Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 4 – So Dau Duoi MT Thu 4

Thứ 4

20/09/2023

 • Khánh Hòa

  4985

 • Đà Nẵng

  8044

Thứ 4

13/09/2023

 • Khánh Hòa

  4217

 • Đà Nẵng

  8887

Thứ 4

06/09/2023

 • Khánh Hòa

  2196

 • Đà Nẵng

  1003

Thứ 4

30/08/2023

 • Khánh Hòa

  4455

 • Đà Nẵng

  5121

Thứ 4

23/08/2023

 • Khánh Hòa

  3177

 • Đà Nẵng

  9587

Thứ 4

16/08/2023

 • Khánh Hòa

  5647

 • Đà Nẵng

  7572

Thứ 4

09/08/2023

 • Khánh Hòa

  7947

 • Đà Nẵng

  8174

Thứ 4

02/08/2023

 • Khánh Hòa

  3752

 • Đà Nẵng

  9122

Thứ 4

26/07/2023

 • Khánh Hòa

  0688

 • Đà Nẵng

  0483

Thứ 4

19/07/2023

 • Khánh Hòa

  9714

 • Đà Nẵng

  9446

Thứ 4

12/07/2023

 • Khánh Hòa

  3591

 • Đà Nẵng

  4014

Thứ 4

05/07/2023

 • Khánh Hòa

  6593

 • Đà Nẵng

  1300

Thứ 4

28/06/2023

 • Khánh Hòa

  6061

 • Đà Nẵng

  3891

Thứ 4

21/06/2023

 • Khánh Hòa

  6743

 • Đà Nẵng

  2114

Thứ 4

14/06/2023

 • Khánh Hòa

  7773

 • Đà Nẵng

  6438

Thứ 4

07/06/2023

 • Khánh Hòa

  9523

 • Đà Nẵng

  0454

Thứ 4

31/05/2023

 • Khánh Hòa

  2829

 • Đà Nẵng

  8015

Thứ 4

24/05/2023

 • Khánh Hòa

  9497

 • Đà Nẵng

  5793

Thứ 4

17/05/2023

 • Khánh Hòa

  8569

 • Đà Nẵng

  2996

Thứ 4

10/05/2023

 • Khánh Hòa

  0173

 • Đà Nẵng

  3362

Thứ 4

03/05/2023

 • Khánh Hòa

  3389

 • Đà Nẵng

  3688

Thứ 4

26/04/2023

 • Khánh Hòa

  3574

 • Đà Nẵng

  0357

Thứ 4

19/04/2023

 • Khánh Hòa

  8339

 • Đà Nẵng

  7157

Thứ 4

12/04/2023

 • Khánh Hòa

  8488

 • Đà Nẵng

  2233

Thứ 4

05/04/2023

 • Khánh Hòa

  8504

 • Đà Nẵng

  7956

Thứ 4

29/03/2023

 • Khánh Hòa

  8456

 • Đà Nẵng

  0343

Thứ 4

22/03/2023

 • Khánh Hòa

  5442

 • Đà Nẵng

  5987

Thứ 4

15/03/2023

 • Khánh Hòa

  0969

 • Đà Nẵng

  3283

Thứ 4

08/03/2023

 • Khánh Hòa

  1678

 • Đà Nẵng

  9574

Thứ 4

01/03/2023

 • Khánh Hòa

  8427

 • Đà Nẵng

  5515

Thứ 4

22/02/2023

 • Khánh Hòa

  2441

 • Đà Nẵng

  0605

Thứ 4

15/02/2023

 • Khánh Hòa

  9075

 • Đà Nẵng

  8779

Thứ 4

08/02/2023

 • Khánh Hòa

  7198

 • Đà Nẵng

  7543

Thứ 4

01/02/2023

 • Khánh Hòa

  6853

 • Đà Nẵng

  3178

Thứ 4

25/01/2023

 • Khánh Hòa

  0806

 • Đà Nẵng

  2890

Thứ 4

18/01/2023

 • Khánh Hòa

  2436

 • Đà Nẵng

  4501

Thứ 4

11/01/2023

 • Khánh Hòa

  2596

 • Đà Nẵng

  7121

Thứ 4

04/01/2023

 • Khánh Hòa

  1218

 • Đà Nẵng

  4190

Thứ 4

28/12/2022

 • Khánh Hòa

  9382

 • Đà Nẵng

  9227

Thứ 4

21/12/2022

 • Khánh Hòa

  6265

 • Đà Nẵng

  4516

Thứ 4

14/12/2022

 • Khánh Hòa

  0846

 • Đà Nẵng

  0556

Thứ 4

07/12/2022

 • Khánh Hòa

  9016

 • Đà Nẵng

  3399

Thứ 4

30/11/2022

 • Khánh Hòa

  7109

 • Đà Nẵng

  9555

Thứ 4

23/11/2022

 • Khánh Hòa

  5887

 • Đà Nẵng

  9955

Thứ 4

16/11/2022

 • Khánh Hòa

  6248

 • Đà Nẵng

  2308

Thứ 4

09/11/2022

 • Khánh Hòa

  2619

 • Đà Nẵng

  6508

Thứ 4

02/11/2022

 • Khánh Hòa

  3590

 • Đà Nẵng

  8846

Thứ 4

26/10/2022

 • Khánh Hòa

  8068

 • Đà Nẵng

  8251

Thứ 4

19/10/2022

 • Khánh Hòa

  7724

 • Đà Nẵng

  4170

Thứ 4

12/10/2022

 • Khánh Hòa

  1073

 • Đà Nẵng

  3263

Thứ 4

05/10/2022

 • Khánh Hòa

  7230

 • Đà Nẵng

  1053

Thứ 4

28/09/2022

 • Khánh Hòa

  0482

 • Đà Nẵng

  1129

Thứ 4

21/09/2022

 • Khánh Hòa

  1345

 • Đà Nẵng

  6066

Thứ 4

14/09/2022

 • Khánh Hòa

  3790

 • Đà Nẵng

  7851

Thứ 4

07/09/2022

 • Khánh Hòa

  5839

 • Đà Nẵng

  9522

Thứ 4

31/08/2022

 • Khánh Hòa

  0087

 • Đà Nẵng

  3653

Thứ 4

24/08/2022

 • Khánh Hòa

  1227

 • Đà Nẵng

  1778

Thứ 4

17/08/2022

 • Khánh Hòa

  2871

 • Đà Nẵng

  6804

Thứ 4

10/08/2022

 • Khánh Hòa

  0723

 • Đà Nẵng

  2217

Thứ 4

03/08/2022

 • Khánh Hòa

  9975

 • Đà Nẵng

  0208

Thứ 4

27/07/2022

 • Khánh Hòa

  0897

 • Đà Nẵng

  9422

Thứ 4

20/07/2022

 • Khánh Hòa

  3789

 • Đà Nẵng

  6497

Thứ 4

13/07/2022

 • Khánh Hòa

  0237

 • Đà Nẵng

  4206

Thứ 4

06/07/2022

 • Khánh Hòa

  1625

 • Đà Nẵng

  0218

Thứ 4

29/06/2022

 • Khánh Hòa

  1989

 • Đà Nẵng

  3103

Thứ 4

22/06/2022

 • Khánh Hòa

  5653

 • Đà Nẵng

  7669

Thứ 4

15/06/2022

 • Khánh Hòa

  7056

 • Đà Nẵng

  4735

Thứ 4

08/06/2022

 • Khánh Hòa

  4074

 • Đà Nẵng

  9450

Thứ 4

01/06/2022

 • Khánh Hòa

  7612

 • Đà Nẵng

  1867

Thứ 4

25/05/2022

 • Khánh Hòa

  1666

 • Đà Nẵng

  7120

Thứ 4

18/05/2022

 • Khánh Hòa

  2137

 • Đà Nẵng

  8822

Thứ 4

11/05/2022

 • Khánh Hòa

  7522

 • Đà Nẵng

  9346

Thứ 4

04/05/2022

 • Khánh Hòa

  4403

 • Đà Nẵng

  4908

Thứ 4

27/04/2022

 • Khánh Hòa

  1346

 • Đà Nẵng

  9744

Thứ 4

20/04/2022

 • Khánh Hòa

  5714

 • Đà Nẵng

  7439

Thứ 4

13/04/2022

 • Khánh Hòa

  0934

 • Đà Nẵng

  5764

Thứ 4

06/04/2022

 • Khánh Hòa

  5652

 • Đà Nẵng

  3617

Thứ 4

30/03/2022

 • Khánh Hòa

  1904

 • Đà Nẵng

  4532

Thứ 4

23/03/2022

 • Khánh Hòa

  5012

 • Đà Nẵng

  9926

Thứ 4

16/03/2022

 • Khánh Hòa

  1886

 • Đà Nẵng

  3135

Thứ 4

09/03/2022

 • Khánh Hòa

  6320

 • Đà Nẵng

  0848

Thứ 4

02/03/2022

 • Khánh Hòa

  2805

 • Đà Nẵng

  3528

Thứ 4

23/02/2022

 • Khánh Hòa

  7786

 • Đà Nẵng

  7344

Thứ 4

16/02/2022

 • Khánh Hòa

  5501

 • Đà Nẵng

  9486

Thứ 4

09/02/2022

 • Khánh Hòa

  4533

 • Đà Nẵng

  1430

Thứ 4

02/02/2022

 • Khánh Hòa

  8538

 • Đà Nẵng

  9618

Thứ 4

26/01/2022

 • Khánh Hòa

  8780

 • Đà Nẵng

  3631

Thứ 4

19/01/2022

 • Khánh Hòa

  8563

 • Đà Nẵng

  1093

Thứ 4

12/01/2022

 • Khánh Hòa

  9439

 • Đà Nẵng

  3760

Thứ 4

05/01/2022

 • Khánh Hòa

  5165

 • Đà Nẵng

  5433

Thứ 4

29/12/2021

 • Khánh Hòa

  4952

 • Đà Nẵng

  5676

Thứ 4

22/12/2021

 • Khánh Hòa

  9552

 • Đà Nẵng

  6783

Thứ 4

15/12/2021

 • Khánh Hòa

  4995

 • Đà Nẵng

  7516

Thứ 4

08/12/2021

 • Khánh Hòa

  2125

 • Đà Nẵng

  3744

Thứ 4

01/12/2021

 • Khánh Hòa

  9282

 • Đà Nẵng

  8453

Thứ 4

24/11/2021

 • Khánh Hòa

  7892

 • Đà Nẵng

  8224

Thứ 4

17/11/2021

 • Khánh Hòa

  7955

 • Đà Nẵng

  5442

Thứ 4

10/11/2021

 • Khánh Hòa

  8560

 • Đà Nẵng

  6664

Thứ 4

03/11/2021

 • Khánh Hòa

  4186

 • Đà Nẵng

  3010

Thứ 4

27/10/2021

 • Khánh Hòa

  2077

 • Đà Nẵng

  6091

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm