHCM

  9957

 • Long An

  3519

Thứ 6

25/08/2023

 • Bình Dương

  8260

 • Trà Vinh

  0840

 • Vĩnh Long

  3113

Thứ 5

24/08/2023

 • Tây Ninh

  0253

 • Bình Thuận

  9819

 • An Giang

  1716

Thứ 4

23/08/2023

 • Sóc Trăng

  8624

 • Đồng Nai

  1603

 • Cần Thơ

  5238

Thứ 3

22/08/2023

 • Bến Tre

  5667

 • Vũng Tàu

  6090

 • Bạc Liêu

  5299

Thứ 2

21/08/2023

 • Cà Mau

  2924

 • Đồng Tháp

  6502

 • TPHCM

  4738

Chủ Nhật

20/08/2023

 • Đà Lạt

  5184

 • Kiên Giang

  0743

 • Tiền Giang

  2867

Thứ 7

19/08/2023

 • Bình Phước

  7941

 • Hậu Giang

  6933

 • Long An

  3684

 • TPHCM

  0637

Thứ 6

18/08/2023

 • Bình Dương

  1892

 • Trà Vinh

  6009

 • Vĩnh Long

  2169

Thứ 5

17/08/2023

 • Tây Ninh

  0419

 • Bình Thuận

  8300

 • An Giang

  0144

Thứ 4

16/08/2023

 • Sóc Trăng

  6940

 • Đồng Nai

  6583

 • Cần Thơ

  0083

Thứ 3

15/08/2023

 • Vũng Tàu

  2822

 • Bến Tre

  7344

 • Bạc Liêu

  1017

Thứ 2

14/08/2023

 • Cà Mau

  0191

 • TPHCM

  9154

 • Đồng Tháp

  7591

Chủ Nhật

13/08/2023

 • Đà Lạt

  0767

 • Kiên Giang

  5274

 • Tiền Giang

  6027

Thứ 7

12/08/2023

 • Bình Phước

  4901

 • Hậu Giang

  7691

 • TPHCM

  0327

 • Long An

  3121

Thứ 6

11/08/2023

 • Bình Dương

  5958

 • Trà Vinh

  4513

 • Vĩnh Long

  8163

Thứ 5

10/08/2023

 • Tây Ninh

  6663

 • Bình Thuận

  6353

 • An Giang

  1882

Thứ 4

09/08/2023

 • Sóc Trăng

  9987

 • Đồng Nai

  4044

 • Cần Thơ

  0358

Thứ 3

08/08/2023

 • Vũng Tàu

  0742

 • Bến Tre

  1593

 • Bạc Liêu

  2776

Thứ 2

07/08/2023

 • Cà Mau

  5701

 • Đồng Tháp

  5083

 • TPHCM

  7859

Chủ Nhật

06/08/2023

 • Đà Lạt

  7064

 • Tiền Giang

  1302

 • Kiên Giang

  5009

Thứ 7

05/08/2023

 • Bình Phước

  6037

 • Hậu Giang

  5234

 • TPHCM

  1435

 • Long An

  9250

Thứ 6

04/08/2023

 • Bình Dương

  3953

 • Trà Vinh

  3409

 • Vĩnh Long

  5194

Thứ 5

03/08/2023

 • Tây Ninh

  0407

 • Bình Thuận

  9545

 • An Giang

  9267

Thứ 4

02/08/2023

 • Sóc Trăng

  2358

 • Cần Thơ

  5166

 • Đồng Nai

  1861

Thứ 3

01/08/2023

 • Bạc Liêu

  9297

 • Vũng Tàu

  9781

 • Bến Tre

  2315

Thứ 2

31/07/2023

 • Cà Mau

  7992

 • TPHCM

  2522

 • Đồng Tháp

  3313

Chủ Nhật

30/07/2023

 • Đà Lạt

  4191

 • Kiên Giang

  8578

 • Tiền Giang

  8428

Thứ 7

29/07/2023

 • Bình Phước

  2529

 • Hậu Giang

  6550

 • TPHCM

  5073

 • Long An

  9043

Thứ 6

28/07/2023

 • Bình Dương

  4163

 • Trà Vinh

  3141

 • Vĩnh Long

  3612

Thứ 5

27/07/2023

 • Tây Ninh

  7937

 • Bình Thuận

  9173

 • An Giang

  2194

Thứ 4

26/07/2023

 • Sóc Trăng

  8555

 • Đồng Nai

  9674

 • Cần Thơ

  4883

Thứ 3

25/07/2023

 • Bến Tre

  1965

 • Bạc Liêu

  9784

 • Vũng Tàu

  6609

Thứ 2

24/07/2023

 • Cà Mau

  3414

 • TPHCM

  9485

 • Đồng Tháp

  7771

Chủ Nhật

23/07/2023

 • Đà Lạt

  2679

 • Kiên Giang

  1344

 • Tiền Giang

  6494

Thứ 7

22/07/2023

 • Bình Phước

  3038

 • Hậu Giang

  2876

 • TPHCM

  1018

 • Long An

  8449

Thứ 6

21/07/2023

 • Bình Dương

  4540

 • Trà Vinh

  6728

 • Vĩnh Long

  5341

Thứ 5

20/07/2023

 • Tây Ninh

  4608

 • Bình Thuận

  7015

 • An Giang

  1240

Thứ 4

19/07/2023

 • Sóc Trăng

  6561

 • Cần Thơ

  0611

 • Đồng Nai

  6432

Thứ 3

18/07/2023

 • Bến Tre

  7492

 • Vũng Tàu

  2152

 • Bạc Liêu

  9796

Thứ 2

17/07/2023

 • Cà Mau

  0159

 • TPHCM

  9557

 • Đồng Tháp

  3477

Chủ Nhật

16/07/2023

 • Đà Lạt

  4603

 • Kiên Giang

  7312

 • Tiền Giang

  3677

Thứ 7

15/07/2023

 • Bình Phước

  3201

 • Hậu Giang

  7443

 • TPHCM

  8126

 • Long An

  6334

Thứ 6

14/07/2023

 • Bình Dương

  0720

 • Trà Vinh

  7423

 • Vĩnh Long

  6230

Thứ 5

13/07/2023

 • Tây Ninh

  1617

 • Bình Thuận

  4936

 • An Giang

  3522

Thứ 4

12/07/2023

 • Sóc Trăng

  0194

 • Đồng Nai

  6975

 • Cần Thơ

  2374

Thứ 3

11/07/2023

 • Bạc Liêu

  1809

 • Vũng Tàu

  9338

 • Bến Tre

  8104

Thứ 2

10/07/2023

 • Cà Mau

  6758

 • Đồng Tháp

  2610

 • TPHCM

  8294

Chủ Nhật

09/07/2023

 • Đà Lạt

  7669

 • Kiên Giang

  5936

 • Tiền Giang

  2445

Thứ 7

08/07/2023

 • Bình Phước

  5518

 • Hậu Giang

  6323

 • TPHCM

  1163

 • Long An

  0621

Thứ 6

07/07/2023

 • Bình Dương

  8081

 • Trà Vinh

  1958

 • Vĩnh Long

  4964

Thứ 5

06/07/2023

 • Tây Ninh

  2247

 • Bình Thuận

  7428

 • An Giang

  0009

Thứ 4

05/07/2023

 • Sóc Trăng

  6333

 • Đồng Nai

  4961

 • Cần Thơ

  5012

Thứ 3

04/07/2023

 • Bạc Liêu

  1888

 • Bến Tre

  7619

 • Vũng Tàu

  5798

Thứ 2

03/07/2023

 • Cà Mau

  8713

 • TPHCM

  2640

 • Đồng Tháp

  7402

Chủ Nhật

02/07/2023

 • Đà Lạt

  9935

 • Kiên Giang

  3049

 • Tiền Giang

  4070

Thứ 7

01/07/2023

 • Bình Phước

  5719

 • Hậu Giang

  1340

 • TPHCM

  9903

 • Long An

  2177

Thứ 6

30/06/2023

 • Bình Dương

  8379

 • Trà Vinh

  7226

 • Vĩnh Long

  9661

Thứ 5

29/06/2023

 • Tây Ninh

  2438

 • Bình Thuận

  3313

 • An Giang

  1440

Thứ 4

28/06/2023

 • Sóc Trăng

  3145

 • Đồng Nai

  2365

 • Cần Thơ

  5753

Thứ 3

27/06/2023

 • Bến Tre

  6751

 • Bạc Liêu

  2484

 • Vũng Tàu

  3877

Thứ 2

26/06/2023

 • Cà Mau

  0507

 • TPHCM

  5830

 • Đồng Tháp

  0976

Chủ Nhật

25/06/2023

 • Đà Lạt

  3106

 • Kiên Giang

  6088

 • Tiền Giang

  4448

Thứ 7

24/06/2023

 • Bình Phước

  9183

 • Hậu Giang

  0677

 • TPHCM

  5736

 • Long An

  3774

Thứ 6

23/06/2023

 • Bình Dương

  4490

 • Trà Vinh

  8050

 • Vĩnh Long

  7696

Thứ 5

22/06/2023

 • Tây Ninh

  1699

 • Bình Thuận

  9174

 • An Giang

  2105

Thứ 4

21/06/2023

 • Sóc Trăng

  9295

 • Đồng Nai

  8805

 • Cần Thơ

  9986

Thứ 3

20/06/2023

 • Bến Tre

  5646

 • Bạc Liêu

  2383

 • Vũng Tàu

  8641

Thứ 2

19/06/2023

 • Cà Mau

  8963

 • Đồng Tháp

  0776

 • TPHCM

  8038

Chủ Nhật

18/06/2023

 • Đà Lạt

  1216

 • Kiên Giang

  2639

 • Tiền Giang

  3047

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm