Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 5 – So Dau Duoi MT Thu 5

Thứ 5

21/09/2023

 • Bình Định

  5562

 • Quảng Bình

  8930

 • Quảng Trị

  6543

Thứ 5

14/09/2023

 • Bình Định

  3752

 • Quảng Bình

  7376

 • Quảng Trị

  4068

Thứ 5

07/09/2023

 • Bình Định

  5156

 • Quảng Bình

  5311

 • Quảng Trị

  1631

Thứ 5

31/08/2023

 • Bình Định

  2335

 • Quảng Bình

  6724

 • Quảng Trị

  9529

Thứ 5

24/08/2023

 • Bình Định

  7153

 • Quảng Bình

  6708

 • Quảng Trị

  9187

Thứ 5

17/08/2023

 • Bình Định

  0923

 • Quảng Bình

  3586

 • Quảng Trị

  9987

Thứ 5

10/08/2023

 • Bình Định

  2159

 • Quảng Bình

  3650

 • Quảng Trị

  6202

Thứ 5

03/08/2023

 • Bình Định

  9827

 • Quảng Bình

  4819

 • Quảng Trị

  2716

Thứ 5

27/07/2023

 • Bình Định

  8956

 • Quảng Bình

  0847

 • Quảng Trị

  0288

Thứ 5

20/07/2023

 • Bình Định

  8088

 • Quảng Bình

  8352

 • Quảng Trị

  7251

Thứ 5

13/07/2023

 • Bình Định

  8567

 • Quảng Bình

  3929

 • Quảng Trị

  7225

Thứ 5

06/07/2023

 • Bình Định

  2248

 • Quảng Bình

  0968

 • Quảng Trị

  3400

Thứ 5

29/06/2023

 • Bình Định

  4865

 • Quảng Bình

  5777

 • Quảng Trị

  7675

Thứ 5

22/06/2023

 • Bình Định

  9945

 • Quảng Bình

  3840

 • Quảng Trị

  4670

Thứ 5

15/06/2023

 • Bình Định

  9987

 • Quảng Bình

  3164

 • Quảng Trị

  9667

Thứ 5

08/06/2023

 • Bình Định

  6740

 • Quảng Bình

  2683

 • Quảng Trị

  9417

Thứ 5

01/06/2023

 • Bình Định

  6520

 • Quảng Bình

  5570

 • Quảng Trị

  8799

Thứ 5

25/05/2023

 • Bình Định

  4605

 • Quảng Bình

  4083

 • Quảng Trị

  3689

Thứ 5

18/05/2023

 • Bình Định

  3498

 • Quảng Bình

  1994

 • Quảng Trị

  8271

Thứ 5

11/05/2023

 • Bình Định

  9681

 • Quảng Bình

  6604

 • Quảng Trị

  5338

Thứ 5

04/05/2023

 • Bình Định

  3530

 • Quảng Bình

  3284

 • Quảng Trị

  5058

Thứ 5

27/04/2023

 • Bình Định

  7020

 • Quảng Bình

  8418

 • Quảng Trị

  4747

Thứ 5

20/04/2023

 • Bình Định

  1916

 • Quảng Bình

  9099

 • Quảng Trị

  1783

Thứ 5

13/04/2023

 • Bình Định

  5523

 • Quảng Bình

  9318

 • Quảng Trị

  0513

Thứ 5

06/04/2023

 • Bình Định

  0773

 • Quảng Bình

  9102

 • Quảng Trị

  3447

Thứ 5

30/03/2023

 • Bình Định

  0938

 • Quảng Bình

  6007

 • Quảng Trị

  0430

Thứ 5

23/03/2023

 • Bình Định

  5900

 • Quảng Bình

  3497

 • Quảng Trị

  7893

Thứ 5

16/03/2023

 • Bình Định

  8923

 • Quảng Bình

  9987

 • Quảng Trị

  2237

Thứ 5

09/03/2023

 • Bình Định

  7281

 • Quảng Bình

  9275

 • Quảng Trị

  3493

Thứ 5

02/03/2023

 • Bình Định

  0008

 • Quảng Bình

  1505

 • Quảng Trị

  5345

Thứ 5

23/02/2023

 • Bình Định

  7025

 • Quảng Bình

  4562

 • Quảng Trị

  6980

Thứ 5

16/02/2023

 • Bình Định

  0741

 • Quảng Bình

  8188

 • Quảng Trị

  7987

Thứ 5

09/02/2023

 • Bình Định

  6680

 • Quảng Bình

  6812

 • Quảng Trị

  4761

Thứ 5

02/02/2023

 • Bình Định

  3489

 • Quảng Bình

  7033

 • Quảng Trị

  7693

Thứ 5

26/01/2023

 • Bình Định

  9217

 • Quảng Bình

  8730

 • Quảng Trị

  5751

Thứ 5

19/01/2023

 • Bình Định

  1770

 • Quảng Bình

  3659

 • Quảng Trị

  3948

Thứ 5

12/01/2023

 • Bình Định

  0383

 • Quảng Bình

  8894

 • Quảng Trị

  3973

Thứ 5

05/01/2023

 • Bình Định

  9599

 • Quảng Bình

  3745

 • Quảng Trị

  6500

Thứ 5

29/12/2022

 • Bình Định

  8834

 • Quảng Bình

  6637

 • Quảng Trị

  6372

Thứ 5

22/12/2022

 • Bình Định

  1877

 • Quảng Bình

  4853

 • Quảng Trị

  2797

Thứ 5

15/12/2022

 • Bình Định

  0743

 • Quảng Bình

  7813

 • Quảng Trị

  7308

Thứ 5

08/12/2022

 • Bình Định

  4393

 • Quảng Bình

  1009

 • Quảng Trị

  0251

Thứ 5

01/12/2022

 • Bình Định

  6931

 • Quảng Bình

  2945

 • Quảng Trị

  0609

Thứ 5

24/11/2022

 • Bình Định

  6852

 • Quảng Bình

  3223

 • Quảng Trị

  7387

Thứ 5

17/11/2022

 • Bình Định

  7229

 • Quảng Bình

  7160

 • Quảng Trị

  3271

Thứ 5

10/11/2022

 • Bình Định

  1634

 • Quảng Bình

  6683

 • Quảng Trị

  3175

Thứ 5

03/11/2022

 • Bình Định

  1658

 • Quảng Bình

  7722

 • Quảng Trị

  6490

Thứ 5

27/10/2022

 • Bình Định

  3335

 • Quảng Bình

  7925

 • Quảng Trị

  5175

Thứ 5

20/10/2022

 • Bình Định

  8949

 • Quảng Bình

  7415

 • Quảng Trị

  2729

Thứ 5

13/10/2022

 • Bình Định

  2807

 • Quảng Bình

  2300

 • Quảng Trị

  0584

Thứ 5

06/10/2022

 • Bình Định

  8796

 • Quảng Bình

  8356

 • Quảng Trị

  9966

Thứ 5

29/09/2022

 • Bình Định

  0067

 • Quảng Bình

  9335

 • Quảng Trị

  9177

Thứ 5

22/09/2022

 • Bình Định

  1842

 • Quảng Bình

  0004

 • Quảng Trị

  1666

Thứ 5

15/09/2022

 • Bình Định

  3112

 • Quảng Bình

  2455

 • Quảng Trị

  5661

Thứ 5

08/09/2022

 • Bình Định

  3687

 • Quảng Bình

  9309

 • Quảng Trị

  5476

Thứ 5

01/09/2022

 • Bình Định

  3889

 • Quảng Bình

  6371

 • Quảng Trị

  5920

Thứ 5

25/08/2022

 • Bình Định

  9671

 • Quảng Bình

  9567

 • Quảng Trị

  5319

Thứ 5

18/08/2022

 • Bình Định

  2786

 • Quảng Bình

  9091

 • Quảng Trị

  5492

Thứ 5

11/08/2022

 • Bình Định

  2656

 • Quảng Bình

  8569

 • Quảng Trị

  7644

Thứ 5

04/08/2022

 • Bình Định

  6531

 • Quảng Bình

  3741

 • Quảng Trị

  2937

Thứ 5

28/07/2022

 • Bình Định

  1077

 • Quảng Bình

  8540

 • Quảng Trị

  5156

Thứ 5

21/07/2022

 • Bình Định

  7324

 • Quảng Bình

  4483

 • Quảng Trị

  7440

Thứ 5

14/07/2022

 • Bình Định

  1720

 • Quảng Bình

  0986

 • Quảng Trị

  1118

Thứ 5

07/07/2022

 • Bình Định

  4060

 • Quảng Bình

  5091

 • Quảng Trị

  5934

Thứ 5

30/06/2022

 • Bình Định

  4027

 • Quảng Bình

  2565

 • Quảng Trị

  0176

Thứ 5

23/06/2022

 • Bình Định

  7919

 • Quảng Bình

  0225

 • Quảng Trị

  4361

Thứ 5

16/06/2022

 • Bình Định

  2588

 • Quảng Bình

  9946

 • Quảng Trị

  4586

Thứ 5

09/06/2022

 • Bình Định

  4574

 • Quảng Bình

  5866

 • Quảng Trị

  0643

Thứ 5

02/06/2022

 • Bình Định

  1405

 • Quảng Bình

  5657

 • Quảng Trị

  0066

Thứ 5

26/05/2022

 • Bình Định

  1407

 • Quảng Bình

  6167

 • Quảng Trị

  7747

Thứ 5

19/05/2022

 • Bình Định

  2302

 • Quảng Bình

  4928

 • Quảng Trị

  6798

Thứ 5

12/05/2022

 • Bình Định

  6023

 • Quảng Bình

  9280

 • Quảng Trị

  2873

Thứ 5

05/05/2022

 • Bình Định

  0687

 • Quảng Bình

  2509

 • Quảng Trị

  7738

Thứ 5

28/04/2022

 • Bình Định

  3917

 • Quảng Bình

  3361

 • Quảng Trị

  7024

Thứ 5

21/04/2022

 • Bình Định

  7032

 • Quảng Bình

  3099

 • Quảng Trị

  0659

Thứ 5

14/04/2022

 • Bình Định

  1084

 • Quảng Bình

  8713

 • Quảng Trị

  7230

Thứ 5

07/04/2022

 • Bình Định

  9244

 • Quảng Bình

  1581

 • Quảng Trị

  1480

Thứ 5

31/03/2022

 • Bình Định

  9605

 • Quảng Bình

  5272

 • Quảng Trị

  5990

Thứ 5

24/03/2022

 • Bình Định

  5560

 • Quảng Bình

  8325

 • Quảng Trị

  8169

Thứ 5

17/03/2022

 • Bình Định

  5486

 • Quảng Bình

  0903

 • Quảng Trị

  0420

Thứ 5

10/03/2022

 • Bình Định

  3400

 • Quảng Bình

  8826

 • Quảng Trị

  4497

Thứ 5

03/03/2022

 • Bình Định

  2150

 • Quảng Bình

  7805

 • Quảng Trị

  6778

Thứ 5

24/02/2022

 • Bình Định

  6727

 • Quảng Bình

  2290

 • Quảng Trị

  2418

Thứ 5

17/02/2022

 • Bình Định

  5497

 • Quảng Bình

  9181

 • Quảng Trị

  5683

Thứ 5

10/02/2022

 • Bình Định

  2180

 • Quảng Bình

  1316

 • Quảng Trị

  1042

Thứ 5

03/02/2022

 • Bình Định

  4204

 • Quảng Bình

  2746

 • Quảng Trị

  4203

Thứ 5

27/01/2022

 • Bình Định

  5070

 • Quảng Bình

  9510

 • Quảng Trị

  7082

Thứ 5

20/01/2022

 • Bình Định

  1995

 • Quảng Bình

  5706

 • Quảng Trị

  8375

Thứ 5

13/01/2022

 • Bình Định

  6609

 • Quảng Bình

  3973

 • Quảng Trị

  7495

Thứ 5

06/01/2022

 • Bình Định

  0696

 • Quảng Bình

  3596

 • Quảng Trị

  2154

Thứ 5

30/12/2021

 • Bình Định

  7595

 • Quảng Bình

  7872

 • Quảng Trị

  5854

Thứ 5

23/12/2021

 • Bình Định

  8690

 • Quảng Bình

  7655

 • Quảng Trị

  0321

Thứ 5

16/12/2021

 • Bình Định

  1249

 • Quảng Bình

  8866

 • Quảng Trị

  5267

Thứ 5

09/12/2021

 • Bình Định

  6999

 • Quảng Bình

  9218

 • Quảng Trị

  6780

Thứ 5

02/12/2021

 • Bình Định

  3986

 • Quảng Bình

  7493

 • Quảng Trị

  6353

Thứ 5

25/11/2021

 • Bình Định

  8803

 • Quảng Bình

  6574

 • Quảng Trị

  7825

Thứ 5

18/11/2021

 • Bình Định

  0616

 • Quảng Bình

  6596

 • Quảng Trị

  0899

Thứ 5

11/11/2021

 • Bình Định

  2227

 • Quảng Bình

  2464

 • Quảng Trị

  0772

Thứ 5

04/11/2021

 • Bình Định

  9754

 • Quảng Bình

  9726

 • Quảng Trị

  8050

Thứ 5

28/10/2021

 • Bình Định

  3058

 • Quảng Bình

  1751

 • Quảng Trị

  8610

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm