Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Chủ Nhật – So Dau Duoi MT Chu Nhat

Chủ Nhật

25/02/2024

 • Huế

  4710

 • Khánh Hòa

  1376

 • Kon Tum

  5453

Chủ Nhật

18/02/2024

 • Huế

  1602

 • Khánh Hòa

  3024

 • Kon Tum

  0547

Chủ Nhật

11/02/2024

 • Huế

  5044

 • Khánh Hòa

  9849

 • Kon Tum

  8146

Chủ Nhật

04/02/2024

 • Huế

  9766

 • Khánh Hòa

  3688

 • Kon Tum

  7361

Chủ Nhật

28/01/2024

 • Huế

  7011

 • Khánh Hòa

  6689

 • Kon Tum

  2115

Chủ Nhật

21/01/2024

 • Huế

  3410

 • Khánh Hòa

  9398

 • Kon Tum

  2167

Chủ Nhật

14/01/2024

 • Huế

  0775

 • Khánh Hòa

  2012

 • Kon Tum

  9888

Chủ Nhật

07/01/2024

 • Huế

  2659

 • Khánh Hòa

  3489

 • Kon Tum

  8470

Chủ Nhật

31/12/2023

 • Huế

  1992

 • Khánh Hòa

  1642

 • Kon Tum

  4388

Chủ Nhật

24/12/2023

 • Huế

  0013

 • Khánh Hòa

  2852

 • Kon Tum

  7489

Chủ Nhật

17/12/2023

 • Huế

  0668

 • Khánh Hòa

  1783

 • Kon Tum

  4380

Chủ Nhật

10/12/2023

 • Huế

  4508

 • Khánh Hòa

  2121

 • Kon Tum

  9558

Chủ Nhật

03/12/2023

 • Huế

  7106

 • Khánh Hòa

  0943

 • Kon Tum

  4329

Chủ Nhật

26/11/2023

 • Huế

  2234

 • Khánh Hòa

  9709

 • Kon Tum

  2632

Chủ Nhật

19/11/2023

 • Huế

  4163

 • Khánh Hòa

  6756

 • Kon Tum

  5606

Chủ Nhật

12/11/2023

 • Huế

  3595

 • Khánh Hòa

  2753

 • Kon Tum

  4474

Chủ Nhật

05/11/2023

 • Huế

  1513

 • Khánh Hòa

  0614

 • Kon Tum

  1736

Chủ Nhật

29/10/2023

 • Huế

  5493

 • Khánh Hòa

  5448

 • Kon Tum

  5800

Chủ Nhật

22/10/2023

 • Huế

  4007

 • Khánh Hòa

  8337

 • Kon Tum

  3360

Chủ Nhật

15/10/2023

 • Huế

  6931

 • Khánh Hòa

  1103

 • Kon Tum

  0698

Chủ Nhật

08/10/2023

 • Huế

  4551

 • Khánh Hòa

  6560

 • Kon Tum

  6549

Chủ Nhật

01/10/2023

 • Huế

  6524

 • Khánh Hòa

  9718

 • Kon Tum

  4629

Chủ Nhật

24/09/2023

 • Huế

  4575

 • Khánh Hòa

  7754

 • Kon Tum

  6314

Chủ Nhật

17/09/2023

 • Huế

  0471

 • Khánh Hòa

  2288

 • Kon Tum

  0674

Chủ Nhật

10/09/2023

 • Huế

  7836

 • Khánh Hòa

  2050

 • Kon Tum

  3439

Chủ Nhật

03/09/2023

 • Huế

  3875

 • Khánh Hòa

  5254

 • Kon Tum

  1009

Chủ Nhật

27/08/2023

 • Huế

  5375

 • Khánh Hòa

  4729

 • Kon Tum

  7372

Chủ Nhật

20/08/2023

 • Huế

  8311

 • Khánh Hòa

  8032

 • Kon Tum

  7337

Chủ Nhật

13/08/2023

 • Huế

  5281

 • Khánh Hòa

  2670

 • Kon Tum

  6846

Chủ Nhật

06/08/2023

 • Huế

  8449

 • Khánh Hòa

  6729

 • Kon Tum

  3770

Chủ Nhật

30/07/2023

 • Huế

  6444

 • Khánh Hòa

  8239

 • Kon Tum

  6781

Chủ Nhật

23/07/2023

 • Huế

  6958

 • Khánh Hòa

  5125

 • Kon Tum

  3892

Chủ Nhật

16/07/2023

 • Huế

  0426

 • Khánh Hòa

  4411

 • Kon Tum

  3178

Chủ Nhật

09/07/2023

 • Huế

  3840

 • Khánh Hòa

  5196

 • Kon Tum

  3069

Chủ Nhật

02/07/2023

 • Huế

  6322

 • Khánh Hòa

  4429

 • Kon Tum

  1824

Chủ Nhật

25/06/2023

 • Huế

  7047

 • Khánh Hòa

  7797

 • Kon Tum

  6618

Chủ Nhật

18/06/2023

 • Huế

  4007

 • Khánh Hòa

  9366

 • Kon Tum

  9106

Chủ Nhật

11/06/2023

 • Huế

  4033

 • Khánh Hòa

  4158

 • Kon Tum

  0484

Chủ Nhật

04/06/2023

 • Huế

  1048

 • Khánh Hòa

  2501

 • Kon Tum

  0000

Chủ Nhật

28/05/2023

 • Huế

  3443

 • Khánh Hòa

  6373

 • Kon Tum

  3390

Chủ Nhật

21/05/2023

 • Huế

  5459

 • Khánh Hòa

  1477

 • Kon Tum

  2336

Chủ Nhật

14/05/2023

 • Huế

  4542

 • Khánh Hòa

  7784

 • Kon Tum

  9189

Chủ Nhật

07/05/2023

 • Huế

  2712

 • Khánh Hòa

  7418

 • Kon Tum

  7150

Chủ Nhật

30/04/2023

 • Huế

  9400

 • Khánh Hòa

  8621

 • Kon Tum

  1519

Chủ Nhật

23/04/2023

 • Huế

  6492

 • Khánh Hòa

  5639

 • Kon Tum

  2073

Chủ Nhật

16/04/2023

 • Huế

  7934

 • Khánh Hòa

  0549

 • Kon Tum

  7572

Chủ Nhật

09/04/2023

 • Huế

  9242

 • Khánh Hòa

  0110

 • Kon Tum

  8738

Chủ Nhật

02/04/2023

 • Huế

  4619

 • Khánh Hòa

  6532

 • Kon Tum

  9620

Chủ Nhật

26/03/2023

 • Huế

  9753

 • Khánh Hòa

  7750

 • Kon Tum

  2813

Chủ Nhật

19/03/2023

 • Huế

  8893

 • Khánh Hòa

  0209

 • Kon Tum

  8505

Chủ Nhật

12/03/2023

 • Huế

  7031

 • Khánh Hòa

  3524

 • Kon Tum

  8017

Chủ Nhật

05/03/2023

 • Huế

  6662

 • Khánh Hòa

  9283

 • Kon Tum

  1786

Chủ Nhật

26/02/2023

 • Huế

  8010

 • Khánh Hòa

  2295

 • Kon Tum

  2155

Chủ Nhật

19/02/2023

 • Huế

  4678

 • Khánh Hòa

  8885

 • Kon Tum

  1118

Chủ Nhật

12/02/2023

 • Huế

  0578

 • Khánh Hòa

  5552

 • Kon Tum

  2710

Chủ Nhật

05/02/2023

 • Huế

  1409

 • Khánh Hòa

  8656

 • Kon Tum

  1485

Chủ Nhật

29/01/2023

 • Huế

  1865

 • Khánh Hòa

  2028

 • Kon Tum

  3675

Chủ Nhật

22/01/2023

 • Huế

  8331

 • Khánh Hòa

  8124

 • Kon Tum

  9869

Chủ Nhật

15/01/2023

 • Huế

  8221

 • Khánh Hòa

  0048

 • Kon Tum

  5378

Chủ Nhật

08/01/2023

 • Huế

  9738

 • Khánh Hòa

  4068

 • Kon Tum

  9704

Chủ Nhật

01/01/2023

 • Huế

  9976

 • Khánh Hòa

  7844

 • Kon Tum

  2279

Chủ Nhật

25/12/2022

 • Huế

  9198

 • Khánh Hòa

  5426

 • Kon Tum

  3678

Chủ Nhật

18/12/2022

 • Huế

  2374

 • Khánh Hòa

  7006

 • Kon Tum

  6860

Chủ Nhật

11/12/2022

 • Huế

  1743

 • Khánh Hòa

  4669

 • Kon Tum

  7320

Chủ Nhật

04/12/2022

 • Huế

  4929

 • Khánh Hòa

  4045

 • Kon Tum

  6129

Chủ Nhật

27/11/2022

 • Huế

  9260

 • Khánh Hòa

  3978

 • Kon Tum

  7092

Chủ Nhật

20/11/2022

 • Huế

  8052

 • Khánh Hòa

  0277

 • Kon Tum

  7475

Chủ Nhật

13/11/2022

 • Huế

  5112

 • Khánh Hòa

  4104

 • Kon Tum

  9159

Chủ Nhật

06/11/2022

 • Huế

  5926

 • Khánh Hòa

  0847

 • Kon Tum

  4664

Chủ Nhật

30/10/2022

 • Huế

  2545

 • Khánh Hòa

  7625

 • Kon Tum

  1391

Chủ Nhật

23/10/2022

 • Huế

  4985

 • Khánh Hòa

  8686

 • Kon Tum

  1559

Chủ Nhật

16/10/2022

 • Huế

  6304

 • Khánh Hòa

  9450

 • Kon Tum

  2943

Chủ Nhật

09/10/2022

 • Huế

  5598

 • Khánh Hòa

  5038

 • Kon Tum

  9273

Chủ Nhật

02/10/2022

 • Huế

  2435

 • Khánh Hòa

  6358

 • Kon Tum

  0097

Chủ Nhật

25/09/2022

 • Huế

  6721

 • Khánh Hòa

  3324

 • Kon Tum

  7373

Chủ Nhật

18/09/2022

 • Huế

  5856

 • Khánh Hòa

  0908

 • Kon Tum

  6786

Chủ Nhật

11/09/2022

 • Huế

  0455

 • Khánh Hòa

  9862

 • Kon Tum

  2311

Chủ Nhật

04/09/2022

 • Huế

  9915

 • Khánh Hòa

  6130

 • Kon Tum

  2122

Chủ Nhật

28/08/2022

 • Huế

  2852

 • Khánh Hòa

  5124

 • Kon Tum

  0493

Chủ Nhật

21/08/2022

 • Huế

  7546

 • Khánh Hòa

  0283

 • Kon Tum

  1695

Chủ Nhật

14/08/2022

 • Huế

  7293

 • Khánh Hòa

  7734

 • Kon Tum

  7531

Chủ Nhật

07/08/2022

 • Huế

  7988

 • Khánh Hòa

  6871

 • Kon Tum

  3486

Chủ Nhật

31/07/2022

 • Huế

  1403

 • Khánh Hòa

  1736

 • Kon Tum

  4391

Chủ Nhật

24/07/2022

 • Huế

  2935

 • Khánh Hòa

  0624

 • Kon Tum

  6112

Chủ Nhật

17/07/2022

 • Huế

  4708

 • Khánh Hòa

  9608

 • Kon Tum

  0511

Chủ Nhật

10/07/2022

 • Huế

  3611

 • Khánh Hòa

  9911

 • Kon Tum

  5390

Chủ Nhật

03/07/2022

 • Huế

  4233

 • Khánh Hòa

  0813

 • Kon Tum

  1037

Chủ Nhật

26/06/2022

 • Huế

  1547

 • Khánh Hòa

  3386

 • Kon Tum

  0345

Chủ Nhật

19/06/2022

 • Huế

  8912

 • Khánh Hòa

  0513

 • Kon Tum

  4453

Chủ Nhật

12/06/2022

 • Huế

  0399

 • Khánh Hòa

  2697

 • Kon Tum

  2941

Chủ Nhật

05/06/2022

 • Huế

  8544

 • Khánh Hòa

  5754

 • Kon Tum

  1504

Chủ Nhật

29/05/2022

 • Huế

  3690

 • Khánh Hòa

  2572

 • Kon Tum

  4812

Chủ Nhật

22/05/2022

 • Huế

  9545

 • Khánh Hòa

  6018

 • Kon Tum

  4176

Chủ Nhật

15/05/2022

 • Huế

  9968

 • Khánh Hòa

  0327

 • Kon Tum

  7113

Chủ Nhật

08/05/2022

 • Huế

  0050

 • Khánh Hòa

  6402

 • Kon Tum

  7273

Chủ Nhật

01/05/2022

 • Huế

  5714

 • Khánh Hòa

  8360

 • Kon Tum

  1144

Chủ Nhật

24/04/2022

 • Huế

  9815

 • Khánh Hòa

  0389

 • Kon Tum

  9309

Chủ Nhật

17/04/2022

 • Huế

  5009

 • Khánh Hòa

  4824

 • Kon Tum

  2568

Chủ Nhật

10/04/2022

 • Huế

  4499

 • Khánh Hòa

  1407

 • Kon Tum

  9096

Chủ Nhật

03/04/2022

 • Huế

  9697

 • Khánh Hòa

  5760

 • Kon Tum

  4573

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm