Sớ Đầu Đuôi Miền Nam – So Dau Duoi MN

Thứ 6

03/02/2023

 • Bình Dương

  4524

 • Trà Vinh

  1756

 • Vĩnh Long

  3917

Thứ 5

02/02/2023

 • Tây Ninh

  8764

 • Bình Thuận

  8750

 • An Giang

  0217

Thứ 4

01/02/2023

 • Sóc Trăng

  0592

 • Cần Thơ

  1861

 • Đồng Nai

  0784

Thứ 3

31/01/2023

 • Bạc Liêu

  7953

 • Bến Tre

  3862

 • Vũng Tàu

  1289

Thứ 2

30/01/2023

 • Cà Mau

  8075

 • TPHCM

  0932

 • Đồng Tháp

  7115

Chủ Nhật

29/01/2023

 • Đà Lạt

  2632

 • Kiên Giang

  6443

 • Tiền Giang

  5562

Thứ 7

28/01/2023

 • Bình Phước

  6843

 • TPHCM

  4978

 • Hậu Giang

  9450

 • Long An

  2788

Thứ 6

27/01/2023

 • Bình Dương

  7631

 • Trà Vinh

  2696

 • Vĩnh Long

  9865

Thứ 5

26/01/2023

 • Tây Ninh

  4142

 • Bình Thuận

  6782

 • An Giang

  6535

Thứ 4

25/01/2023

 • Sóc Trăng

  7405

 • Cần Thơ

  7013

 • Đồng Nai

  0501

Thứ 3

24/01/2023

 • Bến Tre

  4055

 • Bạc Liêu

  7180

 • Vũng Tàu

  7595

Thứ 2

23/01/2023

 • Cà Mau

  1116

 • Đồng Tháp

  3881

 • TPHCM

  3347

Chủ Nhật

22/01/2023

 • Đà Lạt

  9714

 • Kiên Giang

  9903

 • Tiền Giang

  4417

Thứ 7

21/01/2023

 • Bình Phước

  9553

 • Hậu Giang

  9585

 • TPHCM

  5286

 • Long An

  6193

Thứ 6

20/01/2023

 • Bình Dương

  8568

 • Trà Vinh

  2960

 • Vĩnh Long

  2217

Thứ 5

19/01/2023

 • Tây Ninh

  0307

 • Bình Thuận

  5809

 • An Giang

  3727

Thứ 4

18/01/2023

 • Sóc Trăng

  5168

 • Cần Thơ

  0863

 • Đồng Nai

  9807

Thứ 3

17/01/2023

 • Bạc Liêu

  9733

 • Bến Tre

  8550

 • Vũng Tàu

  8353

Thứ 2

16/01/2023

 • Cà Mau

  0317

 • TPHCM

  0235

 • Đồng Tháp

  5000

Chủ Nhật

15/01/2023

 • Đà Lạt

  7096

 • Kiên Giang

  8046

 • Tiền Giang

  5694

Thứ 7

14/01/2023

 • Bình Phước

  1980

 • Long An

  7125

 • Hậu Giang

  9309

 • TPHCM

  6565

Thứ 6

13/01/2023

 • Bình Dương

  5836

 • Trà Vinh

  0353

 • Vĩnh Long

  2203

Thứ 5

12/01/2023

 • Tây Ninh

  5132

 • Bình Thuận

  2853

 • An Giang

  8579

Thứ 4

11/01/2023

 • Sóc Trăng

  2295

 • Đồng Nai

  2982

 • Cần Thơ

  2215

Thứ 3

10/01/2023

 • Bạc Liêu

  0773

 • Bến Tre

  2762

 • Vũng Tàu

  4804

Thứ 2

09/01/2023

 • Cà Mau

  1401

 • TPHCM

  0334

 • Đồng Tháp

  0623

Chủ Nhật

08/01/2023

 • Đà Lạt

  1109

 • Tiền Giang

  4615

 • Kiên Giang

  2882

Thứ 7

07/01/2023

 • Bình Phước

  0535

 • Hậu Giang

  1300

 • TPHCM

  0171

 • Long An

  6980

Thứ 6

06/01/2023

 • Bình Dương

  0109

 • Trà Vinh

  4566

 • Vĩnh Long

  2974

Thứ 5

05/01/2023

 • Tây Ninh

  3783

 • Bình Thuận

  5788

 • An Giang

  4110

Thứ 4

04/01/2023

 • Sóc Trăng

  8965

 • Cần Thơ

  5632

 • Đồng Nai

  5805

Thứ 3

03/01/2023

 • Bạc Liêu

  4122

 • Bến Tre

  0879

 • Vũng Tàu

  9394

Thứ 2

02/01/2023

 • Cà Mau

  0815

 • TPHCM

  9498

 • Đồng Tháp

  3277

Chủ Nhật

01/01/2023

 • Đà Lạt

  0933

 • Kiên Giang

  6480

 • Tiền Giang

  9539

Thứ 7

31/12/2022

 • Bình Phước

  3925

 • Hậu Giang

  3540

 • TPHCM

  5275

 • Long An

  7125

Thứ 6

30/12/2022

 • Bình Dương

  8164

 • Trà Vinh

  9815

 • Vĩnh Long

  6529

Thứ 5

29/12/2022

 • Tây Ninh

  4243

 • Bình Thuận

  5929

 • An Giang

  5003

Thứ 4

28/12/2022

 • Sóc Trăng

  5288

 • Đồng Nai

  8519

 • Cần Thơ

  1805

Thứ 3

27/12/2022

 • Bạc Liêu

  4282

 • Bến Tre

  5583

 • Vũng Tàu

  7978

Thứ 2

26/12/2022

 • Cà Mau

  8069

 • TPHCM

  1473

 • Đồng Tháp

  6979

Chủ Nhật

25/12/2022

 • Đà Lạt

  0003

 • Kiên Giang

  2555

 • Tiền Giang

  4469

Thứ 7

24/12/2022

 • Bình Phước

  0825

 • Hậu Giang

  7132

 • TPHCM

  4233

 • Long An

  5670

Thứ 6

23/12/2022

 • Bình Dương

  3559

 • Trà Vinh

  0508

 • Vĩnh Long

  7655

Thứ 5

22/12/2022

 • Tây Ninh

  9412

 • Bình Thuận

  5011

 • An Giang

  2407

Thứ 4

21/12/2022

 • Sóc Trăng

  2852

 • Cần Thơ

  1479

 • Đồng Nai

  8154

Thứ 3

20/12/2022

 • Vũng Tàu

  2867

 • Bạc Liêu

  8592

 • Bến Tre

  2445

Thứ 2

19/12/2022

 • Cà Mau

  3604

 • TPHCM

  4242

 • Đồng Tháp

  6832

Chủ Nhật

18/12/2022

 • Đà Lạt

  3589

 • Kiên Giang

  6054

 • Tiền Giang

  7572

Thứ 7

17/12/2022

 • Bình Phước

  0775

 • Hậu Giang

  4407

 • TPHCM

  1108

 • Long An

  7889

Thứ 6

16/12/2022

 • Bình Dương

  2415

 • Trà Vinh

  4112

 • Vĩnh Long

  8296

Thứ 5

15/12/2022

 • Tây Ninh

  3636

 • Bình Thuận

  9001

 • An Giang

  7126

Thứ 4

14/12/2022

 • Sóc Trăng

  8685

 • Cần Thơ

  6019

 • Đồng Nai

  1364

Thứ 3

13/12/2022

 • Bến Tre

  5572

 • Bạc Liêu

  2543

 • Vũng Tàu

  6446

Thứ 2

12/12/2022

 • Cà Mau

  4838

 • Đồng Tháp

  6173

 • TPHCM

  3243

Chủ Nhật

11/12/2022

 • Đà Lạt

  1315

 • Tiền Giang

  6660

 • Kiên Giang

  6671

Thứ 7

10/12/2022

 • Bình Phước

  1683

 • Hậu Giang

  3798

 • TPHCM

  2300

 • Long An

  7220

Thứ 6

09/12/2022

 • Bình Dương

  7313

 • Trà Vinh

  4862

 • Vĩnh Long

  1983

Thứ 5

08/12/2022

 • Tây Ninh

  0900

 • Bình Thuận

  7615

 • An Giang

  5884

Thứ 4

07/12/2022

 • Sóc Trăng

  9691

 • Cần Thơ

  4694

 • Đồng Nai

  8095

Thứ 3

06/12/2022

 • Bạc Liêu

  5135

 • Bến Tre

  7085

 • Vũng Tàu

  4557

Thứ 2

05/12/2022

 • Cà Mau

  8006

 • TPHCM

  4664

 • Đồng Tháp

  5372

Chủ Nhật

04/12/2022

 • Đà Lạt

  8515

 • Tiền Giang

  7316

 • Kiên Giang

  4389

Thứ 7

03/12/2022

 • Bình Phước

  2091

 • Hậu Giang

  7311

 • Long An

  4824

 • TPHCM

  4749

Thứ 6

02/12/2022

 • Bình Dương

  2495

 • Trà Vinh

  3660

 • Vĩnh Long

  0359

Thứ 5

01/12/2022

 • Tây Ninh

  7436

 • Bình Thuận

  2967

 • An Giang

  4301

Thứ 4

30/11/2022

 • Sóc Trăng

  2944

 • Đồng Nai

  5966

 • Cần Thơ

  1370

Thứ 3

29/11/2022

 • Bạc Liêu

  5292

 • Vũng Tàu

  3279

 • Bến Tre

  8522

Thứ 2

28/11/2022

 • Cà Mau

  0354

 • TPHCM

  6728

 • Đồng Tháp

  5474

Chủ Nhật

27/11/2022

 • Đà Lạt

  6464

 • Tiền Giang

  4138

 • Kiên Giang

  6751

Thứ 7

26/11/2022

 • Bình Phước

  0306

 • TPHCM

  5192

 • Hậu Giang

  1933

 • Long An

  4398

Thứ 6

25/11/2022

 • Bình Dương

  4435

 • Trà Vinh

  0191

 • Vĩnh Long

  0667

Thứ 5

24/11/2022

 • Tây Ninh

  6626

 • An Giang

  8445

 • Bình Thuận

  3888

Thứ 4

23/11/2022

 • Sóc Trăng

  9545

 • Đồng Nai

  8891

 • Cần Thơ

  4067

Thứ 3

22/11/2022

 • Bạc Liêu

  9309

 • Bến Tre

  5557

 • Vũng Tàu

  7917

Thứ 2

21/11/2022

 • Cà Mau

  7593

 • TPHCM

  5510

 • Đồng Tháp

  1039

Chủ Nhật

20/11/2022

 • Đà Lạt

  5396

 • Tiền Giang

  4699

 • Kiên Giang

  8284

Thứ 7

19/11/2022

 • Bình Phước

  8539

 • Hậu Giang

  4338

 • TPHCM

  0641

 • Long An

  6371

Thứ 6

18/11/2022

 • Bình Dương

  6727

 • Trà Vinh

  3825

 • Vĩnh Long

  2119

Thứ 5

17/11/2022

 • Tây Ninh

  6530

 • Bình Thuận

  5959

 • An Giang

  7956

Thứ 4

16/11/2022

 • Sóc Trăng

  0176

 • Đồng Nai

  9189

 • Cần Thơ

  9144

Thứ 3

15/11/2022

 • Bạc Liêu

  4855

 • Vũng Tàu

  3825

 • Bến Tre

  9766

Thứ 2

14/11/2022

 • Cà Mau

  0315

 • Đồng Tháp

  5653

 • TPHCM

  7481

Chủ Nhật

13/11/2022

 • Đà Lạt

  8110

 • Tiền Giang

  1232

 • Kiên Giang

  0158

Thứ 7

12/11/2022

 • Bình Phước

  4755

 • Hậu Giang

  5907

 • TPHCM

  4341

 • Long An

  7856

Thứ 6

11/11/2022

 • Bình Dương

  5833

 • Trà Vinh

  8114

 • Vĩnh Long

  6165

Thứ 5

10/11/2022

 • Tây Ninh

  9802

 • Bình Thuận

  5424

 • An Giang

  0546

Thứ 4

09/11/2022

 • Sóc Trăng

  1754

 • Cần Thơ

  4843

 • Đồng Nai

  7087

Thứ 3

08/11/2022

 • Bạc Liêu

  2621

 • Vũng Tàu

  9539

 • Bến Tre

  0126

Thứ 2

07/11/2022

 • Cà Mau

  9040

 • TPHCM

  9996

 • Đồng Tháp

  5912

Chủ Nhật

06/11/2022

 • Đà Lạt

  3958

 • Tiền Giang

  8208

 • Kiên Giang

  8712

Thứ 7

05/11/2022

 • Bình Phước

  4321

 • Hậu Giang

  6526

 • TPHCM

  6028

 • Long An

  9568

Thứ 6

04/11/2022

 • Bình Dương

  2982

 • Trà Vinh

  6950

 • Vĩnh Long

  3699

Thứ 5

03/11/2022

 • Tây Ninh

  7273

 • Bình Thuận

  7190

 • An Giang

  4950

Thứ 4

02/11/2022

 • Sóc Trăng

  8242

 • Cần Thơ

  6232

 • Đồng Nai

  1215

Thứ 3

01/11/2022

 • Bạc Liêu

  7565

 • Vũng Tàu

  6010

 • Bến Tre

  1954

Thứ 2

31/10/2022

 • Cà Mau

  7703

 • Đồng Tháp

  0743

 • TPHCM

  8355

Chủ Nhật

30/10/2022

 • Đà Lạt

  8965

 • Tiền Giang

  1379

 • Kiên Giang

  9019

Thứ 7

29/10/2022

 • Bình Phước

  7992

 • Hậu Giang

  1451

 • TPHCM

  4633

 • Long An

  0094

Thứ 6

28/10/2022

 • Bình Dương

  3338

 • Trà Vinh

  7480

 • Vĩnh Long

  7036

Thứ 5

27/10/2022

 • Tây Ninh

  4799

 • Bình Thuận

  1652

 • An Giang

  1771

Sớ đầu đuôi miền Nam

- Sớ đầu đuôi miền Nam là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Nam.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Nam theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Cà Mau và Đồng Tháp

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3 gồm các tỉnh như: Vũng Tàu - Bến Tre và Bạc Liêu

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4 gồm các tỉnh như: Đồng Nai - Cần Thơ và Sóc Trăng

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 gồm các tỉnh như: An Giang - Tây Ninh và Bình Thuận

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 gồm các tỉnh như: Vĩnh Long - Bình Dương và Trà Vinh

   Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7 gồm các tỉnh như: Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước và Hậu Giang

   Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật gồm các tỉnh như : Tiền Giang- Kiên Giang và Đà Lạt

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm