Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 6

03/02/2023

 • Gia Lai

  9854

 • Ninh Thuận

  3162

Thứ 5

02/02/2023

 • Quảng Trị

  7693

 • Quảng Bình

  7033

 • Bình Định

  3489

Thứ 4

01/02/2023

 • Khánh Hòa

  6853

 • Đà Nẵng

  3178

Thứ 3

31/01/2023

 • Quảng Nam

  4752

 • Đắk Lắk

  4876

Thứ 2

30/01/2023

 • Huế

  2533

 • Phú Yên

  0545

Chủ Nhật

29/01/2023

 • Huế

  1865

 • Khánh Hòa

  2028

 • Kon Tum

  3675

Thứ 7

28/01/2023

 • Đắk Nông

  6331

 • Quảng Ngãi

  7615

 • Đà Nẵng

  2696

Thứ 6

27/01/2023

 • Ninh Thuận

  3382

 • Gia Lai

  5921

Thứ 5

26/01/2023

 • Quảng Trị

  5751

 • Quảng Bình

  8730

 • Bình Định

  9217

Thứ 4

25/01/2023

 • Khánh Hòa

  0806

 • Đà Nẵng

  2890

Thứ 3

24/01/2023

 • Quảng Nam

  4163

 • Đắk Lắk

  7427

Thứ 2

23/01/2023

 • Huế

  1917

 • Phú Yên

  1519

Chủ Nhật

22/01/2023

 • Huế

  8331

 • Khánh Hòa

  8124

 • Kon Tum

  9869

Thứ 7

21/01/2023

 • Đắk Nông

  6574

 • Quảng Ngãi

  7806

 • Đà Nẵng

  1079

Thứ 6

20/01/2023

 • Ninh Thuận

  6432

 • Gia Lai

  6046

Thứ 5

19/01/2023

 • Quảng Trị

  3948

 • Quảng Bình

  3659

 • Bình Định

  1770

Thứ 4

18/01/2023

 • Khánh Hòa

  2436

 • Đà Nẵng

  4501

Thứ 3

17/01/2023

 • Đắk Lắk

  3446

 • Quảng Nam

  7632

Thứ 2

16/01/2023

 • Huế

  7453

 • Phú Yên

  0324

Chủ Nhật

15/01/2023

 • Huế

  8221

 • Khánh Hòa

  0048

 • Kon Tum

  5378

Thứ 7

14/01/2023

 • Đà Nẵng

  9705

 • Đắk Nông

  7662

 • Quảng Ngãi

  2637

Thứ 6

13/01/2023

 • Ninh Thuận

  7328

 • Gia Lai

  7863

Thứ 5

12/01/2023

 • Quảng Trị

  3973

 • Quảng Bình

  8894

 • Bình Định

  0383

Thứ 4

11/01/2023

 • Khánh Hòa

  2596

 • Đà Nẵng

  7121

Thứ 3

10/01/2023

 • Đắk Lắk

  7321

 • Quảng Nam

  4590

Thứ 2

09/01/2023

 • Huế

  1086

 • Phú Yên

  2993

Chủ Nhật

08/01/2023

 • Huế

  9738

 • Khánh Hòa

  4068

 • Kon Tum

  9704

Thứ 7

07/01/2023

 • Đắk Nông

  7626

 • Quảng Ngãi

  3169

 • Đà Nẵng

  1536

Thứ 6

06/01/2023

 • Ninh Thuận

  8386

 • Gia Lai

  4315

Thứ 5

05/01/2023

 • Quảng Trị

  6500

 • Quảng Bình

  3745

 • Bình Định

  9599

Thứ 4

04/01/2023

 • Khánh Hòa

  1218

 • Đà Nẵng

  4190

Thứ 3

03/01/2023

 • Quảng Nam

  0677

 • Đắk Lắk

  8976

Thứ 2

02/01/2023

 • Huế

  6535

 • Phú Yên

  8378

Chủ Nhật

01/01/2023

 • Huế

  9976

 • Khánh Hòa

  7844

 • Kon Tum

  2279

Thứ 7

31/12/2022

 • Quảng Ngãi

  7919

 • Đắk Nông

  5624

 • Đà Nẵng

  8762

Thứ 6

30/12/2022

 • Gia Lai

  4725

 • Ninh Thuận

  0228

Thứ 5

29/12/2022

 • Quảng Trị

  6372

 • Quảng Bình

  6637

 • Bình Định

  8834

Thứ 4

28/12/2022

 • Khánh Hòa

  9382

 • Đà Nẵng

  9227

Thứ 3

27/12/2022

 • Quảng Nam

  7422

 • Đắk Lắk

  3653

Thứ 2

26/12/2022

 • Phú Yên

  3754

 • Huế

  6706

Chủ Nhật

25/12/2022

 • Huế

  9198

 • Khánh Hòa

  5426

 • Kon Tum

  3678

Thứ 7

24/12/2022

 • Đắk Nông

  3227

 • Quảng Ngãi

  1178

 • Đà Nẵng

  0857

Thứ 6

23/12/2022

 • Ninh Thuận

  3005

 • Gia Lai

  6452

Thứ 5

22/12/2022

 • Quảng Trị

  2797

 • Quảng Bình

  4853

 • Bình Định

  1877

Thứ 4

21/12/2022

 • Khánh Hòa

  6265

 • Đà Nẵng

  4516

Thứ 3

20/12/2022

 • Đắk Lắk

  3230

 • Quảng Nam

  6949

Thứ 2

19/12/2022

 • Huế

  7092

 • Phú Yên

  6697

Chủ Nhật

18/12/2022

 • Huế

  2374

 • Khánh Hòa

  7006

 • Kon Tum

  6860

Thứ 7

17/12/2022

 • Đắk Nông

  5290

 • Đà Nẵng

  5334

 • Quảng Ngãi

  7356

Thứ 6

16/12/2022

 • Gia Lai

  1001

 • Ninh Thuận

  8635

Thứ 5

15/12/2022

 • Quảng Trị

  7308

 • Quảng Bình

  7813

 • Bình Định

  0743

Thứ 4

14/12/2022

 • Khánh Hòa

  0846

 • Đà Nẵng

  0556

Thứ 3

13/12/2022

 • Quảng Nam

  6437

 • Đắk Lắk

  1336

Thứ 2

12/12/2022

 • Huế

  5668

 • Phú Yên

  0793

Chủ Nhật

11/12/2022

 • Huế

  1743

 • Khánh Hòa

  4669

 • Kon Tum

  7320

Thứ 7

10/12/2022

 • Quảng Ngãi

  4657

 • Đà Nẵng

  7265

 • Đắk Nông

  9400

Thứ 6

09/12/2022

 • Ninh Thuận

  0719

 • Gia Lai

  2463

Thứ 5

08/12/2022

 • Quảng Trị

  0251

 • Quảng Bình

  1009

 • Bình Định

  4393

Thứ 4

07/12/2022

 • Khánh Hòa

  9016

 • Đà Nẵng

  3399

Thứ 3

06/12/2022

 • Quảng Nam

  5155

 • Đắk Lắk

  0520

Thứ 2

05/12/2022

 • Huế

  0843

 • Phú Yên

  1699

Chủ Nhật

04/12/2022

 • Huế

  4929

 • Khánh Hòa

  4045

 • Kon Tum

  6129

Thứ 7

03/12/2022

 • Quảng Ngãi

  5554

 • Đắk Nông

  8982

 • Đà Nẵng

  9664

Thứ 6

02/12/2022

 • Ninh Thuận

  9380

 • Gia Lai

  8148

Thứ 5

01/12/2022

 • Quảng Trị

  0609

 • Quảng Bình

  2945

 • Bình Định

  6931

Thứ 4

30/11/2022

 • Khánh Hòa

  7109

 • Đà Nẵng

  9555

Thứ 3

29/11/2022

 • Quảng Nam

  4605

 • Đắk Lắk

  9134

Thứ 2

28/11/2022

 • Huế

  6633

 • Phú Yên

  5010

Chủ Nhật

27/11/2022

 • Huế

  9260

 • Khánh Hòa

  3978

 • Kon Tum

  7092

Thứ 7

26/11/2022

 • Đắk Nông

  3641

 • Quảng Ngãi

  8397

 • Đà Nẵng

  1765

Thứ 6

25/11/2022

 • Gia Lai

  5650

 • Ninh Thuận

  5205

Thứ 5

24/11/2022

 • Quảng Trị

  7387

 • Bình Định

  6852

 • Quảng Bình

  3223

Thứ 4

23/11/2022

 • Khánh Hòa

  5887

 • Đà Nẵng

  9955

Thứ 3

22/11/2022

 • Quảng Nam

  9894

 • Đắk Lắk

  5557

Thứ 2

21/11/2022

 • Huế

  5341

 • Phú Yên

  3888

Chủ Nhật

20/11/2022

 • Huế

  8052

 • Kon Tum

  7475

 • Khánh Hòa

  0277

Thứ 7

19/11/2022

 • Đắk Nông

  9130

 • Quảng Ngãi

  4565

 • Đà Nẵng

  9423

Thứ 6

18/11/2022

 • Gia Lai

  8464

 • Ninh Thuận

  6615

Thứ 5

17/11/2022

 • Quảng Trị

  3271

 • Quảng Bình

  7160

 • Bình Định

  7229

Thứ 4

16/11/2022

 • Khánh Hòa

  6248

 • Đà Nẵng

  2308

Thứ 3

15/11/2022

 • Quảng Nam

  6384

 • Đắk Lắk

  2269

Thứ 2

14/11/2022

 • Huế

  1817

 • Phú Yên

  8705

Chủ Nhật

13/11/2022

 • Huế

  5112

 • Khánh Hòa

  4104

 • Kon Tum

  9159

Thứ 7

12/11/2022

 • Đắk Nông

  5251

 • Quảng Ngãi

  1083

 • Đà Nẵng

  1316

Thứ 6

11/11/2022

 • Ninh Thuận

  5228

 • Gia Lai

  0327

Thứ 5

10/11/2022

 • Quảng Trị

  3175

 • Quảng Bình

  6683

 • Bình Định

  1634

Thứ 4

09/11/2022

 • Khánh Hòa

  2619

 • Đà Nẵng

  6508

Thứ 3

08/11/2022

 • Đắk Lắk

  3254

 • Quảng Nam

  0641

Thứ 2

07/11/2022

 • Huế

  3209

 • Phú Yên

  2195

Chủ Nhật

06/11/2022

 • Huế

  5926

 • Kon Tum

  4664

 • Khánh Hòa

  0847

Thứ 7

05/11/2022

 • Quảng Ngãi

  1099

 • Đà Nẵng

  2284

 • Đắk Nông

  5739

Thứ 6

04/11/2022

 • Ninh Thuận

  7847

 • Gia Lai

  9561

Thứ 5

03/11/2022

 • Quảng Trị

  6490

 • Quảng Bình

  7722

 • Bình Định

  1658

Thứ 4

02/11/2022

 • Khánh Hòa

  3590

 • Đà Nẵng

  8846

Thứ 3

01/11/2022

 • Quảng Nam

  1506

 • Đắk Lắk

  4059

Thứ 2

31/10/2022

 • Huế

  5982

 • Phú Yên

  3730

Chủ Nhật

30/10/2022

 • Huế

  2545

 • Khánh Hòa

  7625

 • Kon Tum

  1391

Thứ 7

29/10/2022

 • Quảng Ngãi

  8417

 • Đắk Nông

  5982

 • Đà Nẵng

  8654

Thứ 6

28/10/2022

 • Ninh Thuận

  0804

 • Gia Lai

  4658

Thứ 5

27/10/2022

 • Quảng Trị

  5175

 • Quảng Bình

  7925

 • Bình Định

  3335

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm