Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 2

25/09/2023

 • Huế

  2054

 • Phú Yên

  4010

Chủ Nhật

24/09/2023

 • Huế

  4575

 • Khánh Hòa

  7754

 • Kon Tum

  6314

Thứ 7

23/09/2023

 • Đắk Nông

  0281

 • Đà Nẵng

  7993

 • Quảng Ngãi

  7553

Thứ 6

22/09/2023

 • Ninh Thuận

  9841

 • Gia Lai

  7512

Thứ 5

21/09/2023

 • Quảng Trị

  6543

 • Bình Định

  5562

 • Quảng Bình

  8930

Thứ 4

20/09/2023

 • Khánh Hòa

  4985

 • Đà Nẵng

  8044

Thứ 3

19/09/2023

 • Quảng Nam

  1443

 • Đắk Lắk

  3089

Thứ 2

18/09/2023

 • Huế

  2758

 • Phú Yên

  3815

Chủ Nhật

17/09/2023

 • Huế

  0471

 • Khánh Hòa

  2288

 • Kon Tum

  0674

Thứ 7

16/09/2023

 • Quảng Ngãi

  1630

 • Đắk Nông

  8955

 • Đà Nẵng

  8601

Thứ 6

15/09/2023

 • Ninh Thuận

  2134

 • Gia Lai

  0567

Thứ 5

14/09/2023

 • Quảng Trị

  4068

 • Bình Định

  3752

 • Quảng Bình

  7376

Thứ 4

13/09/2023

 • Khánh Hòa

  4217

 • Đà Nẵng

  8887

Thứ 3

12/09/2023

 • Quảng Nam

  2905

 • Đắk Lắk

  6155

Thứ 2

11/09/2023

 • Huế

  2825

 • Phú Yên

  9942

Chủ Nhật

10/09/2023

 • Huế

  7836

 • Khánh Hòa

  2050

 • Kon Tum

  3439

Thứ 7

09/09/2023

 • Đắk Nông

  8614

 • Quảng Ngãi

  4411

 • Đà Nẵng

  0974

Thứ 6

08/09/2023

 • Ninh Thuận

  1541

 • Gia Lai

  0825

Thứ 5

07/09/2023

 • Quảng Trị

  1631

 • Bình Định

  5156

 • Quảng Bình

  5311

Thứ 4

06/09/2023

 • Khánh Hòa

  2196

 • Đà Nẵng

  1003

Thứ 3

05/09/2023

 • Quảng Nam

  5426

 • Đắk Lắk

  0176

Thứ 2

04/09/2023

 • Huế

  2273

 • Phú Yên

  7856

Chủ Nhật

03/09/2023

 • Huế

  3875

 • Khánh Hòa

  5254

 • Kon Tum

  1009

Thứ 7

02/09/2023

 • Đắk Nông

  7268

 • Quảng Ngãi

  5152

 • Đà Nẵng

  8719

Thứ 6

01/09/2023

 • Gia Lai

  3419

 • Ninh Thuận

  0147

Thứ 5

31/08/2023

 • Quảng Trị

  9529

 • Quảng Bình

  6724

 • Bình Định

  2335

Thứ 4

30/08/2023

 • Khánh Hòa

  4455

 • Đà Nẵng

  5121

Thứ 3

29/08/2023

 • Quảng Nam

  2746

 • Đắk Lắk

  7842

Thứ 2

28/08/2023

 • Huế

  2725

 • Phú Yên

  9933

Chủ Nhật

27/08/2023

 • Huế

  5375

 • Kon Tum

  7372

 • Khánh Hòa

  4729

Thứ 7

26/08/2023

 • Đắk Nông

  1833

 • Đà Nẵng

  2319

 • Quảng Ngãi

  4551

Thứ 6

25/08/2023

 • Ninh Thuận

  1204

 • Gia Lai

  7989

Thứ 5

24/08/2023

 • Quảng Trị

  9187

 • Quảng Bình

  6708

 • Bình Định

  7153

Thứ 4

23/08/2023

 • Khánh Hòa

  3177

 • Đà Nẵng

  9587

Thứ 3

22/08/2023

 • Quảng Nam

  0093

 • Đắk Lắk

  6460

Thứ 2

21/08/2023

 • Huế

  8724

 • Phú Yên

  0823

Chủ Nhật

20/08/2023

 • Huế

  8311

 • Khánh Hòa

  8032

 • Kon Tum

  7337

Thứ 7

19/08/2023

 • Đắk Nông

  4163

 • Quảng Ngãi

  8782

 • Đà Nẵng

  8666

Thứ 6

18/08/2023

 • Ninh Thuận

  1892

 • Gia Lai

  6516

Thứ 5

17/08/2023

 • Quảng Trị

  9987

 • Bình Định

  0923

 • Quảng Bình

  3586

Thứ 4

16/08/2023

 • Khánh Hòa

  5647

 • Đà Nẵng

  7572

Thứ 3

15/08/2023

 • Quảng Nam

  8269

 • Đắk Lắk

  1844

Thứ 2

14/08/2023

 • Huế

  0482

 • Phú Yên

  3369

Chủ Nhật

13/08/2023

 • Huế

  5281

 • Khánh Hòa

  2670

 • Kon Tum

  6846

Thứ 7

12/08/2023

 • Đắk Nông

  0161

 • Quảng Ngãi

  5077

 • Đà Nẵng

  2977

Thứ 6

11/08/2023

 • Ninh Thuận

  0679

 • Gia Lai

  1373

Thứ 5

10/08/2023

 • Quảng Trị

  6202

 • Bình Định

  2159

 • Quảng Bình

  3650

Thứ 4

09/08/2023

 • Khánh Hòa

  7947

 • Đà Nẵng

  8174

Thứ 3

08/08/2023

 • Quảng Nam

  7309

 • Đắk Lắk

  6153

Thứ 2

07/08/2023

 • Huế

  5574

 • Phú Yên

  9829

Chủ Nhật

06/08/2023

 • Huế

  8449

 • Khánh Hòa

  6729

 • Kon Tum

  3770

Thứ 7

05/08/2023

 • Đà Nẵng

  4058

 • Quảng Ngãi

  6750

 • Đắk Nông

  0041

Thứ 6

04/08/2023

 • Ninh Thuận

  4908

 • Gia Lai

  0686

Thứ 5

03/08/2023

 • Quảng Trị

  2716

 • Bình Định

  9827

 • Quảng Bình

  4819

Thứ 4

02/08/2023

 • Khánh Hòa

  3752

 • Đà Nẵng

  9122

Thứ 3

01/08/2023

 • Quảng Nam

  9793

 • Đắk Lắk

  9959

Thứ 2

31/07/2023

 • Huế

  5671

 • Phú Yên

  1649

Chủ Nhật

30/07/2023

 • Huế

  6444

 • Khánh Hòa

  8239

 • Kon Tum

  6781

Thứ 7

29/07/2023

 • Đắk Nông

  9319

 • Quảng Ngãi

  7273

 • Đà Nẵng

  4152

Thứ 6

28/07/2023

 • Gia Lai

  6753

 • Ninh Thuận

  8471

Thứ 5

27/07/2023

 • Quảng Trị

  0288

 • Quảng Bình

  0847

 • Bình Định

  8956

Thứ 4

26/07/2023

 • Khánh Hòa

  0688

 • Đà Nẵng

  0483

Thứ 3

25/07/2023

 • Quảng Nam

  9067

 • Đắk Lắk

  0735

Thứ 2

24/07/2023

 • Huế

  9138

 • Phú Yên

  6356

Chủ Nhật

23/07/2023

 • Huế

  6958

 • Khánh Hòa

  5125

 • Kon Tum

  3892

Thứ 7

22/07/2023

 • Đắk Nông

  6509

 • Quảng Ngãi

  0346

 • Đà Nẵng

  9778

Thứ 6

21/07/2023

 • Ninh Thuận

  3085

 • Gia Lai

  1319

Thứ 5

20/07/2023

 • Quảng Trị

  7251

 • Bình Định

  8088

 • Quảng Bình

  8352

Thứ 4

19/07/2023

 • Khánh Hòa

  9714

 • Đà Nẵng

  9446

Thứ 3

18/07/2023

 • Quảng Nam

  2008

 • Đắk Lắk

  9163

Thứ 2

17/07/2023

 • Huế

  7387

 • Phú Yên

  7824

Chủ Nhật

16/07/2023

 • Huế

  0426

 • Kon Tum

  3178

 • Khánh Hòa

  4411

Thứ 7

15/07/2023

 • Quảng Ngãi

  4625

 • Đắk Nông

  3470

 • Đà Nẵng

  2083

Thứ 6

14/07/2023

 • Ninh Thuận

  1497

 • Gia Lai

  4495

Thứ 5

13/07/2023

 • Quảng Trị

  7225

 • Quảng Bình

  3929

 • Bình Định

  8567

Thứ 4

12/07/2023

 • Khánh Hòa

  3591

 • Đà Nẵng

  4014

Thứ 3

11/07/2023

 • Quảng Nam

  8267

 • Đắk Lắk

  4986

Thứ 2

10/07/2023

 • Huế

  3844

 • Phú Yên

  6687

Chủ Nhật

09/07/2023

 • Huế

  3840

 • Kon Tum

  3069

 • Khánh Hòa

  5196

Thứ 7

08/07/2023

 • Đắk Nông

  8029

 • Đà Nẵng

  6570

 • Quảng Ngãi

  9567

Thứ 6

07/07/2023

 • Ninh Thuận

  9905

 • Gia Lai

  0375

Thứ 5

06/07/2023

 • Quảng Trị

  3400

 • Quảng Bình

  0968

 • Bình Định

  2248

Thứ 4

05/07/2023

 • Khánh Hòa

  6593

 • Đà Nẵng

  1300

Thứ 3

04/07/2023

 • Quảng Nam

  0922

 • Đắk Lắk

  1528

Thứ 2

03/07/2023

 • Huế

  7310

 • Phú Yên

  2069

Chủ Nhật

02/07/2023

 • Huế

  6322

 • Kon Tum

  1824

 • Khánh Hòa

  4429

Thứ 7

01/07/2023

 • Đắk Nông

  9902

 • Quảng Ngãi

  4305

 • Đà Nẵng

  1323

Thứ 6

30/06/2023

 • Gia Lai

  3690

 • Ninh Thuận

  0347

Thứ 5

29/06/2023

 • Quảng Trị

  7675

 • Bình Định

  4865

 • Quảng Bình

  5777

Thứ 4

28/06/2023

 • Khánh Hòa

  6061

 • Đà Nẵng

  3891

Thứ 3

27/06/2023

 • Quảng Nam

  5035

 • Đắk Lắk

  6243

Thứ 2

26/06/2023

 • Huế

  3505

 • Phú Yên

  8618

Chủ Nhật

25/06/2023

 • Huế

  7047

 • Khánh Hòa

  7797

 • Kon Tum

  6618

Thứ 7

24/06/2023

 • Đắk Nông

  2017

 • Quảng Ngãi

  7184

 • Đà Nẵng

  8357

Thứ 6

23/06/2023

 • Ninh Thuận

  4059

 • Gia Lai

  6521

Thứ 5

22/06/2023

 • Quảng Trị

  4670

 • Bình Định

  9945

 • Quảng Bình

  3840

Thứ 4

21/06/2023

 • Khánh Hòa

  6743

 • Đà Nẵng

  2114

Thứ 3

20/06/2023

 • Quảng Nam

  9689

 • Đắk Lắk

  6572

Thứ 2

19/06/2023

 • Huế

  6859

 • Phú Yên

  2282

Chủ Nhật

18/06/2023

 • Huế

  4007

 • Khánh Hòa

  9366

 • Kon Tum

  9106

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm