Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 2

03/10/2022

 • Huế

  5137

 • Phú Yên

  5274

Chủ Nhật

02/10/2022

 • Huế

  2435

 • Khánh Hòa

  6358

 • Kon Tum

  0097

Thứ 7

01/10/2022

 • Đắk Nông

  8779

 • Quảng Ngãi

  8622

 • Đà Nẵng

  5905

Thứ 6

30/09/2022

 • Ninh Thuận

  6556

 • Gia Lai

  2613

Thứ 5

29/09/2022

 • Quảng Trị

  9177

 • Quảng Bình

  9335

 • Bình Định

  0067

Thứ 4

28/09/2022

 • Khánh Hòa

  0482

 • Đà Nẵng

  1129

Thứ 3

27/09/2022

 • Đắk Lắk

  1619

 • Quảng Nam

  1362

Thứ 2

26/09/2022

 • Huế

  3341

 • Phú Yên

  5607

Chủ Nhật

25/09/2022

 • Huế

  6721

 • Kon Tum

  7373

 • Khánh Hòa

  3324

Thứ 7

24/09/2022

 • Quảng Ngãi

  7274

 • Đắk Nông

  0792

 • Đà Nẵng

  9389

Thứ 6

23/09/2022

 • Ninh Thuận

  9260

 • Gia Lai

  0194

Thứ 5

22/09/2022

 • Quảng Trị

  1666

 • Bình Định

  1842

 • Quảng Bình

  0004

Thứ 4

21/09/2022

 • Khánh Hòa

  1345

 • Đà Nẵng

  6066

Thứ 3

20/09/2022

 • Đắk Lắk

  0758

 • Quảng Nam

  0831

Thứ 2

19/09/2022

 • Huế

  9894

 • Phú Yên

  0373

Chủ Nhật

18/09/2022

 • Huế

  5856

 • Khánh Hòa

  0908

 • Kon Tum

  6786

Thứ 7

17/09/2022

 • Quảng Ngãi

  5359

 • Đắk Nông

  5709

 • Đà Nẵng

  2156

Thứ 6

16/09/2022

 • Ninh Thuận

  7652

 • Gia Lai

  5713

Thứ 5

15/09/2022

 • Quảng Trị

  5661

 • Quảng Bình

  2455

 • Bình Định

  3112

Thứ 4

14/09/2022

 • Khánh Hòa

  3790

 • Đà Nẵng

  7851

Thứ 3

13/09/2022

 • Quảng Nam

  2139

 • Đắk Lắk

  0382

Thứ 2

12/09/2022

 • Huế

  0429

 • Phú Yên

  8793

Chủ Nhật

11/09/2022

 • Huế

  0455

 • Khánh Hòa

  9862

 • Kon Tum

  2311

Thứ 7

10/09/2022

 • Đắk Nông

  3367

 • Quảng Ngãi

  5500

 • Đà Nẵng

  7759

Thứ 6

09/09/2022

 • Ninh Thuận

  5940

 • Gia Lai

  7531

Thứ 5

08/09/2022

 • Quảng Trị

  5476

 • Quảng Bình

  9309

 • Bình Định

  3687

Thứ 4

07/09/2022

 • Khánh Hòa

  5839

 • Đà Nẵng

  9522

Thứ 3

06/09/2022

 • Quảng Nam

  9068

 • Đắk Lắk

  0385

Thứ 2

05/09/2022

 • Huế

  0558

 • Phú Yên

  4548

Chủ Nhật

04/09/2022

 • Huế

  9915

 • Khánh Hòa

  6130

 • Kon Tum

  2122

Thứ 7

03/09/2022

 • Quảng Ngãi

  8657

 • Đắk Nông

  0688

 • Đà Nẵng

  6688

Thứ 6

02/09/2022

 • Ninh Thuận

  1188

 • Gia Lai

  8190

Thứ 5

01/09/2022

 • Quảng Trị

  5920

 • Quảng Bình

  6371

 • Bình Định

  3889

Thứ 4

31/08/2022

 • Khánh Hòa

  0087

 • Đà Nẵng

  3653

Thứ 3

30/08/2022

 • Quảng Nam

  9232

 • Đắk Lắk

  3684

Thứ 2

29/08/2022

 • Huế

  9786

 • Phú Yên

  9495

Chủ Nhật

28/08/2022

 • Huế

  2852

 • Khánh Hòa

  5124

 • Kon Tum

  0493

Thứ 7

27/08/2022

 • Quảng Ngãi

  2248

 • Đắk Nông

  3737

 • Đà Nẵng

  3515

Thứ 6

26/08/2022

 • Gia Lai

  3246

 • Ninh Thuận

  1050

Thứ 5

25/08/2022

 • Quảng Trị

  5319

 • Bình Định

  9671

 • Quảng Bình

  9567

Thứ 4

24/08/2022

 • Khánh Hòa

  1227

 • Đà Nẵng

  1778

Thứ 3

23/08/2022

 • Quảng Nam

  1425

 • Đắk Lắk

  8638

Thứ 2

22/08/2022

 • Huế

  8604

 • Phú Yên

  5821

Chủ Nhật

21/08/2022

 • Huế

  7546

 • Khánh Hòa

  0283

 • Kon Tum

  1695

Thứ 7

20/08/2022

 • Quảng Ngãi

  4719

 • Đắk Nông

  1134

 • Đà Nẵng

  6109

Thứ 6

19/08/2022

 • Ninh Thuận

  4035

 • Gia Lai

  0006

Thứ 5

18/08/2022

 • Quảng Trị

  5492

 • Bình Định

  2786

 • Quảng Bình

  9091

Thứ 4

17/08/2022

 • Khánh Hòa

  2871

 • Đà Nẵng

  6804

Thứ 3

16/08/2022

 • Quảng Nam

  5871

 • Đắk Lắk

  9974

Thứ 2

15/08/2022

 • Huế

  0146

 • Phú Yên

  2007

Chủ Nhật

14/08/2022

 • Huế

  7293

 • Kon Tum

  7531

 • Khánh Hòa

  7734

Thứ 7

13/08/2022

 • Quảng Ngãi

  2939

 • Đà Nẵng

  9487

 • Đắk Nông

  5770

Thứ 6

12/08/2022

 • Gia Lai

  9752

 • Ninh Thuận

  0051

Thứ 5

11/08/2022

 • Quảng Trị

  7644

 • Bình Định

  2656

 • Quảng Bình

  8569

Thứ 4

10/08/2022

 • Khánh Hòa

  0723

 • Đà Nẵng

  2217

Thứ 3

09/08/2022

 • Quảng Nam

  5334

 • Đắk Lắk

  3018

Thứ 2

08/08/2022

 • Huế

  2558

 • Phú Yên

  9057

Chủ Nhật

07/08/2022

 • Huế

  7988

 • Kon Tum

  3486

 • Khánh Hòa

  6871

Thứ 7

06/08/2022

 • Quảng Ngãi

  0825

 • Đà Nẵng

  5020

 • Đắk Nông

  0797

Thứ 6

05/08/2022

 • Ninh Thuận

  7510

 • Gia Lai

  4370

Thứ 5

04/08/2022

 • Quảng Trị

  2937

 • Bình Định

  6531

 • Quảng Bình

  3741

Thứ 4

03/08/2022

 • Khánh Hòa

  9975

 • Đà Nẵng

  0208

Thứ 3

02/08/2022

 • Quảng Nam

  7338

 • Đắk Lắk

  7470

Thứ 2

01/08/2022

 • Huế

  5187

 • Phú Yên

  9062

Chủ Nhật

31/07/2022

 • Huế

  1403

 • Kon Tum

  4391

 • Khánh Hòa

  1736

Thứ 7

30/07/2022

 • Quảng Ngãi

  8219

 • Đắk Nông

  1301

 • Đà Nẵng

  5361

Thứ 6

29/07/2022

 • Ninh Thuận

  0442

 • Gia Lai

  8026

Thứ 5

28/07/2022

 • Quảng Trị

  5156

 • Bình Định

  1077

 • Quảng Bình

  8540

Thứ 4

27/07/2022

 • Khánh Hòa

  0897

 • Đà Nẵng

  9422

Thứ 3

26/07/2022

 • Quảng Nam

  2859

 • Đắk Lắk

  3962

Thứ 2

25/07/2022

 • Huế

  4996

 • Phú Yên

  3101

Chủ Nhật

24/07/2022

 • Huế

  2935

 • Kon Tum

  6112

 • Khánh Hòa

  0624

Thứ 7

23/07/2022

 • Quảng Ngãi

  9019

 • Đắk Nông

  8413

 • Đà Nẵng

  3216

Thứ 6

22/07/2022

 • Gia Lai

  8372

 • Ninh Thuận

  4711

Thứ 5

21/07/2022

 • Quảng Trị

  7440

 • Bình Định

  7324

 • Quảng Bình

  4483

Thứ 4

20/07/2022

 • Đà Nẵng

  6497

 • Khánh Hòa

  3789

Thứ 3

19/07/2022

 • Đắk Lắk

  9920

 • Quảng Nam

  3712

Thứ 2

18/07/2022

 • Huế

  0348

 • Phú Yên

  1770

Chủ Nhật

17/07/2022

 • Kon Tum

  0511

 • Huế

  4708

 • Khánh Hòa

  9608

Thứ 7

16/07/2022

 • Quảng Ngãi

  1640

 • Đà Nẵng

  6762

 • Đắk Nông

  1746

Thứ 6

15/07/2022

 • Gia Lai

  3367

 • Ninh Thuận

  1676

Thứ 5

14/07/2022

 • Quảng Trị

  1118

 • Bình Định

  1720

 • Quảng Bình

  0986

Thứ 4

13/07/2022

 • Khánh Hòa

  0237

 • Đà Nẵng

  4206

Thứ 3

12/07/2022

 • Quảng Nam

  7799

 • Đắk Lắk

  4480

Thứ 2

11/07/2022

 • Huế

  1584

 • Phú Yên

  1820

Chủ Nhật

10/07/2022

 • Huế

  3611

 • Kon Tum

  5390

 • Khánh Hòa

  9911

Thứ 7

09/07/2022

 • Quảng Ngãi

  7774

 • Đà Nẵng

  0986

 • Đắk Nông

  0678

Thứ 6

08/07/2022

 • Gia Lai

  3700

 • Ninh Thuận

  5065

Thứ 5

07/07/2022

 • Quảng Trị

  5934

 • Bình Định

  4060

 • Quảng Bình

  5091

Thứ 4

06/07/2022

 • Khánh Hòa

  1625

 • Đà Nẵng

  0218

Thứ 3

05/07/2022

 • Quảng Nam

  5183

 • Đắk Lắk

  9088

Thứ 2

04/07/2022

 • Huế

  8603

 • Phú Yên

  4057

Chủ Nhật

03/07/2022

 • Huế

  4233

 • Kon Tum

  1037

 • Khánh Hòa

  0813

Thứ 7

02/07/2022

 • Quảng Ngãi

  0583

 • Đắk Nông

  4843

 • Đà Nẵng

  9342

Thứ 6

01/07/2022

 • Gia Lai

  9025

 • Ninh Thuận

  6922

Thứ 5

30/06/2022

 • Quảng Trị

  0176

 • Bình Định

  4027

 • Quảng Bình

  2565

Thứ 4

29/06/2022

 • Khánh Hòa

  1989

 • Đà Nẵng

  3103

Thứ 3

28/06/2022

 • Quảng Nam

  8146

 • Đắk Lắk

  0961

Thứ 2

27/06/2022

 • Huế

  8041

 • Phú Yên

  3472

Chủ Nhật

26/06/2022

 • Huế

  1547

 • Khánh Hòa

  3386

 • Kon Tum

  0345

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm