Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 2

17/01/2022

 • Huế

  8031

 • Phú Yên

  4784

Chủ Nhật

16/01/2022

 • Huế

  9217

 • Khánh Hòa

  2409

 • Kon Tum

  4145

Thứ 7

15/01/2022

 • Đà Nẵng

  1800

 • Đắk Nông

  8638

 • Quảng Ngãi

  9047

Thứ 6

14/01/2022

 • Gia Lai

  1634

 • Ninh Thuận

  2958

Thứ 5

13/01/2022

 • Bình Định

  6609

 • Quảng Trị

  7495

 • Quảng Bình

  3973

Thứ 4

12/01/2022

 • Khánh Hòa

  9439

 • Đà Nẵng

  3760

Thứ 3

11/01/2022

 • Quảng Nam

  1536

 • Đắk Lắk

  5367

Thứ 2

10/01/2022

 • Huế

  7238

 • Phú Yên

  6195

Chủ Nhật

09/01/2022

 • Kon Tum

  2733

 • Huế

  4346

 • Khánh Hòa

  5605

Thứ 7

08/01/2022

 • Đắk Nông

  1833

 • Quảng Ngãi

  7908

 • Đà Nẵng

  1722

Thứ 6

07/01/2022

 • Ninh Thuận

  7477

 • Gia Lai

  3872

Thứ 5

06/01/2022

 • Quảng Trị

  2154

 • Bình Định

  0696

 • Quảng Bình

  3596

Thứ 4

05/01/2022

 • Khánh Hòa

  5165

 • Đà Nẵng

  5433

Thứ 3

04/01/2022

 • Quảng Nam

  5746

 • Đắk Lắk

  1336

Thứ 2

03/01/2022

 • Phú Yên

  1503

 • Huế

  8497

Chủ Nhật

02/01/2022

 • Huế

  6331

 • Kon Tum

  7066

 • Khánh Hòa

  3769

Thứ 7

01/01/2022

 • Quảng Ngãi

  1664

 • Đắk Nông

  5108

 • Đà Nẵng

  6856

Thứ 6

31/12/2021

 • Gia Lai

  3219

 • Ninh Thuận

  7430

Thứ 5

30/12/2021

 • Quảng Trị

  5854

 • Bình Định

  7595

 • Quảng Bình

  7872

Thứ 4

29/12/2021

 • Khánh Hòa

  4952

 • Đà Nẵng

  5676

Thứ 3

28/12/2021

 • Quảng Nam

  7048

 • Đắk Lắk

  6280

Thứ 2

27/12/2021

 • Huế

  1869

 • Phú Yên

  1393

Chủ Nhật

26/12/2021

 • Kon Tum

  9876

 • Khánh Hòa

  4135

Thứ 7

25/12/2021

 • Quảng Ngãi

  7203

 • Đắk Nông

  6868

 • Đà Nẵng

  6420

Thứ 6

24/12/2021

 • Ninh Thuận

  1910

 • Gia Lai

  2873

Thứ 5

23/12/2021

 • Bình Định

  8690

 • Quảng Trị

  0321

 • Quảng Bình

  7655

Thứ 4

22/12/2021

 • Khánh Hòa

  9552

 • Đà Nẵng

  6783

Thứ 3

21/12/2021

 • Quảng Nam

  0708

 • Đắk Lắk

  0810

Thứ 2

20/12/2021

 • Huế

  5245

 • Phú Yên

  1260

Chủ Nhật

19/12/2021

 • Kon Tum

  7504

 • Khánh Hòa

  8474

Thứ 7

18/12/2021

 • Đắk Nông

  7746

 • Quảng Ngãi

  3326

 • Đà Nẵng

  0037

Thứ 6

17/12/2021

 • Gia Lai

  3473

 • Ninh Thuận

  9677

Thứ 5

16/12/2021

 • Bình Định

  1249

 • Quảng Bình

  8866

 • Quảng Trị

  5267

Thứ 4

15/12/2021

 • Khánh Hòa

  4995

 • Đà Nẵng

  7516

Thứ 3

14/12/2021

 • Đắk Lắk

  0324

 • Quảng Nam

  1872

Thứ 2

13/12/2021

 • Phú Yên

  4495

 • Huế

  2588

Chủ Nhật

12/12/2021

 • Kon Tum

  1363

 • Khánh Hòa

  4359

Thứ 7

11/12/2021

 • Đắk Nông

  8096

 • Quảng Ngãi

  8728

 • Đà Nẵng

  0665

Thứ 6

10/12/2021

 • Gia Lai

  1221

 • Ninh Thuận

  9748

Thứ 5

09/12/2021

 • Quảng Trị

  6780

 • Bình Định

  6999

 • Quảng Bình

  9218

Thứ 4

08/12/2021

 • Khánh Hòa

  2125

 • Đà Nẵng

  3744

Thứ 3

07/12/2021

 • Quảng Nam

  4157

 • Đắk Lắk

  8138

Thứ 2

06/12/2021

 • Huế

  9548

 • Phú Yên

  2829

Chủ Nhật

05/12/2021

 • Kon Tum

  6666

 • Khánh Hòa

  1552

Thứ 7

04/12/2021

 • Quảng Ngãi

  2281

 • Đà Nẵng

  6405

 • Đắk Nông

  2603

Thứ 6

03/12/2021

 • Gia Lai

  2042

 • Ninh Thuận

  7142

Thứ 5

02/12/2021

 • Bình Định

  3986

 • Quảng Bình

  7493

 • Quảng Trị

  6353

Thứ 4

01/12/2021

 • Khánh Hòa

  9282

 • Đà Nẵng

  8453

Thứ 3

30/11/2021

 • Quảng Nam

  4737

 • Đắk Lắk

  6736

Thứ 2

29/11/2021

 • Phú Yên

  1951

 • Huế

  5135

Chủ Nhật

28/11/2021

 • Kon Tum

  6362

 • Khánh Hòa

  2908

Thứ 7

27/11/2021

 • Đắk Nông

  1256

 • Quảng Ngãi

  8829

 • Đà Nẵng

  9455

Thứ 6

26/11/2021

 • Gia Lai

  1659

 • Ninh Thuận

  0559

Thứ 5

25/11/2021

 • Quảng Bình

  6574

 • Quảng Trị

  7825

 • Bình Định

  8803

Thứ 4

24/11/2021

 • Khánh Hòa

  7892

 • Đà Nẵng

  8224

Thứ 3

23/11/2021

 • Quảng Nam

  7150

 • Đắk Lắk

  3147

Thứ 2

22/11/2021

 • Phú Yên

  1631

 • Huế

  5571

Chủ Nhật

21/11/2021

 • Kon Tum

  2381

 • Khánh Hòa

  2025

Thứ 7

20/11/2021

 • Quảng Ngãi

  0744

 • Đắk Nông

  1863

 • Đà Nẵng

  0568

Thứ 6

19/11/2021

 • Gia Lai

  8559

 • Ninh Thuận

  8910

Thứ 5

18/11/2021

 • Quảng Bình

  6596

 • Quảng Trị

  0899

 • Bình Định

  0616

Thứ 4

17/11/2021

 • Khánh Hòa

  7955

 • Đà Nẵng

  5442

Thứ 3

16/11/2021

 • Quảng Nam

  0879

 • Đắk Lắk

  5978

Thứ 2

15/11/2021

 • Phú Yên

  5078

 • Huế

  5000

Chủ Nhật

14/11/2021

 • Kon Tum

  0143

 • Khánh Hòa

  2564

Thứ 7

13/11/2021

 • Đắk Nông

  0857

 • Quảng Ngãi

  3450

 • Đà Nẵng

  4586

Thứ 6

12/11/2021

 • Gia Lai

  4180

 • Ninh Thuận

  8377

Thứ 5

11/11/2021

 • Quảng Bình

  2464

 • Bình Định

  2227

 • Quảng Trị

  0772

Thứ 4

10/11/2021

 • Khánh Hòa

  8560

 • Đà Nẵng

  6664

Thứ 3

09/11/2021

 • Quảng Nam

  1937

 • Đắk Lắk

  9428

Thứ 2

08/11/2021

 • Phú Yên

  0580

 • Huế

  9018

Chủ Nhật

07/11/2021

 • Kon Tum

  3802

 • Khánh Hòa

  4657

Thứ 7

06/11/2021

 • Đắk Nông

  7508

 • Quảng Ngãi

  9962

 • Đà Nẵng

  5868

Thứ 6

05/11/2021

 • Gia Lai

  2083

 • Ninh Thuận

  0628

Thứ 5

04/11/2021

 • Quảng Bình

  9726

 • Quảng Trị

  8050

 • Bình Định

  9754

Thứ 4

03/11/2021

 • Khánh Hòa

  4186

 • Đà Nẵng

  3010

Thứ 3

02/11/2021

 • Quảng Nam

  3128

 • Đắk Lắk

  2509

Thứ 2

01/11/2021

 • Phú Yên

  6634

 • Huế

  4401

Chủ Nhật

31/10/2021

 • Kon Tum

  1299

 • Khánh Hòa

  6625

Thứ 7

30/10/2021

 • Đắk Nông

  3841

 • Quảng Ngãi

  9854

 • Đà Nẵng

  2367

Thứ 6

29/10/2021

 • Ninh Thuận

  3118

 • Gia Lai

  1818

Thứ 5

28/10/2021

 • Quảng Bình

  1751

 • Quảng Trị

  8610

 • Bình Định

  3058

Thứ 4

27/10/2021

 • Khánh Hòa

  2077

 • Đà Nẵng

  6091

Thứ 3

26/10/2021

 • Quảng Nam

  2164

 • Đắk Lắk

  6039

Thứ 2

25/10/2021

 • Phú Yên

  8023

 • Huế

  2226

Chủ Nhật

24/10/2021

 • Kon Tum

  4138

 • Khánh Hòa

  7049

Thứ 7

23/10/2021

 • Quảng Ngãi

  5477

 • Đắk Nông

  0007

 • Đà Nẵng

  9347

Thứ 6

22/10/2021

 • Gia Lai

  5721

 • Ninh Thuận

  9206

Thứ 5

21/10/2021

 • Quảng Trị

  6916

 • Quảng Bình

  8185

 • Bình Định

  9281

Thứ 4

20/10/2021

 • Khánh Hòa

  8508

 • Đà Nẵng

  7790

Thứ 3

19/10/2021

 • Quảng Nam

  0329

 • Đắk Lắk

  7648

Thứ 2

18/10/2021

 • Phú Yên

  6370

 • Huế

  0764

Chủ Nhật

17/10/2021

 • Kon Tum

  8469

 • Khánh Hòa

  6713

Thứ 7

16/10/2021

 • Đắk Nông

  2307

 • Quảng Ngãi

  4720

 • Đà Nẵng

  2065

Thứ 6

15/10/2021

 • Ninh Thuận

  8744

 • Gia Lai

  3404

Thứ 5

14/10/2021

 • Quảng Trị

  8384

 • Quảng Bình

  6578

 • Bình Định

  0217

Thứ 4

13/10/2021

 • Khánh Hòa

  6767

 • Đà Nẵng

  1226

Thứ 3

12/10/2021

 • Quảng Nam

  4535

 • Đắk Lắk

  8835

Thứ 2

11/10/2021

 • Phú Yên

  2889

 • Huế

  5329

Chủ Nhật

10/10/2021

 • Kon Tum

  1345

 • Khánh Hòa

  6778

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum