Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 5 – So Dau Duoi MT Thu 5

Thứ 5

11/04/2024

 • Bình Định

  4081

 • Quảng Bình

  5076

 • Quảng Trị

  8401

Thứ 5

04/04/2024

 • Bình Định

  4126

 • Quảng Bình

  2360

 • Quảng Trị

  8207

Thứ 5

28/03/2024

 • Bình Định

  9383

 • Quảng Bình

  5655

 • Quảng Trị

  3367

Thứ 5

21/03/2024

 • Bình Định

  6569

 • Quảng Bình

  8754

 • Quảng Trị

  3729

Thứ 5

14/03/2024

 • Bình Định

  0763

 • Quảng Bình

  4971

 • Quảng Trị

  3478

Thứ 5

07/03/2024

 • Bình Định

  8717

 • Quảng Bình

  6054

 • Quảng Trị

  4914

Thứ 5

29/02/2024

 • Bình Định

  2320

 • Quảng Bình

  3154

 • Quảng Trị

  6948

Thứ 5

22/02/2024

 • Bình Định

  3893

 • Quảng Bình

  5667

 • Quảng Trị

  3546

Thứ 5

15/02/2024

 • Bình Định

  9748

 • Quảng Bình

  7918

 • Quảng Trị

  7358

Thứ 5

08/02/2024

 • Bình Định

  7964

 • Quảng Bình

  6989

 • Quảng Trị

  0955

Thứ 5

01/02/2024

 • Bình Định

  6764

 • Quảng Bình

  7821

 • Quảng Trị

  2511

Thứ 5

25/01/2024

 • Bình Định

  2160

 • Quảng Bình

  2068

 • Quảng Trị

  8880

Thứ 5

18/01/2024

 • Bình Định

  4032

 • Quảng Bình

  7739

 • Quảng Trị

  4827

Thứ 5

11/01/2024

 • Bình Định

  9861

 • Quảng Bình

  8181

 • Quảng Trị

  3035

Thứ 5

04/01/2024

 • Bình Định

  3205

 • Quảng Bình

  4975

 • Quảng Trị

  5301

Thứ 5

28/12/2023

 • Bình Định

  4738

 • Quảng Bình

  3114

 • Quảng Trị

  3952

Thứ 5

21/12/2023

 • Bình Định

  2439

 • Quảng Bình

  3079

 • Quảng Trị

  3841

Thứ 5

14/12/2023

 • Bình Định

  4311

 • Quảng Bình

  2580

 • Quảng Trị

  3466

Thứ 5

07/12/2023

 • Bình Định

  7443

 • Quảng Bình

  1845

 • Quảng Trị

  4209

Thứ 5

30/11/2023

 • Bình Định

  2916

 • Quảng Bình

  7009

 • Quảng Trị

  9606

Thứ 5

23/11/2023

 • Bình Định

  7057

 • Quảng Bình

  8649

 • Quảng Trị

  4855

Thứ 5

16/11/2023

 • Bình Định

  6428

 • Quảng Bình

  4535

 • Quảng Trị

  4996

Thứ 5

09/11/2023

 • Bình Định

  3274

 • Quảng Bình

  9330

 • Quảng Trị

  9776

Thứ 5

02/11/2023

 • Bình Định

  7506

 • Quảng Bình

  8966

 • Quảng Trị

  4940

Thứ 5

26/10/2023

 • Bình Định

  4069

 • Quảng Bình

  1407

 • Quảng Trị

  7509

Thứ 5

19/10/2023

 • Bình Định

  1406

 • Quảng Bình

  8140

 • Quảng Trị

  9032

Thứ 5

12/10/2023

 • Bình Định

  4822

 • Quảng Bình

  3844

 • Quảng Trị

  9242

Thứ 5

05/10/2023

 • Bình Định

  7534

 • Quảng Bình

  9410

 • Quảng Trị

  9593

Thứ 5

28/09/2023

 • Bình Định

  9220

 • Quảng Bình

  9557

 • Quảng Trị

  9300

Thứ 5

21/09/2023

 • Bình Định

  5562

 • Quảng Bình

  8930

 • Quảng Trị

  6543

Thứ 5

14/09/2023

 • Bình Định

  3752

 • Quảng Bình

  7376

 • Quảng Trị

  4068

Thứ 5

07/09/2023

 • Bình Định

  5156

 • Quảng Bình

  5311

 • Quảng Trị

  1631

Thứ 5

31/08/2023

 • Bình Định

  2335

 • Quảng Bình

  6724

 • Quảng Trị

  9529

Thứ 5

24/08/2023

 • Bình Định

  7153

 • Quảng Bình

  6708

 • Quảng Trị

  9187

Thứ 5

17/08/2023

 • Bình Định

  0923

 • Quảng Bình

  3586

 • Quảng Trị

  9987

Thứ 5

10/08/2023

 • Bình Định

  2159

 • Quảng Bình

  3650

 • Quảng Trị

  6202

Thứ 5

03/08/2023

 • Bình Định

  9827

 • Quảng Bình

  4819

 • Quảng Trị

  2716

Thứ 5

27/07/2023

 • Bình Định

  8956

 • Quảng Bình

  0847

 • Quảng Trị

  0288

Thứ 5

20/07/2023

 • Bình Định

  8088

 • Quảng Bình

  8352

 • Quảng Trị

  7251

Thứ 5

13/07/2023

 • Bình Định

  8567

 • Quảng Bình

  3929

 • Quảng Trị

  7225

Thứ 5

06/07/2023

 • Bình Định

  2248

 • Quảng Bình

  0968

 • Quảng Trị

  3400

Thứ 5

29/06/2023

 • Bình Định

  4865

 • Quảng Bình

  5777

 • Quảng Trị

  7675

Thứ 5

22/06/2023

 • Bình Định

  9945

 • Quảng Bình

  3840

 • Quảng Trị

  4670

Thứ 5

15/06/2023

 • Bình Định

  9987

 • Quảng Bình

  3164

 • Quảng Trị

  9667

Thứ 5

08/06/2023

 • Bình Định

  6740

 • Quảng Bình

  2683

 • Quảng Trị

  9417

Thứ 5

01/06/2023

 • Bình Định

  6520

 • Quảng Bình

  5570

 • Quảng Trị

  8799

Thứ 5

25/05/2023

 • Bình Định

  4605

 • Quảng Bình

  4083

 • Quảng Trị

  3689

Thứ 5

18/05/2023

 • Bình Định

  3498

 • Quảng Bình

  1994

 • Quảng Trị

  8271

Thứ 5

11/05/2023

 • Bình Định

  9681

 • Quảng Bình

  6604

 • Quảng Trị

  5338

Thứ 5

04/05/2023

 • Bình Định

  3530

 • Quảng Bình

  3284

 • Quảng Trị

  5058

Thứ 5

27/04/2023

 • Bình Định

  7020

 • Quảng Bình

  8418

 • Quảng Trị

  4747

Thứ 5

20/04/2023

 • Bình Định

  1916

 • Quảng Bình

  9099

 • Quảng Trị

  1783

Thứ 5

13/04/2023

 • Bình Định

  5523

 • Quảng Bình

  9318

 • Quảng Trị

  0513

Thứ 5

06/04/2023

 • Bình Định

  0773

 • Quảng Bình

  9102

 • Quảng Trị

  3447

Thứ 5

30/03/2023

 • Bình Định

  0938

 • Quảng Bình

  6007

 • Quảng Trị

  0430

Thứ 5

23/03/2023

 • Bình Định

  5900

 • Quảng Bình

  3497

 • Quảng Trị

  7893

Thứ 5

16/03/2023

 • Bình Định

  8923

 • Quảng Bình

  9987

 • Quảng Trị

  2237

Thứ 5

09/03/2023

 • Bình Định

  7281

 • Quảng Bình

  9275

 • Quảng Trị

  3493

Thứ 5

02/03/2023

 • Bình Định

  0008

 • Quảng Bình

  1505

 • Quảng Trị

  5345

Thứ 5

23/02/2023

 • Bình Định

  7025

 • Quảng Bình

  4562

 • Quảng Trị

  6980

Thứ 5

16/02/2023

 • Bình Định

  0741

 • Quảng Bình

  8188

 • Quảng Trị

  7987

Thứ 5

09/02/2023

 • Bình Định

  6680

 • Quảng Bình

  6812

 • Quảng Trị

  4761

Thứ 5

02/02/2023

 • Bình Định

  3489

 • Quảng Bình

  7033

 • Quảng Trị

  7693

Thứ 5

26/01/2023

 • Bình Định

  9217

 • Quảng Bình

  8730

 • Quảng Trị

  5751

Thứ 5

19/01/2023

 • Bình Định

  1770

 • Quảng Bình

  3659

 • Quảng Trị

  3948

Thứ 5

12/01/2023

 • Bình Định

  0383

 • Quảng Bình

  8894

 • Quảng Trị

  3973

Thứ 5

05/01/2023

 • Bình Định

  9599

 • Quảng Bình

  3745

 • Quảng Trị

  6500

Thứ 5

29/12/2022

 • Bình Định

  8834

 • Quảng Bình

  6637

 • Quảng Trị

  6372

Thứ 5

22/12/2022

 • Bình Định

  1877

 • Quảng Bình

  4853

 • Quảng Trị

  2797

Thứ 5

15/12/2022

 • Bình Định

  0743

 • Quảng Bình

  7813

 • Quảng Trị

  7308

Thứ 5

08/12/2022

 • Bình Định

  4393

 • Quảng Bình

  1009

 • Quảng Trị

  0251

Thứ 5

01/12/2022

 • Bình Định

  6931

 • Quảng Bình

  2945

 • Quảng Trị

  0609

Thứ 5

24/11/2022

 • Bình Định

  6852

 • Quảng Bình

  3223

 • Quảng Trị

  7387

Thứ 5

17/11/2022

 • Bình Định

  7229

 • Quảng Bình

  7160

 • Quảng Trị

  3271

Thứ 5

10/11/2022

 • Bình Định

  1634

 • Quảng Bình

  6683

 • Quảng Trị

  3175

Thứ 5

03/11/2022

 • Bình Định

  1658

 • Quảng Bình

  7722

 • Quảng Trị

  6490

Thứ 5

27/10/2022

 • Bình Định

  3335

 • Quảng Bình

  7925

 • Quảng Trị

  5175

Thứ 5

20/10/2022

 • Bình Định

  8949

 • Quảng Bình

  7415

 • Quảng Trị

  2729

Thứ 5

13/10/2022

 • Bình Định

  2807

 • Quảng Bình

  2300

 • Quảng Trị

  0584

Thứ 5

06/10/2022

 • Bình Định

  8796

 • Quảng Bình

  8356

 • Quảng Trị

  9966

Thứ 5

29/09/2022

 • Bình Định

  0067

 • Quảng Bình

  9335

 • Quảng Trị

  9177

Thứ 5

22/09/2022

 • Bình Định

  1842

 • Quảng Bình

  0004

 • Quảng Trị

  1666

Thứ 5

15/09/2022

 • Bình Định

  3112

 • Quảng Bình

  2455

 • Quảng Trị

  5661

Thứ 5

08/09/2022

 • Bình Định

  3687

 • Quảng Bình

  9309

 • Quảng Trị

  5476

Thứ 5

01/09/2022

 • Bình Định

  3889

 • Quảng Bình

  6371

 • Quảng Trị

  5920

Thứ 5

25/08/2022

 • Bình Định

  9671

 • Quảng Bình

  9567

 • Quảng Trị

  5319

Thứ 5

18/08/2022

 • Bình Định

  2786

 • Quảng Bình

  9091

 • Quảng Trị

  5492

Thứ 5

11/08/2022

 • Bình Định

  2656

 • Quảng Bình

  8569

 • Quảng Trị

  7644

Thứ 5

04/08/2022

 • Bình Định

  6531

 • Quảng Bình

  3741

 • Quảng Trị

  2937

Thứ 5

28/07/2022

 • Bình Định

  1077

 • Quảng Bình

  8540

 • Quảng Trị

  5156

Thứ 5

21/07/2022

 • Bình Định

  7324

 • Quảng Bình

  4483

 • Quảng Trị

  7440

Thứ 5

14/07/2022

 • Bình Định

  1720

 • Quảng Bình

  0986

 • Quảng Trị

  1118

Thứ 5

07/07/2022

 • Bình Định

  4060

 • Quảng Bình

  5091

 • Quảng Trị

  5934

Thứ 5

30/06/2022

 • Bình Định

  4027

 • Quảng Bình

  2565

 • Quảng Trị

  0176

Thứ 5

23/06/2022

 • Bình Định

  7919

 • Quảng Bình

  0225

 • Quảng Trị

  4361

Thứ 5

16/06/2022

 • Bình Định

  2588

 • Quảng Bình

  9946

 • Quảng Trị

  4586

Thứ 5

09/06/2022

 • Bình Định

  4574

 • Quảng Bình

  5866

 • Quảng Trị

  0643

Thứ 5

02/06/2022

 • Bình Định

  1405

 • Quảng Bình

  5657

 • Quảng Trị

  0066

Thứ 5

26/05/2022

 • Bình Định

  1407

 • Quảng Bình

  6167

 • Quảng Trị

  7747

Thứ 5

19/05/2022

 • Bình Định

  2302

 • Quảng Bình

  4928

 • Quảng Trị

  6798

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm