Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 6

01/03/2024

 • Ninh Thuận

  1782

 • Gia Lai

  6490

Thứ 5

29/02/2024

 • Quảng Trị

  6948

 • Bình Định

  2320

 • Quảng Bình

  3154

Thứ 4

28/02/2024

 • Khánh Hòa

  4794

 • Đà Nẵng

  3672

Thứ 3

27/02/2024

 • Quảng Nam

  2761

 • Đắk Lắk

  1870

Thứ 2

26/02/2024

 • Huế

  1222

 • Phú Yên

  8791

Chủ Nhật

25/02/2024

 • Huế

  4710

 • Khánh Hòa

  1376

 • Kon Tum

  5453

Thứ 7

24/02/2024

 • Đắk Nông

  7697

 • Đà Nẵng

  2533

 • Quảng Ngãi

  3011

Thứ 6

23/02/2024

 • Ninh Thuận

  1592

 • Gia Lai

  9427

Thứ 5

22/02/2024

 • Quảng Trị

  3546

 • Quảng Bình

  5667

 • Bình Định

  3893

Thứ 4

21/02/2024

 • Khánh Hòa

  0123

 • Đà Nẵng

  0069

Thứ 3

20/02/2024

 • Quảng Nam

  5830

 • Đắk Lắk

  9151

Thứ 2

19/02/2024

 • Huế

  7920

 • Phú Yên

  1464

Chủ Nhật

18/02/2024

 • Huế

  1602

 • Khánh Hòa

  3024

 • Kon Tum

  0547

Thứ 7

17/02/2024

 • Quảng Ngãi

  0448

 • Đắk Nông

  4642

 • Đà Nẵng

  2314

Thứ 6

16/02/2024

 • Ninh Thuận

  6106

 • Gia Lai

  3528

Thứ 5

15/02/2024

 • Quảng Trị

  7358

 • Bình Định

  9748

 • Quảng Bình

  7918

Thứ 4

14/02/2024

 • Khánh Hòa

  8747

 • Đà Nẵng

  1551

Thứ 3

13/02/2024

 • Quảng Nam

  7059

 • Đắk Lắk

  6038

Thứ 2

12/02/2024

 • Huế

  8150

 • Phú Yên

  9685

Chủ Nhật

11/02/2024

 • Huế

  5044

 • Khánh Hòa

  9849

 • Kon Tum

  8146

Thứ 7

10/02/2024

 • Đắk Nông

  0279

 • Quảng Ngãi

  0539

 • Đà Nẵng

  4078

Thứ 6

09/02/2024

 • Ninh Thuận

  2683

 • Gia Lai

  3988

Thứ 5

08/02/2024

 • Quảng Trị

  0955

 • Quảng Bình

  6989

 • Bình Định

  7964

Thứ 4

07/02/2024

 • Khánh Hòa

  7598

 • Đà Nẵng

  4877

Thứ 3

06/02/2024

 • Quảng Nam

  9701

 • Đắk Lắk

  5202

Thứ 2

05/02/2024

 • Huế

  4196

 • Phú Yên

  4358

Chủ Nhật

04/02/2024

 • Huế

  9766

 • Khánh Hòa

  3688

 • Kon Tum

  7361

Thứ 7

03/02/2024

 • Đắk Nông

  9319

 • Quảng Ngãi

  9941

 • Đà Nẵng

  6260

Thứ 6

02/02/2024

 • Ninh Thuận

  7661

 • Gia Lai

  1121

Thứ 5

01/02/2024

 • Quảng Trị

  2511

 • Bình Định

  6764

 • Quảng Bình

  7821

Thứ 4

31/01/2024

 • Khánh Hòa

  4327

 • Đà Nẵng

  6670

Thứ 3

30/01/2024

 • Quảng Nam

  3051

 • Đắk Lắk

  9823

Thứ 2

29/01/2024

 • Huế

  6337

 • Phú Yên

  2427

Chủ Nhật

28/01/2024

 • Huế

  7011

 • Khánh Hòa

  6689

 • Kon Tum

  2115

Thứ 7

27/01/2024

 • Đắk Nông

  3313

 • Quảng Ngãi

  2278

 • Đà Nẵng

  4263

Thứ 6

26/01/2024

 • Ninh Thuận

  3795

 • Gia Lai

  1119

Thứ 5

25/01/2024

 • Quảng Trị

  8880

 • Quảng Bình

  2068

 • Bình Định

  2160

Thứ 4

24/01/2024

 • Khánh Hòa

  4051

 • Đà Nẵng

  6197

Thứ 3

23/01/2024

 • Quảng Nam

  3934

 • Đắk Lắk

  6738

Thứ 2

22/01/2024

 • Huế

  9268

 • Phú Yên

  4875

Chủ Nhật

21/01/2024

 • Huế

  3410

 • Kon Tum

  2167

 • Khánh Hòa

  9398

Thứ 7

20/01/2024

 • Đắk Nông

  7462

 • Quảng Ngãi

  1691

 • Đà Nẵng

  6602

Thứ 6

19/01/2024

 • Ninh Thuận

  4098

 • Gia Lai

  2490

Thứ 5

18/01/2024

 • Quảng Trị

  4827

 • Quảng Bình

  7739

 • Bình Định

  4032

Thứ 4

17/01/2024

 • Khánh Hòa

  5869

 • Đà Nẵng

  9089

Thứ 3

16/01/2024

 • Quảng Nam

  0290

 • Đắk Lắk

  2864

Thứ 2

15/01/2024

 • Huế

  8657

 • Phú Yên

  1412

Chủ Nhật

14/01/2024

 • Huế

  0775

 • Khánh Hòa

  2012

 • Kon Tum

  9888

Thứ 7

13/01/2024

 • Đắk Nông

  6456

 • Quảng Ngãi

  5066

 • Đà Nẵng

  0547

Thứ 6

12/01/2024

 • Ninh Thuận

  3537

 • Gia Lai

  7411

Thứ 5

11/01/2024

 • Quảng Trị

  3035

 • Quảng Bình

  8181

 • Bình Định

  9861

Thứ 4

10/01/2024

 • Khánh Hòa

  3911

 • Đà Nẵng

  8108

Thứ 3

09/01/2024

 • Quảng Nam

  8432

 • Đắk Lắk

  5041

Thứ 2

08/01/2024

 • Huế

  2494

 • Phú Yên

  6873

Chủ Nhật

07/01/2024

 • Huế

  2659

 • Khánh Hòa

  3489

 • Kon Tum

  8470

Thứ 7

06/01/2024

 • Đắk Nông

  3176

 • Quảng Ngãi

  0348

 • Đà Nẵng

  4898

Thứ 6

05/01/2024

 • Ninh Thuận

  8250

 • Gia Lai

  2788

Thứ 5

04/01/2024

 • Quảng Trị

  5301

 • Quảng Bình

  4975

 • Bình Định

  3205

Thứ 4

03/01/2024

 • Khánh Hòa

  0570

 • Đà Nẵng

  5701

Thứ 3

02/01/2024

 • Quảng Nam

  2923

 • Đắk Lắk

  3091

Thứ 2

01/01/2024

 • Huế

  3602

 • Phú Yên

  7596

Chủ Nhật

31/12/2023

 • Huế

  1992

 • Kon Tum

  4388

 • Khánh Hòa

  1642

Thứ 7

30/12/2023

 • Quảng Ngãi

  7862

 • Đà Nẵng

  1255

 • Đắk Nông

  3654

Thứ 6

29/12/2023

 • Ninh Thuận

  8290

 • Gia Lai

  1760

Thứ 5

28/12/2023

 • Quảng Trị

  3952

 • Quảng Bình

  3114

 • Bình Định

  4738

Thứ 4

27/12/2023

 • Khánh Hòa

  9702

 • Đà Nẵng

  4568

Thứ 3

26/12/2023

 • Đắk Lắk

  0475

 • Quảng Nam

  3811

Thứ 2

25/12/2023

 • Huế

  5567

 • Phú Yên

  8389

Chủ Nhật

24/12/2023

 • Huế

  0013

 • Khánh Hòa

  2852

 • Kon Tum

  7489

Thứ 7

23/12/2023

 • Quảng Ngãi

  5264

 • Đà Nẵng

  2056

 • Đắk Nông

  1451

Thứ 6

22/12/2023

 • Ninh Thuận

  1814

 • Gia Lai

  8348

Thứ 5

21/12/2023

 • Quảng Trị

  3841

 • Quảng Bình

  3079

 • Bình Định

  2439

Thứ 4

20/12/2023

 • Khánh Hòa

  0727

 • Đà Nẵng

  6258

Thứ 3

19/12/2023

 • Quảng Nam

  5130

 • Đắk Lắk

  9071

Thứ 2

18/12/2023

 • Huế

  1489

 • Phú Yên

  1824

Chủ Nhật

17/12/2023

 • Huế

  0668

 • Khánh Hòa

  1783

 • Kon Tum

  4380

Thứ 7

16/12/2023

 • Đắk Nông

  8933

 • Quảng Ngãi

  8438

 • Đà Nẵng

  6238

Thứ 6

15/12/2023

 • Ninh Thuận

  4950

 • Gia Lai

  7658

Thứ 5

14/12/2023

 • Quảng Trị

  3466

 • Quảng Bình

  2580

 • Bình Định

  4311

Thứ 4

13/12/2023

 • Khánh Hòa

  9562

 • Đà Nẵng

  9320

Thứ 3

12/12/2023

 • Quảng Nam

  5271

 • Đắk Lắk

  3039

Thứ 2

11/12/2023

 • Huế

  6088

 • Phú Yên

  8542

Chủ Nhật

10/12/2023

 • Huế

  4508

 • Kon Tum

  9558

 • Khánh Hòa

  2121

Thứ 7

09/12/2023

 • Đắk Nông

  2170

 • Quảng Ngãi

  6487

 • Đà Nẵng

  0894

Thứ 6

08/12/2023

 • Ninh Thuận

  1861

 • Gia Lai

  8133

Thứ 5

07/12/2023

 • Quảng Trị

  4209

 • Quảng Bình

  1845

 • Bình Định

  7443

Thứ 4

06/12/2023

 • Khánh Hòa

  2816

 • Đà Nẵng

  7217

Thứ 3

05/12/2023

 • Đắk Lắk

  6817

 • Quảng Nam

  7124

Thứ 2

04/12/2023

 • Huế

  6593

 • Phú Yên

  4872

Chủ Nhật

03/12/2023

 • Huế

  7106

 • Kon Tum

  4329

 • Khánh Hòa

  0943

Thứ 7

02/12/2023

 • Quảng Ngãi

  0110

 • Đắk Nông

  5838

 • Đà Nẵng

  4967

Thứ 6

01/12/2023

 • Ninh Thuận

  4436

 • Gia Lai

  5404

Thứ 5

30/11/2023

 • Quảng Trị

  9606

 • Quảng Bình

  7009

 • Bình Định

  2916

Thứ 4

29/11/2023

 • Khánh Hòa

  8249

 • Đà Nẵng

  9358

Thứ 3

28/11/2023

 • Quảng Nam

  2520

 • Đắk Lắk

  2093

Thứ 2

27/11/2023

 • Huế

  3209

 • Phú Yên

  9819

Chủ Nhật

26/11/2023

 • Huế

  2234

 • Kon Tum

  2632

 • Khánh Hòa

  9709

Thứ 7

25/11/2023

 • Quảng Ngãi

  5034

 • Đà Nẵng

  5557

 • Đắk Nông

  6310

Thứ 6

24/11/2023

 • Ninh Thuận

  6888

 • Gia Lai

  5175

Thứ 5

23/11/2023

 • Quảng Trị

  4855

 • Quảng Bình

  8649

 • Bình Định

  7057

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm