Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 5 – So Dau Duoi MT Thu 5

Thứ 5

29/09/2022

 • Bình Định

  0067

 • Quảng Bình

  9335

 • Quảng Trị

  9177

Thứ 5

22/09/2022

 • Bình Định

  1842

 • Quảng Bình

  0004

 • Quảng Trị

  1666

Thứ 5

15/09/2022

 • Bình Định

  3112

 • Quảng Bình

  2455

 • Quảng Trị

  5661

Thứ 5

08/09/2022

 • Bình Định

  3687

 • Quảng Bình

  9309

 • Quảng Trị

  5476

Thứ 5

01/09/2022

 • Bình Định

  3889

 • Quảng Bình

  6371

 • Quảng Trị

  5920

Thứ 5

25/08/2022

 • Bình Định

  9671

 • Quảng Bình

  9567

 • Quảng Trị

  5319

Thứ 5

18/08/2022

 • Bình Định

  2786

 • Quảng Bình

  9091

 • Quảng Trị

  5492

Thứ 5

11/08/2022

 • Bình Định

  2656

 • Quảng Bình

  8569

 • Quảng Trị

  7644

Thứ 5

04/08/2022

 • Bình Định

  6531

 • Quảng Bình

  3741

 • Quảng Trị

  2937

Thứ 5

28/07/2022

 • Bình Định

  1077

 • Quảng Bình

  8540

 • Quảng Trị

  5156

Thứ 5

21/07/2022

 • Bình Định

  7324

 • Quảng Bình

  4483

 • Quảng Trị

  7440

Thứ 5

14/07/2022

 • Bình Định

  1720

 • Quảng Bình

  0986

 • Quảng Trị

  1118

Thứ 5

07/07/2022

 • Bình Định

  4060

 • Quảng Bình

  5091

 • Quảng Trị

  5934

Thứ 5

30/06/2022

 • Bình Định

  4027

 • Quảng Bình

  2565

 • Quảng Trị

  0176

Thứ 5

23/06/2022

 • Bình Định

  7919

 • Quảng Bình

  0225

 • Quảng Trị

  4361

Thứ 5

16/06/2022

 • Bình Định

  2588

 • Quảng Bình

  9946

 • Quảng Trị

  4586

Thứ 5

09/06/2022

 • Bình Định

  4574

 • Quảng Bình

  5866

 • Quảng Trị

  0643

Thứ 5

02/06/2022

 • Bình Định

  1405

 • Quảng Bình

  5657

 • Quảng Trị

  0066

Thứ 5

26/05/2022

 • Bình Định

  1407

 • Quảng Bình

  6167

 • Quảng Trị

  7747

Thứ 5

19/05/2022

 • Bình Định

  2302

 • Quảng Bình

  4928

 • Quảng Trị

  6798

Thứ 5

12/05/2022

 • Bình Định

  6023

 • Quảng Bình

  9280

 • Quảng Trị

  2873

Thứ 5

05/05/2022

 • Bình Định

  0687

 • Quảng Bình

  2509

 • Quảng Trị

  7738

Thứ 5

28/04/2022

 • Bình Định

  3917

 • Quảng Bình

  3361

 • Quảng Trị

  7024

Thứ 5

21/04/2022

 • Bình Định

  7032

 • Quảng Bình

  3099

 • Quảng Trị

  0659

Thứ 5

14/04/2022

 • Bình Định

  1084

 • Quảng Bình

  8713

 • Quảng Trị

  7230

Thứ 5

07/04/2022

 • Bình Định

  9244

 • Quảng Bình

  1581

 • Quảng Trị

  1480

Thứ 5

31/03/2022

 • Bình Định

  9605

 • Quảng Bình

  5272

 • Quảng Trị

  5990

Thứ 5

24/03/2022

 • Bình Định

  5560

 • Quảng Bình

  8325

 • Quảng Trị

  8169

Thứ 5

17/03/2022

 • Bình Định

  5486

 • Quảng Bình

  0903

 • Quảng Trị

  0420

Thứ 5

10/03/2022

 • Bình Định

  3400

 • Quảng Bình

  8826

 • Quảng Trị

  4497

Thứ 5

03/03/2022

 • Bình Định

  2150

 • Quảng Bình

  7805

 • Quảng Trị

  6778

Thứ 5

24/02/2022

 • Bình Định

  6727

 • Quảng Bình

  2290

 • Quảng Trị

  2418

Thứ 5

17/02/2022

 • Bình Định

  5497

 • Quảng Bình

  9181

 • Quảng Trị

  5683

Thứ 5

10/02/2022

 • Bình Định

  2180

 • Quảng Bình

  1316

 • Quảng Trị

  1042

Thứ 5

03/02/2022

 • Bình Định

  4204

 • Quảng Bình

  2746

 • Quảng Trị

  4203

Thứ 5

27/01/2022

 • Bình Định

  5070

 • Quảng Bình

  9510

 • Quảng Trị

  7082

Thứ 5

20/01/2022

 • Bình Định

  1995

 • Quảng Bình

  5706

 • Quảng Trị

  8375

Thứ 5

13/01/2022

 • Bình Định

  6609

 • Quảng Bình

  3973

 • Quảng Trị

  7495

Thứ 5

06/01/2022

 • Bình Định

  0696

 • Quảng Bình

  3596

 • Quảng Trị

  2154

Thứ 5

30/12/2021

 • Bình Định

  7595

 • Quảng Bình

  7872

 • Quảng Trị

  5854

Thứ 5

23/12/2021

 • Bình Định

  8690

 • Quảng Bình

  7655

 • Quảng Trị

  0321

Thứ 5

16/12/2021

 • Bình Định

  1249

 • Quảng Bình

  8866

 • Quảng Trị

  5267

Thứ 5

09/12/2021

 • Bình Định

  6999

 • Quảng Bình

  9218

 • Quảng Trị

  6780

Thứ 5

02/12/2021

 • Bình Định

  3986

 • Quảng Bình

  7493

 • Quảng Trị

  6353

Thứ 5

25/11/2021

 • Bình Định

  8803

 • Quảng Bình

  6574

 • Quảng Trị

  7825

Thứ 5

18/11/2021

 • Bình Định

  0616

 • Quảng Bình

  6596

 • Quảng Trị

  0899

Thứ 5

11/11/2021

 • Bình Định

  2227

 • Quảng Bình

  2464

 • Quảng Trị

  0772

Thứ 5

04/11/2021

 • Bình Định

  9754

 • Quảng Bình

  9726

 • Quảng Trị

  8050

Thứ 5

28/10/2021

 • Bình Định

  3058

 • Quảng Bình

  1751

 • Quảng Trị

  8610

Thứ 5

21/10/2021

 • Bình Định

  9281

 • Quảng Bình

  8185

 • Quảng Trị

  6916

Thứ 5

14/10/2021

 • Bình Định

  0217

 • Quảng Bình

  6578

 • Quảng Trị

  8384

Thứ 5

07/10/2021

 • Bình Định

  4075

 • Quảng Bình

  2461

 • Quảng Trị

  6754

Thứ 5

30/09/2021

 • Bình Định

  4808

 • Quảng Bình

  1442

 • Quảng Trị

  0475

Thứ 5

23/09/2021

 • Bình Định

  1844

 • Quảng Bình

  1070

 • Quảng Trị

  4010

Thứ 5

16/09/2021

 • Bình Định

  8351

 • Quảng Bình

  9321

 • Quảng Trị

  5013

Thứ 5

09/09/2021

 • Bình Định

  9857

 • Quảng Bình

  1550

 • Quảng Trị

  6924

Thứ 5

02/09/2021

 • Bình Định

  6899

 • Quảng Bình

  4530

 • Quảng Trị

  8165

Thứ 5

26/08/2021

 • Bình Định

  5297

 • Quảng Bình

  3185

 • Quảng Trị

  2873

Thứ 5

19/08/2021

 • Bình Định

  0075

 • Quảng Bình

  9142

 • Quảng Trị

  2868

Thứ 5

12/08/2021

 • Bình Định

  8565

 • Quảng Bình

  2062

 • Quảng Trị

  3550

Thứ 5

05/08/2021

 • Bình Định

  8334

 • Quảng Bình

  3513

 • Quảng Trị

  5192

Thứ 5

29/07/2021

 • Bình Định

  4935

 • Quảng Bình

  2753

 • Quảng Trị

  4268

Thứ 5

22/07/2021

 • Bình Định

  2053

 • Quảng Bình

  8767

 • Quảng Trị

  5372

Thứ 5

15/07/2021

 • Bình Định

  6237

 • Quảng Bình

  1727

 • Quảng Trị

  4807

Thứ 5

08/07/2021

 • Bình Định

  3805

 • Quảng Bình

  7267

 • Quảng Trị

  8046

Thứ 5

01/07/2021

 • Bình Định

  1976

 • Quảng Bình

  2302

 • Quảng Trị

  9824

Thứ 5

24/06/2021

 • Bình Định

  0812

 • Quảng Bình

  7773

 • Quảng Trị

  1812

Thứ 5

17/06/2021

 • Bình Định

  6207

 • Quảng Bình

  4481

 • Quảng Trị

  5599

Thứ 5

10/06/2021

 • Bình Định

  1732

 • Quảng Bình

  1716

 • Quảng Trị

  2043

Thứ 5

03/06/2021

 • Bình Định

  5966

 • Quảng Bình

  6490

 • Quảng Trị

  1819

Thứ 5

27/05/2021

 • Bình Định

  1004

 • Quảng Bình

  5436

 • Quảng Trị

  9112

Thứ 5

20/05/2021

 • Bình Định

  4019

 • Quảng Bình

  8349

 • Quảng Trị

  9484

Thứ 5

13/05/2021

 • Bình Định

  6072

 • Quảng Bình

  1724

 • Quảng Trị

  6002

Thứ 5

06/05/2021

 • Bình Định

  6131

 • Quảng Bình

  4414

 • Quảng Trị

  3026

Thứ 5

29/04/2021

 • Bình Định

  8802

 • Quảng Bình

  6856

 • Quảng Trị

  6101

Thứ 5

22/04/2021

 • Bình Định

  9659

 • Quảng Bình

  0388

 • Quảng Trị

  0807

Thứ 5

15/04/2021

 • Bình Định

  6850

 • Quảng Bình

  7144

 • Quảng Trị

  5707

Thứ 5

08/04/2021

 • Bình Định

  7231

 • Quảng Bình

  2047

 • Quảng Trị

  7187

Thứ 5

01/04/2021

 • Bình Định

  8562

 • Quảng Bình

  6154

 • Quảng Trị

  9049

Thứ 5

25/03/2021

 • Bình Định

  3943

 • Quảng Bình

  6321

 • Quảng Trị

  8237

Thứ 5

18/03/2021

 • Bình Định

  7477

 • Quảng Bình

  2113

 • Quảng Trị

  6539

Thứ 5

11/03/2021

 • Bình Định

  3086

 • Quảng Bình

  4921

 • Quảng Trị

  8290

Thứ 5

04/03/2021

 • Bình Định

  0384

 • Quảng Bình

  3715

 • Quảng Trị

  0194

Thứ 5

25/02/2021

 • Bình Định

  5759

 • Quảng Bình

  5828

 • Quảng Trị

  4327

Thứ 5

18/02/2021

 • Bình Định

  9483

 • Quảng Bình

  6437

 • Quảng Trị

  0672

Thứ 5

11/02/2021

 • Bình Định

  6089

 • Quảng Bình

  4918

 • Quảng Trị

  3903

Thứ 5

04/02/2021

 • Bình Định

  8539

 • Quảng Bình

  3908

 • Quảng Trị

  5390

Thứ 5

28/01/2021

 • Bình Định

  5739

 • Quảng Bình

  2058

 • Quảng Trị

  6395

Thứ 5

21/01/2021

 • Bình Định

  1386

 • Quảng Bình

  0452

 • Quảng Trị

  5236

Thứ 5

14/01/2021

 • Bình Định

  7112

 • Quảng Bình

  2057

 • Quảng Trị

  8148

Thứ 5

07/01/2021

 • Bình Định

  7336

 • Quảng Bình

  1954

 • Quảng Trị

  7221

Thứ 5

31/12/2020

 • Bình Định

  3956

 • Quảng Bình

  0716

 • Quảng Trị

  3987

Thứ 5

24/12/2020

 • Bình Định

  3374

 • Quảng Bình

  5238

 • Quảng Trị

  4500

Thứ 5

17/12/2020

 • Bình Định

  9861

 • Quảng Bình

  4018

 • Quảng Trị

  3531

Thứ 5

10/12/2020

 • Bình Định

  4547

 • Quảng Bình

  6040

 • Quảng Trị

  3426

Thứ 5

03/12/2020

 • Bình Định

  7615

 • Quảng Bình

  1166

 • Quảng Trị

  9462

Thứ 5

26/11/2020

 • Bình Định

  0362

 • Quảng Bình

  1153

 • Quảng Trị

  2281

Thứ 5

19/11/2020

 • Bình Định

  0685

 • Quảng Bình

  3888

 • Quảng Trị

  1265

Thứ 5

12/11/2020

 • Bình Định

  7924

 • Quảng Bình

  5213

 • Quảng Trị

  8740

Thứ 5

05/11/2020

 • Bình Định

  4459

 • Quảng Bình

  5857

 • Quảng Trị

  5567

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm