Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 7 – So Dau Duoi MT Thu 7

Thứ 7

28/01/2023

 • Đà Nẵng

  2696

 • Quảng Ngãi

  7615

 • Đắk Nông

  6331

Thứ 7

21/01/2023

 • Đà Nẵng

  1079

 • Quảng Ngãi

  7806

 • Đắk Nông

  6574

Thứ 7

14/01/2023

 • Đà Nẵng

  9705

 • Quảng Ngãi

  2637

 • Đắk Nông

  7662

Thứ 7

07/01/2023

 • Đà Nẵng

  1536

 • Quảng Ngãi

  3169

 • Đắk Nông

  7626

Thứ 7

31/12/2022

 • Đà Nẵng

  8762

 • Quảng Ngãi

  7919

 • Đắk Nông

  5624

Thứ 7

24/12/2022

 • Đà Nẵng

  0857

 • Quảng Ngãi

  1178

 • Đắk Nông

  3227

Thứ 7

17/12/2022

 • Đà Nẵng

  5334

 • Quảng Ngãi

  7356

 • Đắk Nông

  5290

Thứ 7

10/12/2022

 • Đà Nẵng

  7265

 • Quảng Ngãi

  4657

 • Đắk Nông

  9400

Thứ 7

03/12/2022

 • Đà Nẵng

  9664

 • Quảng Ngãi

  5554

 • Đắk Nông

  8982

Thứ 7

26/11/2022

 • Đà Nẵng

  1765

 • Quảng Ngãi

  8397

 • Đắk Nông

  3641

Thứ 7

19/11/2022

 • Đà Nẵng

  9423

 • Quảng Ngãi

  4565

 • Đắk Nông

  9130

Thứ 7

12/11/2022

 • Đà Nẵng

  1316

 • Quảng Ngãi

  1083

 • Đắk Nông

  5251

Thứ 7

05/11/2022

 • Đà Nẵng

  2284

 • Quảng Ngãi

  1099

 • Đắk Nông

  5739

Thứ 7

29/10/2022

 • Đà Nẵng

  8654

 • Quảng Ngãi

  8417

 • Đắk Nông

  5982

Thứ 7

22/10/2022

 • Đà Nẵng

  6219

 • Quảng Ngãi

  2288

 • Đắk Nông

  3818

Thứ 7

15/10/2022

 • Đà Nẵng

  3114

 • Quảng Ngãi

  0209

 • Đắk Nông

  1297

Thứ 7

08/10/2022

 • Đà Nẵng

  8630

 • Quảng Ngãi

  5973

 • Đắk Nông

  1885

Thứ 7

01/10/2022

 • Đà Nẵng

  5905

 • Quảng Ngãi

  8622

 • Đắk Nông

  8779

Thứ 7

24/09/2022

 • Đà Nẵng

  9389

 • Quảng Ngãi

  7274

 • Đắk Nông

  0792

Thứ 7

17/09/2022

 • Đà Nẵng

  2156

 • Quảng Ngãi

  5359

 • Đắk Nông

  5709

Thứ 7

10/09/2022

 • Đà Nẵng

  7759

 • Quảng Ngãi

  5500

 • Đắk Nông

  3367

Thứ 7

03/09/2022

 • Đà Nẵng

  6688

 • Quảng Ngãi

  8657

 • Đắk Nông

  0688

Thứ 7

27/08/2022

 • Đà Nẵng

  3515

 • Quảng Ngãi

  2248

 • Đắk Nông

  3737

Thứ 7

20/08/2022

 • Đà Nẵng

  6109

 • Quảng Ngãi

  4719

 • Đắk Nông

  1134

Thứ 7

13/08/2022

 • Đà Nẵng

  9487

 • Quảng Ngãi

  2939

 • Đắk Nông

  5770

Thứ 7

06/08/2022

 • Đà Nẵng

  5020

 • Quảng Ngãi

  0825

 • Đắk Nông

  0797

Thứ 7

30/07/2022

 • Đà Nẵng

  5361

 • Quảng Ngãi

  8219

 • Đắk Nông

  1301

Thứ 7

23/07/2022

 • Đà Nẵng

  3216

 • Quảng Ngãi

  9019

 • Đắk Nông

  8413

Thứ 7

16/07/2022

 • Đà Nẵng

  6762

 • Quảng Ngãi

  1640

 • Đắk Nông

  1746

Thứ 7

09/07/2022

 • Đà Nẵng

  0986

 • Quảng Ngãi

  7774

 • Đắk Nông

  0678

Thứ 7

02/07/2022

 • Đà Nẵng

  9342

 • Quảng Ngãi

  0583

 • Đắk Nông

  4843

Thứ 7

25/06/2022

 • Đà Nẵng

  2701

 • Quảng Ngãi

  0036

 • Đắk Nông

  4134

Thứ 7

18/06/2022

 • Đà Nẵng

  0775

 • Quảng Ngãi

  3601

 • Đắk Nông

  7909

Thứ 7

11/06/2022

 • Đà Nẵng

  4255

 • Quảng Ngãi

  7140

 • Đắk Nông

  0066

Thứ 7

04/06/2022

 • Đà Nẵng

  4310

 • Quảng Ngãi

  9706

 • Đắk Nông

  4070

Thứ 7

28/05/2022

 • Đà Nẵng

  2383

 • Quảng Ngãi

  3918

 • Đắk Nông

  1651

Thứ 7

21/05/2022

 • Đà Nẵng

  6326

 • Quảng Ngãi

  5711

 • Đắk Nông

  7947

Thứ 7

14/05/2022

 • Đà Nẵng

  5693

 • Quảng Ngãi

  6846

 • Đắk Nông

  7120

Thứ 7

07/05/2022

 • Đà Nẵng

  0869

 • Quảng Ngãi

  5225

 • Đắk Nông

  6127

Thứ 7

30/04/2022

 • Đà Nẵng

  0459

 • Quảng Ngãi

  7353

 • Đắk Nông

  6488

Thứ 7

23/04/2022

 • Đà Nẵng

  6788

 • Quảng Ngãi

  4660

 • Đắk Nông

  8368

Thứ 7

16/04/2022

 • Đà Nẵng

  3353

 • Quảng Ngãi

  2043

 • Đắk Nông

  7125

Thứ 7

09/04/2022

 • Đà Nẵng

  4969

 • Quảng Ngãi

  3890

 • Đắk Nông

  5368

Thứ 7

02/04/2022

 • Đà Nẵng

  5990

 • Quảng Ngãi

  9244

 • Đắk Nông

  7714

Thứ 7

26/03/2022

 • Đà Nẵng

  0969

 • Quảng Ngãi

  8695

 • Đắk Nông

  3931

Thứ 7

19/03/2022

 • Đà Nẵng

  6982

 • Quảng Ngãi

  4971

 • Đắk Nông

  0621

Thứ 7

12/03/2022

 • Đà Nẵng

  7475

 • Quảng Ngãi

  4024

 • Đắk Nông

  9898

Thứ 7

05/03/2022

 • Đà Nẵng

  1440

 • Quảng Ngãi

  9478

 • Đắk Nông

  4985

Thứ 7

26/02/2022

 • Đà Nẵng

  5828

 • Quảng Ngãi

  7551

 • Đắk Nông

  6759

Thứ 7

19/02/2022

 • Đà Nẵng

  9773

 • Quảng Ngãi

  8694

 • Đắk Nông

  9957

Thứ 7

12/02/2022

 • Đà Nẵng

  1661

 • Quảng Ngãi

  6589

 • Đắk Nông

  7052

Thứ 7

05/02/2022

 • Đà Nẵng

  2511

 • Quảng Ngãi

  8394

 • Đắk Nông

  7894

Thứ 7

29/01/2022

 • Đà Nẵng

  5551

 • Quảng Ngãi

  1465

 • Đắk Nông

  0644

Thứ 7

22/01/2022

 • Đà Nẵng

  0342

 • Quảng Ngãi

  5918

 • Đắk Nông

  1392

Thứ 7

15/01/2022

 • Đà Nẵng

  1800

 • Quảng Ngãi

  9047

 • Đắk Nông

  8638

Thứ 7

08/01/2022

 • Đà Nẵng

  1722

 • Quảng Ngãi

  7908

 • Đắk Nông

  1833

Thứ 7

01/01/2022

 • Đà Nẵng

  6856

 • Quảng Ngãi

  1664

 • Đắk Nông

  5108

Thứ 7

25/12/2021

 • Đà Nẵng

  6420

 • Quảng Ngãi

  7203

 • Đắk Nông

  6868

Thứ 7

18/12/2021

 • Đà Nẵng

  0037

 • Quảng Ngãi

  3326

 • Đắk Nông

  7746

Thứ 7

11/12/2021

 • Đà Nẵng

  0665

 • Quảng Ngãi

  8728

 • Đắk Nông

  8096

Thứ 7

04/12/2021

 • Đà Nẵng

  6405

 • Quảng Ngãi

  2281

 • Đắk Nông

  2603

Thứ 7

27/11/2021

 • Đà Nẵng

  9455

 • Quảng Ngãi

  8829

 • Đắk Nông

  1256

Thứ 7

20/11/2021

 • Đà Nẵng

  0568

 • Quảng Ngãi

  0744

 • Đắk Nông

  1863

Thứ 7

13/11/2021

 • Đà Nẵng

  4586

 • Quảng Ngãi

  3450

 • Đắk Nông

  0857

Thứ 7

06/11/2021

 • Đà Nẵng

  5868

 • Quảng Ngãi

  9962

 • Đắk Nông

  7508

Thứ 7

30/10/2021

 • Đà Nẵng

  2367

 • Quảng Ngãi

  9854

 • Đắk Nông

  3841

Thứ 7

23/10/2021

 • Đà Nẵng

  9347

 • Quảng Ngãi

  5477

 • Đắk Nông

  0007

Thứ 7

16/10/2021

 • Đà Nẵng

  2065

 • Quảng Ngãi

  4720

 • Đắk Nông

  2307

Thứ 7

09/10/2021

 • Đà Nẵng

  8896

 • Quảng Ngãi

  9131

 • Đắk Nông

  1166

Thứ 7

02/10/2021

 • Đà Nẵng

  8514

 • Quảng Ngãi

  9810

 • Đắk Nông

  0336

Thứ 7

25/09/2021

 • Đà Nẵng

  7254

 • Quảng Ngãi

  4972

 • Đắk Nông

  5292

Thứ 7

18/09/2021

 • Đà Nẵng

  8002

 • Quảng Ngãi

  4957

 • Đắk Nông

  9699

Thứ 7

11/09/2021

 • Đà Nẵng

  3037

 • Quảng Ngãi

  6305

 • Đắk Nông

  3333

Thứ 7

04/09/2021

 • Đà Nẵng

  7460

 • Đắk Nông

  9583

Thứ 7

28/08/2021

 • Đà Nẵng

  6337

 • Quảng Ngãi

  6451

 • Đắk Nông

  9578

Thứ 7

21/08/2021

 • Quảng Ngãi

  4870

 • Đắk Nông

  1208

Thứ 7

14/08/2021

 • Đà Nẵng

  3218

 • Quảng Ngãi

  3989

 • Đắk Nông

  9738

Thứ 7

24/07/2021

 • Đà Nẵng

  6598

 • Quảng Ngãi

  2729

 • Đắk Nông

  6513

Thứ 7

17/07/2021

 • Đà Nẵng

  7583

 • Quảng Ngãi

  3097

 • Đắk Nông

  3814

Thứ 7

10/07/2021

 • Đà Nẵng

  5879

 • Quảng Ngãi

  2725

 • Đắk Nông

  7087

Thứ 7

03/07/2021

 • Đà Nẵng

  0051

 • Quảng Ngãi

  3747

 • Đắk Nông

  4165

Thứ 7

26/06/2021

 • Đà Nẵng

  5767

 • Quảng Ngãi

  5286

 • Đắk Nông

  8003

Thứ 7

19/06/2021

 • Đà Nẵng

  6717

 • Quảng Ngãi

  3097

 • Đắk Nông

  3158

Thứ 7

12/06/2021

 • Đà Nẵng

  9360

 • Quảng Ngãi

  2838

 • Đắk Nông

  6328

Thứ 7

05/06/2021

 • Đà Nẵng

  1115

 • Quảng Ngãi

  3824

 • Đắk Nông

  5473

Thứ 7

29/05/2021

 • Đà Nẵng

  5724

 • Quảng Ngãi

  6628

 • Đắk Nông

  8699

Thứ 7

22/05/2021

 • Đà Nẵng

  8101

 • Quảng Ngãi

  9039

 • Đắk Nông

  5670

Thứ 7

15/05/2021

 • Đà Nẵng

  1116

 • Quảng Ngãi

  2110

 • Đắk Nông

  2081

Thứ 7

08/05/2021

 • Đà Nẵng

  2416

 • Quảng Ngãi

  2159

 • Đắk Nông

  8257

Thứ 7

01/05/2021

 • Đà Nẵng

  5327

 • Quảng Ngãi

  6501

 • Đắk Nông

  2261

Thứ 7

24/04/2021

 • Đà Nẵng

  8765

 • Quảng Ngãi

  1563

 • Đắk Nông

  8015

Thứ 7

17/04/2021

 • Đà Nẵng

  1991

 • Quảng Ngãi

  5363

 • Đắk Nông

  6560

Thứ 7

10/04/2021

 • Đà Nẵng

  5201

 • Quảng Ngãi

  8057

 • Đắk Nông

  9771

Thứ 7

03/04/2021

 • Đà Nẵng

  3932

 • Quảng Ngãi

  0039

 • Đắk Nông

  9969

Thứ 7

27/03/2021

 • Đà Nẵng

  9069

 • Quảng Ngãi

  6389

 • Đắk Nông

  5658

Thứ 7

20/03/2021

 • Đà Nẵng

  2744

 • Quảng Ngãi

  5466

 • Đắk Nông

  2211

Thứ 7

13/03/2021

 • Đà Nẵng

  0357

 • Quảng Ngãi

  8899

 • Đắk Nông

  2853

Thứ 7

06/03/2021

 • Đà Nẵng

  5650

 • Quảng Ngãi

  3145

 • Đắk Nông

  9614

Thứ 7

27/02/2021

 • Đà Nẵng

  7685

 • Quảng Ngãi

  8360

 • Đắk Nông

  2251

Thứ 7

20/02/2021

 • Đà Nẵng

  0202

 • Quảng Ngãi

  5251

 • Đắk Nông

  9088

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm