Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Thứ 7 – So Dau Duoi MT Thu 7

Thứ 7

21/05/2022

 • Đà Nẵng

  6326

 • Quảng Ngãi

  5711

 • Đắk Nông

  7947

Thứ 7

14/05/2022

 • Đà Nẵng

  5693

 • Quảng Ngãi

  6846

 • Đắk Nông

  7120

Thứ 7

07/05/2022

 • Đà Nẵng

  0869

 • Quảng Ngãi

  5225

 • Đắk Nông

  6127

Thứ 7

30/04/2022

 • Đà Nẵng

  0459

 • Quảng Ngãi

  7353

 • Đắk Nông

  6488

Thứ 7

23/04/2022

 • Đà Nẵng

  6788

 • Quảng Ngãi

  4660

 • Đắk Nông

  8368

Thứ 7

16/04/2022

 • Đà Nẵng

  3353

 • Quảng Ngãi

  2043

 • Đắk Nông

  7125

Thứ 7

09/04/2022

 • Đà Nẵng

  4969

 • Quảng Ngãi

  3890

 • Đắk Nông

  5368

Thứ 7

02/04/2022

 • Đà Nẵng

  5990

 • Quảng Ngãi

  9244

 • Đắk Nông

  7714

Thứ 7

26/03/2022

 • Đà Nẵng

  0969

 • Quảng Ngãi

  8695

 • Đắk Nông

  3931

Thứ 7

19/03/2022

 • Đà Nẵng

  6982

 • Quảng Ngãi

  4971

 • Đắk Nông

  0621

Thứ 7

12/03/2022

 • Đà Nẵng

  7475

 • Quảng Ngãi

  4024

 • Đắk Nông

  9898

Thứ 7

05/03/2022

 • Đà Nẵng

  1440

 • Quảng Ngãi

  9478

 • Đắk Nông

  4985

Thứ 7

26/02/2022

 • Đà Nẵng

  5828

 • Quảng Ngãi

  7551

 • Đắk Nông

  6759

Thứ 7

19/02/2022

 • Đà Nẵng

  9773

 • Quảng Ngãi

  8694

 • Đắk Nông

  9957

Thứ 7

12/02/2022

 • Đà Nẵng

  1661

 • Quảng Ngãi

  6589

 • Đắk Nông

  7052

Thứ 7

05/02/2022

 • Đà Nẵng

  2511

 • Quảng Ngãi

  8394

 • Đắk Nông

  7894

Thứ 7

29/01/2022

 • Đà Nẵng

  5551

 • Quảng Ngãi

  1465

 • Đắk Nông

  0644

Thứ 7

22/01/2022

 • Đà Nẵng

  0342

 • Quảng Ngãi

  5918

 • Đắk Nông

  1392

Thứ 7

15/01/2022

 • Đà Nẵng

  1800

 • Quảng Ngãi

  9047

 • Đắk Nông

  8638

Thứ 7

08/01/2022

 • Đà Nẵng

  1722

 • Quảng Ngãi

  7908

 • Đắk Nông

  1833

Thứ 7

01/01/2022

 • Đà Nẵng

  6856

 • Quảng Ngãi

  1664

 • Đắk Nông

  5108

Thứ 7

25/12/2021

 • Đà Nẵng

  6420

 • Quảng Ngãi

  7203

 • Đắk Nông

  6868

Thứ 7

18/12/2021

 • Đà Nẵng

  0037

 • Quảng Ngãi

  3326

 • Đắk Nông

  7746

Thứ 7

11/12/2021

 • Đà Nẵng

  0665

 • Quảng Ngãi

  8728

 • Đắk Nông

  8096

Thứ 7

04/12/2021

 • Đà Nẵng

  6405

 • Quảng Ngãi

  2281

 • Đắk Nông

  2603

Thứ 7

27/11/2021

 • Đà Nẵng

  9455

 • Quảng Ngãi

  8829

 • Đắk Nông

  1256

Thứ 7

20/11/2021

 • Đà Nẵng

  0568

 • Quảng Ngãi

  0744

 • Đắk Nông

  1863

Thứ 7

13/11/2021

 • Đà Nẵng

  4586

 • Quảng Ngãi

  3450

 • Đắk Nông

  0857

Thứ 7

06/11/2021

 • Đà Nẵng

  5868

 • Quảng Ngãi

  9962

 • Đắk Nông

  7508

Thứ 7

30/10/2021

 • Đà Nẵng

  2367

 • Quảng Ngãi

  9854

 • Đắk Nông

  3841

Thứ 7

23/10/2021

 • Đà Nẵng

  9347

 • Quảng Ngãi

  5477

 • Đắk Nông

  0007

Thứ 7

16/10/2021

 • Đà Nẵng

  2065

 • Quảng Ngãi

  4720

 • Đắk Nông

  2307

Thứ 7

09/10/2021

 • Đà Nẵng

  8896

 • Quảng Ngãi

  9131

 • Đắk Nông

  1166

Thứ 7

02/10/2021

 • Đà Nẵng

  8514

 • Quảng Ngãi

  9810

 • Đắk Nông

  0336

Thứ 7

25/09/2021

 • Đà Nẵng

  7254

 • Quảng Ngãi

  4972

 • Đắk Nông

  5292

Thứ 7

18/09/2021

 • Đà Nẵng

  8002

 • Quảng Ngãi

  4957

 • Đắk Nông

  9699

Thứ 7

11/09/2021

 • Đà Nẵng

  3037

 • Quảng Ngãi

  6305

 • Đắk Nông

  3333

Thứ 7

04/09/2021

 • Đà Nẵng

  7460

 • Đắk Nông

  9583

Thứ 7

28/08/2021

 • Đà Nẵng

  6337

 • Quảng Ngãi

  6451

 • Đắk Nông

  9578

Thứ 7

21/08/2021

 • Quảng Ngãi

  4870

 • Đắk Nông

  1208

Thứ 7

14/08/2021

 • Đà Nẵng

  3218

 • Quảng Ngãi

  3989

 • Đắk Nông

  9738

Thứ 7

24/07/2021

 • Đà Nẵng

  6598

 • Quảng Ngãi

  2729

 • Đắk Nông

  6513

Thứ 7

17/07/2021

 • Đà Nẵng

  7583

 • Quảng Ngãi

  3097

 • Đắk Nông

  3814

Thứ 7

10/07/2021

 • Đà Nẵng

  5879

 • Quảng Ngãi

  2725

 • Đắk Nông

  7087

Thứ 7

03/07/2021

 • Đà Nẵng

  0051

 • Quảng Ngãi

  3747

 • Đắk Nông

  4165

Thứ 7

26/06/2021

 • Đà Nẵng

  5767

 • Quảng Ngãi

  5286

 • Đắk Nông

  8003

Thứ 7

19/06/2021

 • Đà Nẵng

  6717

 • Quảng Ngãi

  3097

 • Đắk Nông

  3158

Thứ 7

12/06/2021

 • Đà Nẵng

  9360

 • Quảng Ngãi

  2838

 • Đắk Nông

  6328

Thứ 7

05/06/2021

 • Đà Nẵng

  1115

 • Quảng Ngãi

  3824

 • Đắk Nông

  5473

Thứ 7

29/05/2021

 • Đà Nẵng

  5724

 • Quảng Ngãi

  6628

 • Đắk Nông

  8699

Thứ 7

22/05/2021

 • Đà Nẵng

  8101

 • Quảng Ngãi

  9039

 • Đắk Nông

  5670

Thứ 7

15/05/2021

 • Đà Nẵng

  1116

 • Quảng Ngãi

  2110

 • Đắk Nông

  2081

Thứ 7

08/05/2021

 • Đà Nẵng

  2416

 • Quảng Ngãi

  2159

 • Đắk Nông

  8257

Thứ 7

01/05/2021

 • Đà Nẵng

  5327

 • Quảng Ngãi

  6501

 • Đắk Nông

  2261

Thứ 7

24/04/2021

 • Đà Nẵng

  8765

 • Quảng Ngãi

  1563

 • Đắk Nông

  8015

Thứ 7

17/04/2021

 • Đà Nẵng

  1991

 • Quảng Ngãi

  5363

 • Đắk Nông

  6560

Thứ 7

10/04/2021

 • Đà Nẵng

  5201

 • Quảng Ngãi

  8057

 • Đắk Nông

  9771

Thứ 7

03/04/2021

 • Đà Nẵng

  3932

 • Quảng Ngãi

  0039

 • Đắk Nông

  9969

Thứ 7

27/03/2021

 • Đà Nẵng

  9069

 • Quảng Ngãi

  6389

 • Đắk Nông

  5658

Thứ 7

20/03/2021

 • Đà Nẵng

  2744

 • Quảng Ngãi

  5466

 • Đắk Nông

  2211

Thứ 7

13/03/2021

 • Đà Nẵng

  0357

 • Quảng Ngãi

  8899

 • Đắk Nông

  2853

Thứ 7

06/03/2021

 • Đà Nẵng

  5650

 • Quảng Ngãi

  3145

 • Đắk Nông

  9614

Thứ 7

27/02/2021

 • Đà Nẵng

  7685

 • Quảng Ngãi

  8360

 • Đắk Nông

  2251

Thứ 7

20/02/2021

 • Đà Nẵng

  0202

 • Quảng Ngãi

  5251

 • Đắk Nông

  9088

Thứ 7

13/02/2021

 • Đà Nẵng

  4891

 • Quảng Ngãi

  0273

 • Đắk Nông

  1411

Thứ 7

06/02/2021

 • Đà Nẵng

  9602

 • Quảng Ngãi

  1860

 • Đắk Nông

  3137

Thứ 7

30/01/2021

 • Đà Nẵng

  1313

 • Quảng Ngãi

  9186

 • Đắk Nông

  1082

Thứ 7

23/01/2021

 • Đà Nẵng

  8182

 • Quảng Ngãi

  3668

 • Đắk Nông

  2584

Thứ 7

16/01/2021

 • Đà Nẵng

  4237

 • Quảng Ngãi

  7261

 • Đắk Nông

  3878

Thứ 7

09/01/2021

 • Đà Nẵng

  2210

 • Quảng Ngãi

  3881

 • Đắk Nông

  2962

Thứ 7

02/01/2021

 • Đà Nẵng

  7207

 • Quảng Ngãi

  2125

 • Đắk Nông

  3299

Thứ 7

26/12/2020

 • Đà Nẵng

  1539

 • Quảng Ngãi

  2823

 • Đắk Nông

  2444

Thứ 7

19/12/2020

 • Đà Nẵng

  8784

 • Quảng Ngãi

  6536

 • Đắk Nông

  2671

Thứ 7

12/12/2020

 • Đà Nẵng

  0731

 • Quảng Ngãi

  4658

 • Đắk Nông

  6377

Thứ 7

05/12/2020

 • Đà Nẵng

  3123

 • Quảng Ngãi

  3370

 • Đắk Nông

  2686

Thứ 7

28/11/2020

 • Đà Nẵng

  4220

 • Quảng Ngãi

  5586

 • Đắk Nông

  6602

Thứ 7

21/11/2020

 • Đà Nẵng

  4694

 • Quảng Ngãi

  6020

 • Đắk Nông

  2005

Thứ 7

14/11/2020

 • Đà Nẵng

  3869

 • Quảng Ngãi

  9091

 • Đắk Nông

  1868

Thứ 7

07/11/2020

 • Đà Nẵng

  1075

 • Quảng Ngãi

  8945

 • Đắk Nông

  9783

Thứ 7

31/10/2020

 • Đà Nẵng

  8880

 • Quảng Ngãi

  9150

 • Đắk Nông

  4570

Thứ 7

24/10/2020

 • Đà Nẵng

  6289

 • Quảng Ngãi

  4897

 • Đắk Nông

  2771

Thứ 7

17/10/2020

 • Đà Nẵng

  9280

 • Quảng Ngãi

  4254

 • Đắk Nông

  9527

Thứ 7

10/10/2020

 • Đà Nẵng

  6989

 • Quảng Ngãi

  0310

 • Đắk Nông

  0526

Thứ 7

03/10/2020

 • Đà Nẵng

  3379

 • Quảng Ngãi

  5273

 • Đắk Nông

  0913

Thứ 7

26/09/2020

 • Đà Nẵng

  0748

 • Quảng Ngãi

  7959

 • Đắk Nông

  3964

Thứ 7

19/09/2020

 • Đà Nẵng

  7332

 • Quảng Ngãi

  9860

 • Đắk Nông

  5561

Thứ 7

12/09/2020

 • Đà Nẵng

  3163

 • Quảng Ngãi

  8294

 • Đắk Nông

  5309

Thứ 7

05/09/2020

 • Đà Nẵng

  1625

 • Quảng Ngãi

  9956

 • Đắk Nông

  3800

Thứ 7

29/08/2020

 • Đà Nẵng

  3515

 • Quảng Ngãi

  9742

 • Đắk Nông

  7179

Thứ 7

22/08/2020

 • Đà Nẵng

  4136

 • Quảng Ngãi

  4880

 • Đắk Nông

  2704

Thứ 7

15/08/2020

 • Đà Nẵng

  0917

 • Quảng Ngãi

  3628

 • Đắk Nông

  8687

Thứ 7

08/08/2020

 • Đà Nẵng

  8605

 • Quảng Ngãi

  7920

 • Đắk Nông

  0637

Thứ 7

01/08/2020

 • Đà Nẵng

  2615

 • Quảng Ngãi

  3912

 • Đắk Nông

  7755

Thứ 7

25/07/2020

 • Đà Nẵng

  4179

 • Quảng Ngãi

  1633

 • Đắk Nông

  0426

Thứ 7

18/07/2020

 • Đà Nẵng

  2344

 • Quảng Ngãi

  3349

 • Đắk Nông

  6954

Thứ 7

11/07/2020

 • Đà Nẵng

  4544

 • Quảng Ngãi

  5333

 • Đắk Nông

  6131

Thứ 7

04/07/2020

 • Đà Nẵng

  5422

 • Quảng Ngãi

  3864

 • Đắk Nông

  8004

Thứ 7

27/06/2020

 • Đà Nẵng

  3143

 • Quảng Ngãi

  8032

 • Đắk Nông

  5600

Thứ 7

20/06/2020

 • Đà Nẵng

  0097

 • Quảng Ngãi

  7086

 • Đắk Nông

  5944

Thứ 7

13/06/2020

 • Đà Nẵng

  7787

 • Quảng Ngãi

  7260

 • Đắk Nông

  7713

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm