Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 7 – So Dau Duoi MT Thu 7

Thứ 7

13/04/2024

 • Đà Nẵng

  1591

 • Quảng Ngãi

  3361

 • Đắk Nông

  9529

Thứ 7

06/04/2024

 • Đà Nẵng

  0416

 • Quảng Ngãi

  3811

 • Đắk Nông

  9305

Thứ 7

30/03/2024

 • Đà Nẵng

  0993

 • Quảng Ngãi

  0852

 • Đắk Nông

  2686

Thứ 7

23/03/2024

 • Đà Nẵng

  8853

 • Quảng Ngãi

  3011

 • Đắk Nông

  0164

Thứ 7

16/03/2024

 • Đà Nẵng

  2503

 • Quảng Ngãi

  0397

 • Đắk Nông

  4852

Thứ 7

09/03/2024

 • Đà Nẵng

  6705

 • Quảng Ngãi

  1825

 • Đắk Nông

  2828

Thứ 7

02/03/2024

 • Đà Nẵng

  3617

 • Quảng Ngãi

  0669

 • Đắk Nông

  2139

Thứ 7

24/02/2024

 • Đà Nẵng

  2533

 • Quảng Ngãi

  3011

 • Đắk Nông

  7697

Thứ 7

17/02/2024

 • Đà Nẵng

  2314

 • Quảng Ngãi

  0448

 • Đắk Nông

  4642

Thứ 7

10/02/2024

 • Đà Nẵng

  4078

 • Quảng Ngãi

  0539

 • Đắk Nông

  0279

Thứ 7

03/02/2024

 • Đà Nẵng

  6260

 • Quảng Ngãi

  9941

 • Đắk Nông

  9319

Thứ 7

27/01/2024

 • Đà Nẵng

  4263

 • Quảng Ngãi

  2278

 • Đắk Nông

  3313

Thứ 7

20/01/2024

 • Đà Nẵng

  6602

 • Quảng Ngãi

  1691

 • Đắk Nông

  7462

Thứ 7

13/01/2024

 • Đà Nẵng

  0547

 • Quảng Ngãi

  5066

 • Đắk Nông

  6456

Thứ 7

06/01/2024

 • Đà Nẵng

  4898

 • Quảng Ngãi

  0348

 • Đắk Nông

  3176

Thứ 7

30/12/2023

 • Đà Nẵng

  1255

 • Quảng Ngãi

  7862

 • Đắk Nông

  3654

Thứ 7

23/12/2023

 • Đà Nẵng

  2056

 • Quảng Ngãi

  5264

 • Đắk Nông

  1451

Thứ 7

16/12/2023

 • Đà Nẵng

  6238

 • Quảng Ngãi

  8438

 • Đắk Nông

  8933

Thứ 7

09/12/2023

 • Đà Nẵng

  0894

 • Quảng Ngãi

  6487

 • Đắk Nông

  2170

Thứ 7

02/12/2023

 • Đà Nẵng

  4967

 • Quảng Ngãi

  0110

 • Đắk Nông

  5838

Thứ 7

25/11/2023

 • Đà Nẵng

  5557

 • Quảng Ngãi

  5034

 • Đắk Nông

  6310

Thứ 7

18/11/2023

 • Đà Nẵng

  3991

 • Quảng Ngãi

  7361

 • Đắk Nông

  8924

Thứ 7

11/11/2023

 • Đà Nẵng

  4756

 • Quảng Ngãi

  7172

 • Đắk Nông

  9885

Thứ 7

04/11/2023

 • Đà Nẵng

  8306

 • Quảng Ngãi

  1244

 • Đắk Nông

  7317

Thứ 7

28/10/2023

 • Đà Nẵng

  1831

 • Quảng Ngãi

  7534

 • Đắk Nông

  8690

Thứ 7

21/10/2023

 • Đà Nẵng

  8459

 • Quảng Ngãi

  7176

 • Đắk Nông

  0309

Thứ 7

14/10/2023

 • Đà Nẵng

  2571

 • Quảng Ngãi

  8621

 • Đắk Nông

  3866

Thứ 7

07/10/2023

 • Đà Nẵng

  1451

 • Quảng Ngãi

  0921

 • Đắk Nông

  8554

Thứ 7

30/09/2023

 • Đà Nẵng

  3160

 • Quảng Ngãi

  2608

 • Đắk Nông

  5079

Thứ 7

23/09/2023

 • Đà Nẵng

  7993

 • Quảng Ngãi

  7553

 • Đắk Nông

  0281

Thứ 7

16/09/2023

 • Đà Nẵng

  8601

 • Quảng Ngãi

  1630

 • Đắk Nông

  8955

Thứ 7

09/09/2023

 • Đà Nẵng

  0974

 • Quảng Ngãi

  4411

 • Đắk Nông

  8614

Thứ 7

02/09/2023

 • Đà Nẵng

  8719

 • Quảng Ngãi

  5152

 • Đắk Nông

  7268

Thứ 7

26/08/2023

 • Đà Nẵng

  2319

 • Quảng Ngãi

  4551

 • Đắk Nông

  1833

Thứ 7

19/08/2023

 • Đà Nẵng

  8666

 • Quảng Ngãi

  8782

 • Đắk Nông

  4163

Thứ 7

12/08/2023

 • Đà Nẵng

  2977

 • Quảng Ngãi

  5077

 • Đắk Nông

  0161

Thứ 7

05/08/2023

 • Đà Nẵng

  4058

 • Quảng Ngãi

  6750

 • Đắk Nông

  0041

Thứ 7

29/07/2023

 • Đà Nẵng

  4152

 • Quảng Ngãi

  7273

 • Đắk Nông

  9319

Thứ 7

22/07/2023

 • Đà Nẵng

  9778

 • Quảng Ngãi

  0346

 • Đắk Nông

  6509

Thứ 7

15/07/2023

 • Đà Nẵng

  2083

 • Quảng Ngãi

  4625

 • Đắk Nông

  3470

Thứ 7

08/07/2023

 • Đà Nẵng

  6570

 • Quảng Ngãi

  9567

 • Đắk Nông

  8029

Thứ 7

01/07/2023

 • Đà Nẵng

  1323

 • Quảng Ngãi

  4305

 • Đắk Nông

  9902

Thứ 7

24/06/2023

 • Đà Nẵng

  8357

 • Quảng Ngãi

  7184

 • Đắk Nông

  2017

Thứ 7

17/06/2023

 • Đà Nẵng

  5623

 • Quảng Ngãi

  9281

 • Đắk Nông

  4372

Thứ 7

10/06/2023

 • Đà Nẵng

  0541

 • Quảng Ngãi

  4902

 • Đắk Nông

  1871

Thứ 7

03/06/2023

 • Đà Nẵng

  7109

 • Quảng Ngãi

  0835

 • Đắk Nông

  5071

Thứ 7

27/05/2023

 • Đà Nẵng

  8485

 • Quảng Ngãi

  3584

 • Đắk Nông

  8091

Thứ 7

20/05/2023

 • Đà Nẵng

  1952

 • Quảng Ngãi

  7479

 • Đắk Nông

  4725

Thứ 7

13/05/2023

 • Đà Nẵng

  5797

 • Quảng Ngãi

  1953

 • Đắk Nông

  3540

Thứ 7

06/05/2023

 • Đà Nẵng

  2568

 • Quảng Ngãi

  1233

 • Đắk Nông

  7390

Thứ 7

29/04/2023

 • Đà Nẵng

  7364

 • Quảng Ngãi

  9340

 • Đắk Nông

  5221

Thứ 7

22/04/2023

 • Đà Nẵng

  2474

 • Quảng Ngãi

  0923

 • Đắk Nông

  4485

Thứ 7

15/04/2023

 • Đà Nẵng

  7966

 • Quảng Ngãi

  0928

 • Đắk Nông

  3463

Thứ 7

08/04/2023

 • Đà Nẵng

  7454

 • Quảng Ngãi

  0158

 • Đắk Nông

  6420

Thứ 7

01/04/2023

 • Đà Nẵng

  6026

 • Quảng Ngãi

  2462

 • Đắk Nông

  2367

Thứ 7

25/03/2023

 • Đà Nẵng

  2885

 • Quảng Ngãi

  8596

 • Đắk Nông

  5983

Thứ 7

18/03/2023

 • Đà Nẵng

  8251

 • Quảng Ngãi

  7516

 • Đắk Nông

  5969

Thứ 7

11/03/2023

 • Đà Nẵng

  6347

 • Quảng Ngãi

  6389

 • Đắk Nông

  7132

Thứ 7

04/03/2023

 • Đà Nẵng

  0677

 • Quảng Ngãi

  5668

 • Đắk Nông

  7409

Thứ 7

25/02/2023

 • Đà Nẵng

  5770

 • Quảng Ngãi

  4966

 • Đắk Nông

  3192

Thứ 7

18/02/2023

 • Đà Nẵng

  0483

 • Quảng Ngãi

  8402

 • Đắk Nông

  0288

Thứ 7

11/02/2023

 • Đà Nẵng

  5345

 • Quảng Ngãi

  2669

 • Đắk Nông

  5092

Thứ 7

04/02/2023

 • Đà Nẵng

  5931

 • Quảng Ngãi

  2146

 • Đắk Nông

  3668

Thứ 7

28/01/2023

 • Đà Nẵng

  2696

 • Quảng Ngãi

  7615

 • Đắk Nông

  6331

Thứ 7

21/01/2023

 • Đà Nẵng

  1079

 • Quảng Ngãi

  7806

 • Đắk Nông

  6574

Thứ 7

14/01/2023

 • Đà Nẵng

  9705

 • Quảng Ngãi

  2637

 • Đắk Nông

  7662

Thứ 7

07/01/2023

 • Đà Nẵng

  1536

 • Quảng Ngãi

  3169

 • Đắk Nông

  7626

Thứ 7

31/12/2022

 • Đà Nẵng

  8762

 • Quảng Ngãi

  7919

 • Đắk Nông

  5624

Thứ 7

24/12/2022

 • Đà Nẵng

  0857

 • Quảng Ngãi

  1178

 • Đắk Nông

  3227

Thứ 7

17/12/2022

 • Đà Nẵng

  5334

 • Quảng Ngãi

  7356

 • Đắk Nông

  5290

Thứ 7

10/12/2022

 • Đà Nẵng

  7265

 • Quảng Ngãi

  4657

 • Đắk Nông

  9400

Thứ 7

03/12/2022

 • Đà Nẵng

  9664

 • Quảng Ngãi

  5554

 • Đắk Nông

  8982

Thứ 7

26/11/2022

 • Đà Nẵng

  1765

 • Quảng Ngãi

  8397

 • Đắk Nông

  3641

Thứ 7

19/11/2022

 • Đà Nẵng

  9423

 • Quảng Ngãi

  4565

 • Đắk Nông

  9130

Thứ 7

12/11/2022

 • Đà Nẵng

  1316

 • Quảng Ngãi

  1083

 • Đắk Nông

  5251

Thứ 7

05/11/2022

 • Đà Nẵng

  2284

 • Quảng Ngãi

  1099

 • Đắk Nông

  5739

Thứ 7

29/10/2022

 • Đà Nẵng

  8654

 • Quảng Ngãi

  8417

 • Đắk Nông

  5982

Thứ 7

22/10/2022

 • Đà Nẵng

  6219

 • Quảng Ngãi

  2288

 • Đắk Nông

  3818

Thứ 7

15/10/2022

 • Đà Nẵng

  3114

 • Quảng Ngãi

  0209

 • Đắk Nông

  1297

Thứ 7

08/10/2022

 • Đà Nẵng

  8630

 • Quảng Ngãi

  5973

 • Đắk Nông

  1885

Thứ 7

01/10/2022

 • Đà Nẵng

  5905

 • Quảng Ngãi

  8622

 • Đắk Nông

  8779

Thứ 7

24/09/2022

 • Đà Nẵng

  9389

 • Quảng Ngãi

  7274

 • Đắk Nông

  0792

Thứ 7

17/09/2022

 • Đà Nẵng

  2156

 • Quảng Ngãi

  5359

 • Đắk Nông

  5709

Thứ 7

10/09/2022

 • Đà Nẵng

  7759

 • Quảng Ngãi

  5500

 • Đắk Nông

  3367

Thứ 7

03/09/2022

 • Đà Nẵng

  6688

 • Quảng Ngãi

  8657

 • Đắk Nông

  0688

Thứ 7

27/08/2022

 • Đà Nẵng

  3515

 • Quảng Ngãi

  2248

 • Đắk Nông

  3737

Thứ 7

20/08/2022

 • Đà Nẵng

  6109

 • Quảng Ngãi

  4719

 • Đắk Nông

  1134

Thứ 7

13/08/2022

 • Đà Nẵng

  9487

 • Quảng Ngãi

  2939

 • Đắk Nông

  5770

Thứ 7

06/08/2022

 • Đà Nẵng

  5020

 • Quảng Ngãi

  0825

 • Đắk Nông

  0797

Thứ 7

30/07/2022

 • Đà Nẵng

  5361

 • Quảng Ngãi

  8219

 • Đắk Nông

  1301

Thứ 7

23/07/2022

 • Đà Nẵng

  3216

 • Quảng Ngãi

  9019

 • Đắk Nông

  8413

Thứ 7

16/07/2022

 • Đà Nẵng

  6762

 • Quảng Ngãi

  1640

 • Đắk Nông

  1746

Thứ 7

09/07/2022

 • Đà Nẵng

  0986

 • Quảng Ngãi

  7774

 • Đắk Nông

  0678

Thứ 7

02/07/2022

 • Đà Nẵng

  9342

 • Quảng Ngãi

  0583

 • Đắk Nông

  4843

Thứ 7

25/06/2022

 • Đà Nẵng

  2701

 • Quảng Ngãi

  0036

 • Đắk Nông

  4134

Thứ 7

18/06/2022

 • Đà Nẵng

  0775

 • Quảng Ngãi

  3601

 • Đắk Nông

  7909

Thứ 7

11/06/2022

 • Đà Nẵng

  4255

 • Quảng Ngãi

  7140

 • Đắk Nông

  0066

Thứ 7

04/06/2022

 • Đà Nẵng

  4310

 • Quảng Ngãi

  9706

 • Đắk Nông

  4070

Thứ 7

28/05/2022

 • Đà Nẵng

  2383

 • Quảng Ngãi

  3918

 • Đắk Nông

  1651

Thứ 7

21/05/2022

 • Đà Nẵng

  6326

 • Quảng Ngãi

  5711

 • Đắk Nông

  7947

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm